Avatar

гл.ас. д-р Павел Филипов

Email: pavel_filipov.16 swu.bg


Публикации

Неподходящият Бунин или неподходящото време , БЪЛГАРИСТИКАТА ПО СВЕТА. ФИЛОЛОГИЯТА У ДОМА 2024: 210-214.
Нестихващата битка на руската литература с цензурата , ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ – БЪЛГАРИЯ НАУЧНИ ТРУДОВЕ, 2022 – ФИЛОЛОГИЯ 2024: 114-120.
From Stephen King’s Jake Epping to Fyodor Dostoevsky’s Rodion Raskolnikov: How good intentions could lead to the apocalypse , English Studies in Albania 2024: 6-17. (Co-author/s: Мария Анастасова)
Эстет Петроний в романе Сенкевича "Quo vadis, Domine?" , „Болгарская русистика“ 2022: 28-32.
Эмигрант и иммигрант Солженицын , „Болгарская русистика“ 2021: 43-49 .
Литературното отражение на човешките взаимоотношения между някои руски писатели от XIX век , „Литература, Етнос, Култура“ сборник с научни текстове от Юбилейната международна научна конференция „Филологията – традиция и предизвикателства в новата реалност“ 07-09. 10 2021 г. 2021: 110-1116.
Войната през погледа на Лев Толстой. България: ДиоМира, 2020
Да чистиш руската литература, значи да чистиш нужници и да зависиш от полицията , сп. "ЕЗиков свят" 2020: 114-118.
Эмигрант и иммигрант Солженицын , „Болгарская русистика“ 2020: 43-49.
„Да чистиш руската литература, значи да чистиш нужници и да зависиш от полицията” , сп. "ЕЗиков свят" 2020: 114-118. (Съавтор/и: Дмитро Гергинов)
Лицето на войната в разказа на Лев Толстой „Нападение“ , „Болгарская русистика“ 2019: 44-50.
Беглецът Оленин сред казаците , „Интерпретираме руската литература. Сборник в чест на 75-годошнината на проф. дфн Петко Троев ” 2018 2018: 85-90.
Физическото насилие във военните разкази на Лев Толстой” , Русистика без граници 2017: 126-130.
Войната-тъмната страница на човешката история във военните произведения на Лев Толстой”, публикувана в „Езиков свят , Езиков свят 2017: 98-102.
Българската литературна критика за Лев Толстой вчера и днес , Сборник Научни перспективи на съвременната българистика. Будапеща, 2015 2015: 89-92.
Долг или страх (на материале «Севастопольских рассказов» Л. Н. Толстого) , Сборник тезисов международной молодежной межвузовской междисциплинарной славистической конференци 2015: 87-92.
Отражението на войната в разказа на Лев Толстой „След бала” , Сборник „Научният Еверест - мечта или реалност” 2015: 63-64.
Военно-историческата памет и социалната тематика в творчеството на Лев Толстой , Езици на паметта в литературния текст 2014: 294-297.
Българските толстоисти и войната , Първата световна война: Памет на поколенията 2014: 247-253.
Русия между войните, бъдещето и настоящето през 19 век , Докторантски сборник 2013: 102-109.
Как разказват класиците – Някои тематики в руската литература през ХІХ век , Славистиката в глобалния свят – предизвикателства и перспективи. 2012: 225-229.
Ролята на историята и времето в романа на Лев Толстой „Война и мир” , Време и история в славянските езици, литератури и култури 2012: 270-273.
За добрия превод , сп. "ЕЗиков свят" 2011: 291-293.

Конференции

Българистиката по света. Филологията у дома

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Неподходящият Бунин или неподходящото време
Период
12.10.2023 - 14.10.2023 г.
Организатор
Филологически факултет ЮЗУ "Неофит Рилски" Благоевград

Езици, култури, комуникации

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Петроний, Виниций, Нерон – Променя ли се Рим в романа на Сенкевич „Quo vadis, Domine“?
Период
08.06.2023 - 10.06.2023 г.
Организатор
Великотърновски университет

Паисиеви четения 2022

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Нестихващата битка на руската литература с цензурата
Период
10.11.2022 - 11.11.2022 г.
Организатор
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Юбилейната международна научна конференция „Филологията – традиция и предизвикателства в новата реалност“ 07-09. 10 2021 г. ЮЗУ „Неофит Рилски“ Благоевград

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Литературното отражение на човешките взаимоотношения между някои руски писатели от XIX век
Период
07.10.2021 - 09.10.2021 г.
Организатор
филологически факултет при ЮЗУ "Неофит Рилски"

Лингводидактически ракурси

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Динамичните взаимоотношения между руските писатели през XIX век
Период
26.10.2019 - 26.10.2019 г.
Организатор
Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Българистиката по света, филологията у дома

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Несвободният XIX век на руската литература, Да чистиш руската литература, значи да чистиш нужници и да зависиш от полициятазаглавието се промени -
Период
26.10.2018 - 27.10.2018 г.
Организатор
Филологически факултет ЮЗУ "Неофит Рилски" Благоевград

VIII международна научна конференция „Русский язык и культура в зеркале перевода

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Стилистика в русской лингвистической традиции
Период
27.04.2018 - 01.05.2018 г.
Организатор
МГУ М.В.Ломоносов Москва

Национални четения посветени на 75-ия юбилейна професор Петко Троев

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Беглецът Оленин сред казаците
Период
20.10.2017 - 20.10.2017 г.
Организатор
Софийски университет "Св. Климент Охридски"

VI Международной молодёжной межвузовской междисциплинарной славистической конференции

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Долг или страх (на материале «Севастопольских рассказов» Л. Н. Толстого)
Период
28.05.2015 - 28.05.2015 г.
Организатор
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Научният Еверест - мечта или реалност

