Avatar

гл.ас. д-р Петър Първанов

Email: petarparvanov swu.bg


Публикации

Сборник документи и материали по Стопанска история. България: БОН, 2018 (Съавтор/и: Димитър Димитров)
Bulgarian tourism and the problem of poverty alleviation in Bulgaria , Tourism & Management Studies 2018: 45 - 52. (Co-author/s: Preslav Mihaylov Dimitrov, Rouska Krasteva, Boiko Dimitrov)
Legal Opportunities For The Development Of Social Enterprises’ Human Potential In Bulgaria , Globalization and its socio-economic consequences 2018: 114. (Co-author/s: Владислав Кръстев, Ирина Атанасова)
Historical and legal aspect of the policy of the Republic of Bulgaria towards the migration processes , Revista Inclusiones 2017: 79 - 91. (Co-author/s: Vladislav Krustev, Irina Atanasov)
PRIVATE LANGUAGE SCHOOLS IN BLAGOEVGRAD - LEGAL AND SOCIAL DIMENSIONS , KNOWLEDGE 2017: 1525 - 1532. (Co-author/s: Boryana Dimitrova)
Sustainability in Tourism Cadre Training and Selection in Bulgaria , Revista Inclusiones 2017: 144 - 156. (Co-author/s: Gergana Angelova, Georgi Chetrafilov, Nadezhda Y. Krasteva, Vladislav I. Krastev)
PROFIT AND PROFITABILITY OF PRIVATE LANGUAGE SCHOOLS IN BLAGOEVGRAD , KNOWLEDGE 2017: 787 - 792. (Co-author/s: Boryana Dimitrova)
Дарителски практики и мотиви на дарителите за образование в България (от Освобождението до средата на ХХ в.) , Дар и култури на дарителство за образование: теории, институции, личности 2017: 279 - 302.
Национализъм, миграция, туризъм (Случаят с детско летовище "Ерма", гр. Трън) , Известия на Института за исторически изследвания 2017: 393 - 402.
MOTIVATIONS FOR DONATING TO BULGARIAN EDUCATIONAL SYSTEM SINCE THE END OF THE 19TH TO THE MID-20TH CENTURY , EUROPA DEL ESTE UNIDA 2017: 23-36. (Co-author/s: Boryana Dimitriva)
Стефан Бобчев за пловдивските юристи , Годишник на Регионален исторически музей - Пловдив 2017: 137 - 147.
Правни възможности за превръщането на българския туризъм в социално ориентирана индустрия , Социалната икономика в условията на ограничени ресурси - теория и практика 2017: 84 - 116.
Учебниците на Стефан Савов Бобчев по Българска история , Перущица. Гласове от миналото, настоящето и бъдещето 2016: 143 - 160.
Стефан Савов Бобчев за Руско-Турската война , Перущица. Гласове от миналото, настоящето и бъдещето 2016: 235 - 253.
Trends in the preservations and devolpment of local products and occupations in the Rila and Rodopes region , TMS CONFERENCE SERIES 2016: 19 - 38. (Co-author/s: Gergana Angelova)
Trends in the preservation and devellopment of local products and occupations in the Rila and Rhodopes region , TMS Algarve 2016. BOOK OF ABSTRACTS 2016: 46. (Co-author/s: Gergana Angelova)
Bulgarian tourism and the problem of poverty in Bulgaria , TMS Algarve 2016. BOOK OF ABSTRACTS 2016: 78. (Co-author/s: Preslav Dimitrov, Rouska Krasteva, Boiko Dimitrov)
Животопис на проф. Васил Златарски , Сборниче за академик Васил Н. Златарски 2016: 24 - 36.
Политика на Народна република България (НРБ) към граждани на страни, възстановяващи се от конфликти , Влияние на миграционните процеси върху геополитиката, икономиката и публичната сфера 2016: 138 - 144.
Стопанска история. България: БОН, 2015 (Съавтор/и: Димитър Димитров)
Стефан Савов Бобчев и българският парламент , Правна трибуна 2015: 77-91.
БТС и превръщането на Пирин в туристическа дестинация (Щрихи към историята на българския туризъм от междувоенния период) , Проучвания по Стопанска история и история на социално-икономическата сфера в Югозападна България 2015: 173 - 184.
Второто емигрантство на Стефан Бобчев , Ценности, традиции и външна политика 2014: 47-55.
Стефан Савов Бобчев като съдия в Източна Румелия , Бобчеви четения: Правната наука в чест на юриста професор Стефан Бобчев 2014: 129-133.
Записките по българска история на С. С. Бобчев от 1867 – 1868 г. , Известия на Института за исторически изследвания 2014: 327 – 338.
Фондовете на ДА-Благоевград като извор за стопанското развитие на региона от 1912 до Втората световна война , Начални проучвания по стопанска история и история на социално-икономическата сфера в Югозападна България 2014: 177-186.
Отношенията между Иван Евстратиев Гешов и Стефан С. Бобчев , Годишник на Регионален исторически музей - Пловдив 2014: 103 - 111.
Стефан Савов Бобчев и българската възрожденска публицистика , Медиите между мисията и бизнеса 2014: 36-42.
Рецензия за книгата: Велева, М. Как се прави история? Историографски студии. , Дриновський збірник 2014: 401 - 405.
МАРИН ДРИНОВ И СТЕФАН САВОВ БОБЧЕВ , Дриновський збірник 2013: 199 - 202.
Естественно-научные публикации Стефана Савова Бобчева в период Возрождения , Bulgarian, Ottoman and Caucasian Studies: Сб. ст., посвященный 65-летию С.И. Муртузалиева 2012: 245-265.
Сборник от документи и материали по Стопанска история. България: Благоевград : Унив. изд. "Неофит Рилски", 2012 (Съавтор/и: Димитър Димитров)
Животът на Стефан Савов Бобчев в Пловдив , Перущица. Гласове от миналото, настоящето и бъдещето 2011: .
Развитие на списание „Българска сбирка” , Перущица. Гласове от миналото, настоящето и бъдещето 2008: .
Писмата на Стефан Савов Бобчев до Иван Вазов , Перущица. Гласове от миналото, настоящето и бъдещето 2006: .
От Европа към Европа (Представата за Европа в учебниците по история и цивилизация за 11. клас) , Надежди и разочарования в историята 2005: 476 - 486.
Социалната дейност на църквата в Перник през междувоенния период , Обществено подпомагане и социална работа в България 2005: 220 - 223.

