Avatar

проф. д-р Николина Огненска-Стоянова

Email: ognenska swu.bg


The main field of research work is educating music teachers in elementary through high school, Theory of music, focusing especially on irregular meters. The theme of her Ph.D.(1984) is “Developing a sense of meter through improvisation in Bulgarian folk dances in the first grade”. I am the author of the MELOPEIA method for developing musical skills, which is part of music system in Bulgarian schools. I have published a number of textbooks for university students, music teachers and school students. I am Head of the Union of Scientists in Bulgaria- branch Blagoevgrad town since 2005. The author speaks Bulgarian, Russian and English.

Публикации

Народни песни в неравноделни размери за общообразователното училище. България: УИ"Н. Рилски" - Благоевград, 2015
Ръководство за практическа подготовка на студентите - бъдещи учители по музика. България: УИ "Н. Рилски" - Благоевград, 2014 (Съавтор/и: Магдалена Лобутова)
Практикум за музикално-слухово развитие. България: Ирин-Пирин - Благоевград, 2014
Песните в урока по музика. България: УИ"Н.Рилски"-Благоевград, 2013
Теория на музиката с практикум. България: Санин - Н и Н" - Благоевград, 2010
Инструментални произведения в урока по музика. България: УИ "Н. Рилски" - Благоевград, 2009
Българските народни песни в неравноделна пулсация и съхраняване на националната идентичност.. България: УИ"Н. Рилски" - Благоевград, 2009 (Съавтор/и: Димитрина Кауфман)
Неравноделните метроритми и обучението по музика - първа и втора част. България: УИ"Н. Рилски" - Благоевград, 2004

Конференции

Cultural coridor Via Diagonalis - Cultural tourism without Boundaries

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Детската анимация в пакета за културен туризъм
Период
03.10.2013 - 06.10.2013 г.
Организатор
Стопански факултет при ЮЗУ "Н. Рилски"
Съавтор(и)
Магдалена Лобутова

International Multidisciplinary Conference of Educational Research

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Art Synthesis and the Experience of Piano by Contemporary Bulgarian Composers
Период
07.04.2013 - 11.04.2013 г.
Организатор
Европейска организация за музикално образование

The reflective Music Teacher

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
The Interactive Methods in Preparing Future Music Educators
Период
13.02.2013 - 16.02.2013 г.
Организатор
Европейска организация за музикално образование

Cultural coridor Via Pontika - Cultural tourism without Boundaries

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Folklore Events along the Via Pontika and preservation of National traditions
Период
21.09.2012 - 25.09.2012 г.
Организатор
Стопански факултет - ЮЗУ "Н. Рилски"

EAS2010 Congres - Music and music education within the contexts of socio-cultural changes

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Pedagogical aspects of the irregular pulsation in the Bulgarian folk music
Период
26.04.2010 - 29.04.2010 г.
Организатор
Европейска организация за музикално образование - EAS

The 28th ISME World Conference - Music at all ages

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Bulgarian folk dance Ruchenitsa and multicultural education
Период
20.07.2008 - 25.07.2008 г.
Организатор
ISME -световна организация за музикално възпитание

26th conference of ISME

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Irregular metrorhythms in the folk Music of the Balkans and the people of other countries
Период
15.07.2006 - 20.07.2006 г.
Организатор
ISME - световна организация за музикално възпитание

Ръководени докторанти

Проучване на иновативни подходи при обучението с българска народна музика в 1,4,5 и 6 клас на общообразователното училище

Докторант
Рая Стeпанова Ковачева
Период
26.01.2015 - 25.01.2018 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Технологичен модел за формиране на ладов усет към българската народна музика

Докторант
Милана Веселинова Влахова
Период
26.06.2012 - 19.06.2017 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Адаптиране на националните програми по музика за детската градина и общообразователното училище в Република Молдова за деца и ученици с български произход

Докторант
Виталий Николаевич Тодоров
Период
15.11.2010 - 14.11.2013 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Творчеството при обучението по музика в общообразователното училище

Докторант
Магдалена Георгиева Лобутова
Период
25.03.2010 - 24.03.2013 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Творчеството при обучението по музика в общообразователното училище

Докторант
Магдалена Георгиева Лобутова
Период
25.03.2010 - 24.03.2013 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Обучение по елекронни клавишни инструменти за провеждане на певческата дейност в урока по музика

Докторант
Маргарит Русев Русев
Период
01.05.2009 - 01.05.2012 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Начално обучение по тромпет в Република Македония

Докторант
Лупчо Коскаров - Република Македония
Период
01.03.2009 - 26.10.2011 г.
Форма на обучение
задочна форма
Защитил
Да

Ръководени дипломанти

Извънучилищните дейности по музика - средство за приемственост между поколенията и съхраняване на традициите в гр. Банско

Студент
Марин Бардаров
Година
2015
ОКС
магистър

Explore the opportuniti to use games in music education in children among 3 to 6 years old in Greece

Студент
Apostolia Matziropoulou
Година
2015
ОКС
магистър