Avatar

доц. д-р Христо Патев

Email: patev swu.bg


Публикации

Patev, Hristo, Elaboration des Projets et Innovations, Partie I, (Христо Патев, Разработване на проекти и иновации, Част І) Издание на СУБ–Пловдив, 2014. ISBN 978–619–90297-2, АВТОРСКА МОНОГРАФИЯ, ФРЕНСКО-БЪЛГАРСКА.. Bulgaria: SUB Plovdiv, 2014
Interdisciplinary connections and integrative approach to the educational content of the engineering and economical foundation of technical disciplines and modules: Management, engineering and teamwork, Marketing - Part III . Bulgaria: Publishing House SWU "N. Rilski"- Blagoevgrad, 2011. , 2013
Interdisciplinary connections and integrative approach to the educational content of the engineering and economical foundation of technical disciplines: - Part II . Bulgaria: Publishing House SWU "N. Rilski"- Blagoevgrad, 2011. , 2012
Interdisciplinary connections and integrative approach to the educational content of the engineering and economical foundation of technical disciplines and modules - Part I . Bulgaria: Publishing House SWU "N. Rilski"- Blagoevgrad, 2011. , 2011

Проекти

((SRP-B14/12 )) „Изследване на механизми и процеси в шевното производство“

Период на провеждане
09.01.2016 - 09.01.2016 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
ЮЗУ "Н. Рилски" - Благоевград
Бюджет
5000,00 лв.

((SRP-B14/11)) Изследване и анализ на шевни технологични процеси за повишаване на ефективността им”

Период на провеждане
09.01.2016 - 09.01.2016 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
ЮЗУ "Н. Рилски" - Благоевград
Бюджет
5000,00 лв.

((SRP-B14/15 )) „Изследвания за повишаване ефективността на технологични процеси в шевната индустрия”

Период на провеждане
06.01.2015 - 30.11.2015 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
ЮЗУ "Н. Рилски" - Благоевград
Бюджет
5000,00 лв.

((SRP-B15/14 )) „Приложение на математически методи за анализ и оценка на шевни техники”

Период на провеждане
01.01.2014 - 30.11.2014 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
ЮЗУ "Н. Рилски" - Благоевград
Бюджет
5000,00 лв.

((BG051PO001-3.3.07-0002) ) Студентски практики

Период на провеждане
24.09.2013 - 30.12.2015 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
ОП "Развитие на човешките ресурси"
Бюджет
5000000,00 лв.

((SRP-B14/13 )) "Изследване на фактори за термомеханично подлепване на нови текстилни материали”

Период на провеждане
01.03.2013 - 09.01.2016 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
ЮЗУ "Н. Рилски" - Благоевград
Бюджет
5000,00 лв.