Конференции

Globalization and its socio-economic consequences

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Legal Opportunities For The Development Of Social Enterprises’ Human Potential In Bulgaria
Период
10.10.2018 - 11.10.2018 г.
Организатор
University of Zilina Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications

THE POWER OF KNOWLEDGE

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
PROFIT AND PROFITABILITY OF PRIVATE LANGUAGE SCHOOLS IN BLAGOEVGRAD
Период
28.09.2017 - 01.10.2017 г.
Организатор
Institute of Knowledge Management
Съавтор(и)
Boryana Dimitrova

THE TEACHER OF THE FUTURE

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
PRIVATE LANGUAGE SCHOOLS IN BLAGOEVGRAD - LEGAL AND SOCIAL DIMENSIONS
Период
25.05.2017 - 28.05.2017 г.
Организатор
Institute of Knowledge Management

KNOWLEDGE - CAPITAL OF THE FUTURE

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
BULGARIAN DONATION ACTIVITY FOR EDUCATION IN THE PERIOD FROM 1878 TO 2015
Период
31.03.2017 - 02.04.2017 г.
Организатор
Institute of Knowledge Management
Съавтор(и)
Петрана Стойкова

TMS International Conference Algarve 2016

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
TRENDS IN THE PRESERVATION AND DEVOLPMENT OF LOCAL PRODUCTS AND OCCUPATIONS IN THE RILA AND RHODOPES REGION
Период
16.11.2016 - 19.11.2016 г.
Организатор
Universidade do Algarve, Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo
Съавтор(и)
Gergana Angelova

TMS ALGARVE 2016 – Tourism & Management Studies International Conference

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
BULGARIAN TOURISM AND THE PROBLEM OF POVERTY IN BULGARIA
Период
16.11.2016 - 19.11.2016 г.
Организатор
Universidade do Algarve, Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo
Съавтор(и)
Preslav Dimitrov, Rouska Krasteva, Boiko Dimitrov

TMS International Conference Algarve 2014

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
SEMINARS ON "INITIAL STUDIES ON ECONOMIC HISTORY AND THE HISTORY OF SOCIO-ECONOMIC IN SOUTHWEST BULGARIA"
Период
26.11.2014 - 29.11.2014 г.
Организатор
The School of Management, Hospitality and Tourism of the University of the Algarve and the Tourism & Management Studies journal

Проекти

(RP-A15/18) Развитие на човешкия потенциал за иновативна социо-културна среда

Период на провеждане
01.03.2018 - 30.11.2018 г.
Форма на участие
Член на екипа
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
6000,00 лв.

