Avatar

ас. д-р Огнян Георгиев

Email: ognian_georgiev swu.bg


Конференции

Международна научна конференция ”Млади учени”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Оптическите илюзии в облеклото
Период
22.06.2017 - 23.06.2017 г.
Организатор
Съюз на специалистите по качеството в България
Съавтор(и)
Илиан Кирилов

Втора студентска и докторантска научна сесия на Техническия факултет се провежда под патронажа на Ректора на ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
CorelDraw като инструмент и помощно средство за обучение на студентите по дисциплината „Дизайн на облаклото“
Период
18.05.2017 - 19.05.2017 г.
Организатор
ЮЗУ, ТФ
Съавтор(и)
Николета Митева