Avatar

доц. д-р Петър Воденичаров

Email: petar swu.bg


Публикации

Петър Воденичаров, Анастасия Пашова, Военното духовенство в Руската империя по време на Руско-турската война 1877-1878 , Balkanistic forum, 2015, 1 2015: . (Съавтор/и: Aнастасия Пашова)
The Transformation of the Policy of the Russian Orthodox Church on Caucasus to the Russian-Ottoman War 1877- , Балканот: луге, воjни и мир 2015: . (Co-author/s: Анастасия Пашова)
Petar Vodenicharov, Anastasija Pashova, The first Russian monuments in Bulgaria devoted to the Russian-Ottoman war of 1877-1878- transformations of memory , Balkanistic forum, 2015, 1-2-3 2015: . (Co-author/s: Анастасия Пашова)
The Russian religious –military memory about the Russian-Ottoman war 1877-1878 , Balkanistic forum 2014, 1-2-3 2015: . (Co-author/s: Анастасия Пашова)
Зад фасадата на държавния феминизъм: премълчаните жени във вестник „Работническо дело“ , Balkanistic forum 2015, 2 2015: .
, Представи за смъртта и отвъдното при българи мюсюлмани от Западните Родопи , Смъртта при социализма 2014: . (Съавтор/и: Анастасия Пашова)
Консервативно-религиозният дискурс за Руско-Турската война /1877-1878 г./. Върху руски религиозни мислители и сп. "Кавказки епархиални ведомости" 1876-1879 г. , Славистиката в глобалния свят 2013: .
Индустрия, политика, религия: случаят Нобел и Руско-Отоманската война 1877 – 1878 , Balkanistic forum , 3, 2013 2013: . (Съавтор/и: Анастасия Пашава)
The discourse on the beginning of the collectivization of land (1946-1948) , Archeon III, 2012 2012: . (Co-author/s: Анастасия Пашова)

Проекти

(35325) Списание „Балканистичен форум“

Период на провеждане
04.02.2015 - 04.02.2016 г.
Форма на участие
ръководител
Финансиран от
Фонд научни изследвания, програма „Български периодични издания“, 2014-2015
Бюджет
6000,00 лв.

(6546) Politics of Memory and Memory Cultures of the Russian- Ottoman War 1877/1878: From Divergence to Dialogue

Период на провеждане
01.02.2012 - 31.01.2016 г.
Форма на участие
член на екип
Финансиран от
SEVENTH FRAMEWORK PROGRAMME Marie Curie Actions People International Research Staff Exchange Scheme
Бюджет
1028008,00 лв.

(2011-1-PL1_GRU06-19765 2) To Come out of the Shadow” Supporting the Social Integration of People Threatened with Marginalisation Caused by their Nationality

Период на провеждане
21.02.2011 - 30.09.2013 г.
Форма на участие
член на екип
Финансиран от
Грюндвиг
Бюджет
28000,00 лв.