(B2.9c.09) Social agri-entrepreneurship for people with disabilities in the crossborder area (AGRI-ABILITY)

Период на провеждане
06.10.2017 - 05.10.2019 г.
Форма на участие
Изследовател
Финансиран от
Европейски съюз
Бюджет
1096315,77 лв.

(RP-B3/17) Социалната икономика в условията на ограничени ресурси

Период на провеждане
01.03.2017 - 30.11.2017 г.
Форма на участие
Член на екипа
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
5000,00 лв.

(734645) Knowledge Exchange and Academic Cultures in the Humanities: Europe and the Black Sea Region, late 18th – 21st Centuries

Период на провеждане
01.01.2017 - 31.12.2020 г.
Форма на участие
Член на екипа
Финансиран от
Европейска комисия
Бюджет
3256456,19 лв.

(573897-EPP-1-2016-1-BG-EPPKA2-CBHE-JP ) “Licence, Master professionnels en formation ouverte et à distance pour le développement du tourisme durable en Chine, au Vietnam et au Kirghizstan - LMPT”

Период на провеждане
15.10.2016 - 14.10.2019 г.
Форма на участие
изследовател
Финансиран от
European Commission
Бюджет
1937219,90 лв.

(BG05M20P001-2.002-0001) Студентски практики

Период на провеждане
26.09.2016 - 31.12.2017 г.
Форма на участие
Академичен наставник
Финансиран от
Европейски съюз. ОП НОИР
Бюджет
56000000,00 лв.

(RP-B5/16) Влияние на миграционните процеси върху геополитиката, икономиката и публичната сфера

Период на провеждане
01.03.2016 - 30.11.2016 г.
Форма на участие
Член на екипа
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
8000,00 лв.

(SRP-B6 /15) Провеждане на семинар на тема Проучвания по стопанска история на социално-културната сфера в Югозападна България

Период на провеждане
02.02.2015 - 30.11.2015 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
4500,00 лв.

(ФНИ К 02/10) Култура на дарителство в сферата на образованието: социални, институционни и личностни измерения

Период на провеждане
12.12.2014 - 22.12.2017 г.
Форма на участие
Млад учен, постдокторант - анализ на исторически документи и съвременни практики на дарителство
Финансиран от
Фонд „Научни изследвания”
Бюджет
139978,00 лв.

(ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.07-0002) Студентски практики

Период на провеждане
10.06.2014 - 31.12.2015 г.
Форма на участие
Академичен наставник
Финансиран от
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Бюджет
60000000,00 лв.

(BG0501PO001-0037) МОДЕЛ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ ПРИГОДНОСТТА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СТОПАНСКИЯ ФАКУЛТЕТ ПРИ ЮЗУ “Н. РИЛСКИ”-БЛАГОЕВГРАД И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БИЗНЕСА ОТ БЛАГОЕВГРАДСКИ РЕГИОН В КОНТЕКСТА НА ДИНАМИЧЕН ПАЗАР НА ТРУДА

Период на провеждане
24.03.2014 - 01.07.2015 г.
Форма на участие
Експерт
Финансиран от
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „СТРУКТУРНИ ФОНДОВЕ И МЕЖДУНАРОДНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ” ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
Бюджет
168327,00 лв.

(SRP-B4/14) Провеждане на семинар на тема «Начални проучвания по стопанска история и история на социално-икономическата сфера в Югозападна България

Период на провеждане
03.02.2014 - 28.11.2014 г.
Форма на участие
Член на екипа
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
5000,00 лв.

(рег. №2577) “LOFT - LOcal products Festivals and Tourism development in cross-border cooperation Greece-Bulgaria”

Период на провеждане
03.06.2013 - 30.06.2015 г.
Форма на участие
Изследовател
Финансиран от
European Territorial Cooperation Operational Programme Greece-Bulgaria 2007-2013
Бюджет
177939,00 лв.

(2012-I PTI-LEO05-11250) Трансфер на Европейска сертификация за изпълнител на термални процедури (Проект THERM 134098 LLP 2007 BG LMP) THERM_2

Период на провеждане
15.01.2013 - 31.03.2015 г.
Форма на участие
Изследовател
Финансиран от
Португалска агенция "Леонардо по програма Леонардо да Винчи" на Европейския съюз
Бюджет
41459,22 лв.