Avatar

проф. д-р Магдалена Костова-Панайотова

Email: panayotova swu.bg


Магдалена Костова-Панайотова е завършила българска филология и журналистика в СУ "Св. Климент Охридски". През 1996 г. защитава докторат върху творчеството на руския емигрантски писател Георгий Иванов. Редовен доцент по руска литература в ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград (от 2006) и професор (от 2011). Хоноруван преподавател в СУ "Св. Кл. Охридски" (2000). Интересите й са в областта на литературната теория, руската литература, балканските литератури, българската литература от XX век. Пише и публикува поезия и литературна критика. Превежда от руски, английски и испански. . Главен редактор на сп. "Езиков свят". Член на редколегията на сп. "Другое полушарие", Москва. Редактор в Електронно списание "LiterNet", редактор в "Public Republic", Франкфурт, член на международния редакционен съвет на "Вестник славянских культур", Москва.