Avatar

гл.ас. д-р Нонка Обрешкова

Email: obreshkova swu.bg


Публикации

Информационни технологии, култура, общество. България: Университетско издателство "Н. Рилски", 2015 (Съавтор/и: съставителство и редакция: Т. Шопова, А. Николова)
"150 години основно училище П. Хилендарски" . България: документален филм, 2013 (Съавтор/и: режисьор и продуцент Нонка Обрешкова)
Творческите резултати в киното - предпоставка за развитие на продуцентството. България: Университетско издателство "Н. Рилски", 2012