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Отражението на войната в разказа на Лев Толстой „След бала”
Период
27.02.2015 - 28.02.2015 г.
Организатор
Филологически факултет ЮЗУ "Неофит Рилски" Благоевград

Международна конференция „Научни перспективи на съвременната българистика“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Българската литературна критика за Лев Толстой вчера и днес
Период
28.04.2014 - 29.04.2014 г.
Организатор
Университет „Лоранд Йотвьош“ Будапеща

Първата световна война: Памет на поколенията

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Българските толстоисти и войната
Период
09.04.2014 - 09.04.2014 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски" Благоевград, Университет по библиотекознание и информационни технологии, Институт за исторически изследвания при БАН

Докторантска кръгла маса

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Русия между войните, бъдещето и настоящето през XIX век
Период
20.09.2013 - 20.09.2013 г.
Организатор
Филологически факултет ЮЗУ "Неофит Рилски" Благоевград

Езици на паметта в литературния текст.

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Военно-историческата памет и социалната тематика в творчеството на Лев Толстой
Период
26.04.2013 - 27.04.2013 г.
Организатор
Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Славистиката в глобалния свят - предизвикателства и перспективи

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Как разказват класиците – Някои тематики в руската литература през ХІХ век
Период
05.10.2012 - 06.10.2012 г.
Организатор
Катедра по славистика ЮЗУ "Неофит Рилски"

„Традиционни студенски филологически четения „Югозападен университет“

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Различният роман „Хоро“ на Антон Страшимиров“
Период
11.05.2012 - 11.05.2012 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски" Благоевград

Единадесети национални славистични четения

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Ролята на историята и времето в романа на Лев Толстой „Война и мир”
Период
19.04.2012 - 22.04.2012 г.
Организатор
Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Проекти

((RP-C1/23)) Национални филологически четения за студенти и докторанти „Югозападен университет 2023

Период на провеждане
04.04.2023 - 30.11.2023 г.
Форма на участие
редактор, член на екипа
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски" Благоевград
Бюджет
2200,00 лв.

(1256/83) ННП БЪЛГАРИСТИКА

Период на провеждане
01.10.2022 - 31.12.2025 г.
Форма на участие
експерт
Финансиран от
Министерство но образованието и науката
Бюджет
4000000,00 лв.

((RP-C1/22)) „Национални филологически четения за студенти и докторанти „Югозападен университет 2022“

Период на провеждане
01.04.2022 - 30.11.2022 г.
Форма на участие
редактор, член на екипа
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски" Благоевград
Бюджет
2200,00 лв.

(Кп-06-НП/65) списание "Езиков свят"

Период на провеждане
19.11.2021 - 18.11.2022 г.
Форма на участие
технически редактор
Финансиран от
ФНИ
Бюджет
50000,00 лв.

(П №BG05M2OP001-2.016-0019) „Иновативно образование в хуманитарни и социални науки чрез цифрова трансформа-ция и модернизация на учебните програми във Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий", Софийския университет "Св. Климент Охридски", Югозападния уни-верситет "Неофит Рилски" и Техническия университет в Габрово в партньорство с чуж-дестранни университети от Гърция, Полша и Румъния“

Период на провеждане
19.07.2021 - 29.12.2023 г.
Форма на участие
преподавател, член на екипа
Финансиран от
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020 г.”
Бюджет
4175484,34 лв.

((RP-C1/21)) „Национални филологически четения за студенти и докторанти „Югозападен университет 2021“

Период на провеждане
17.03.2021 - 30.11.2021 г.
Форма на участие
редактор, член на екипа
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски" Благоевград
Бюджет
2200,00 лв.

(RP-B3/20) ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА НАУЧЕН ПОТЕНЦИАЛ В ОБЛАСТТА НА ФИЛОЛОГИЧЕСКОТО ПОЗНАНИЕ

Период на провеждане
13.03.2020 - 13.11.2020 г.
Форма на участие
участник в проекта
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
5500,00 лв.

(BG05M2OP001 - 2.013 - 0001) Студентски практитки - фаза 2

Период на провеждане
21.02.2020 - 21.02.2022 г.
Форма на участие
функционален експерт
Финансиран от
Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г.
Бюджет
150000,00 лв.

(RP-B3/19) ИЗТОКЪТ - ДАЛЕЧЕН И БЛИЗЪК

Период на провеждане
04.03.2019 - 14.11.2019 г.
Форма на участие
участник в проекта
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
5500,00 лв.

(RP-B5/18) НАУЧНИЯТ И ХУДОЖЕСТВЕНИЯТ ТЕКСТ В ЧУЖДОЕЗИКОВА АУДИТОРИЯ. ПРАКТИКО-ПРИЛОЖНИ ПРОБЛЕМИ

Период на провеждане
06.03.2018 - 16.11.2018 г.
Форма на участие
участник в проекта
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
5500,00 лв.

(BG051PO001-3.3.06-0020) Докторантски филологически център

Период на провеждане
14.03.2013 - 15.05.2015 г.
Форма на участие
участник в проекта
Финансиран от
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 200792013 МОН
Бюджет
133771,00 лв.

(SRP-A5/13) Изграждане и развитие на научен потенциал в областта на филологическото познание "Филологически център за докторанти"

Период на провеждане
06.03.2013 - 15.11.2013 г.
Форма на участие
участник в проекта
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
5500,00 лв.

(SRP-A8/12) Литература на близкото минало. Ненаписаната история

Период на провеждане
15.03.2012 - 16.11.2012 г.
Форма на участие
участник в проекта
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
5500,00 лв.

Ръководени дипломанти

„Опозицията щастие-нещастие в семейството, в романа на Лев Толстой „Анна Каренина”

Студент
Метия Рубска
Година
2020
ОКС
бакалавър