Avatar

доц. д-р елеонора пенчева

Email: pencheva law.swu.bg


Публикации

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ, РЕГИОНАЛИЗЪМ И СОЦИАЛИЗЪМ В ЛАТИНСКА АМЕРИКА , ActasII Jornadas de Hispanismo 2009-2010Departamento de Estudios IberoamericanosUniversidad de Sofía “San Clemente de Ojrid”Instituto Cervantes de Sofía 2015: 11-20.
Глобализация и нетолерантност. Опитът на държавите в Централна Америка , сб. Глобализация и толерантност 2015: 152-165..
THE MAN: PURPOSE AND DIRECTION OF HISTORY , VOL. 2- Numero 2 - ABRIL/JUNIO, ISSN 0719-4706, 2015: 34-47.
Реално и трансцедентално в учението на толтеките , сп. NOTA BENE 2014: N 27.
Предизвикателствата пред съвременното развитие на Куба , Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски”сб. Юбилейна научна конференция, Традиции, посоки, предизвикателства, 2012: 483-492..
УНАСУР – РЕГИОН БЕЗ ГРАНИЦИ , кн. Границите. Философски и политически прочит, 2012: 74-84.
МОРАЛЪТ И ДУХОВНИТЕ ЦЕННОСТИ , сб. Право, управление и медии през ХХІ век, Межд.научна конференция, 2012: 564-574.
Глобализация и нетолерантност. Опитът на държавите в Централна Америка , сб. Глобализация и толерантност 2010: 152-165..
ТЕОРИЯ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ОТНОШЕНИЯ-ПРАВНИ И НРАВСТВЕНИ АСПЕКТИ, С., 2007. (359 стр.). България: "АРС-Марина Иванова", 2006
Път към вечността. България: "АРС-Марина Иванова", 2005
Историята като съдба. България: "АРС-Марина Иванова", 2002
Шансовете на демокрация в Латинска Америка. България: ЛИК, 1997

Конференции

EDUCATION IN THE 21ST CENTURY - CONDITIONS AND PERSPECTIVES

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
The Spiritual Aspect of Human Development and Education in the Twenty-First Century
Период
22.09.2015 - 23.09.2015 г.
Организатор
УНИВЕРСИТЕТ -ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ- ШТИП -МАКЕДОНИЯ

II CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE IBERO-AMÉRICA

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Los principios éticos de la política en América Latina
Период
21.05.2015 - 23.05.2015 г.
Организатор
Universidad Nacional y Kapodistríaca de Atenas

„Латинска Америка в глобалния свят. Уроците за България“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Едуардо Галеано- будната съвест на Латинска Америка
Период
08.05.2015 - 09.05.2015 г.
Организатор
катедра История, ЮЗУ Н. Рилски"

Виртуалното и въображаемото,

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Реално и трансцедентално в учението на толтеките,
Период
11.10.2013 - 11.10.2013 г.
Организатор
ЮЗУ, Благоевград, катедра философия

Гражданският протест – минало, настояще и бъдеще,

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Популизъм и протести в Латинска Америка
Период
21.11.2012 - 21.11.2012 г.
Организатор
ЮЗУ, Благоевград, катедра политология

Право, управление и медии през ХХІ век

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Предизвикателствата пред съвременното развитие на Куба.
Период
19.10.2012 - 21.10.2012 г.
Организатор
Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски”

REGIONALIZMO Y GLOBALIZACION EN AMERICA LATINA, SIMPOSIO DEDICADO AL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE ARGENTINA,CHILE,COLOMBIA,MEXICO Y VENEZUELA,

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Глобализация, регионализъм и социализъм в Латинска Америка,
Период
15.04.2010 - 15.04.2010 г.
Организатор
Universidad de Sofia" "Kliment Ohridski y Embajadas de ARGENTINA,CHILE,COLOMBIA,MEXICO Y VENEZUELA

. Съвременната жена, роли и образи

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
ЕВА ПЕРОН - ФЕНОМЕНЪТ НА АРЖЕНТИНА,
Период
19.03.2010 - 19.03.2010 г.
Организатор
ЮЗУ, Благоевград, катедра политология

Ценности и глобализация

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Природата на глобалните ценности. Изток-Запад:сътрудничество и противопоставяне
Период
17.11.2006 - 17.11.2006 г.
Организатор
кагедра История, ЮЗУ, Благоевград

Проекти

(№ SRP - C14 -15) Латинска Америка в глобалния свят. Уроците за България

Период на провеждане
08.05.2015 - 09.05.2015 г.
Форма на участие
Ръководител на проекта
Финансиран от
НИР по наредба № 9
Бюджет
3500,00 лв.

(SRP-A3/14) Българският тютюн - правно-нормативна регламентация, стопанска организация и социални измерения

Период на провеждане
04.03.2014 - 01.12.2014 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
НИР по Наредба № 9
Бюджет
4000,00 лв.

(SRP - А3/13) Тютюнът в българското пространство - исторически и културни проекции

Период на провеждане
06.03.2013 - 30.10.2013 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
НИР по Наредба № 9
Бюджет
4000,00 лв.

(SRP - А3/12) Тютюнът - минало, настояще и бъдеще

Период на провеждане
28.02.2012 - 01.12.2012 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
НИР по Наредба № 9
Бюджет
5000,00 лв.

Ръководени докторанти

Особености и развитие на регионалните процеси в Латинска Америка и Карибския басейн (50-90 г.)

Докторант
Александър Катранджиев
Период
23.03.2016 - 03.07.2016 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Вектори на сътрудничество между държавите от Централна Америка и САЩ 80-90 г.

Докторант
Жива Господинова
Период
14.01.2015 - 13.01.2018 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не