Avatar

гл.ас. д-р Нонка Обрешкова

Email: obreshkova swu.bg


Публикации

THE FILM PRODUCER AND THE PRODUCTION OF FILM MUSIC , електронно научно списание 2024: .
Some aspects of audiovisual management , V International Multidisciplinary Conference “Prospects and Key Tendencies of Science in Contemporary World” 2021: 5-10.
Информационни технологии, култура, общество. България: Университетско издателство "Н. Рилски", 2015 (Съавтор/и: съставителство и редакция: Т. Шопова, А. Николова)
"150 години основно училище П. Хилендарски" . България: документален филм, 2013 (Съавтор/и: режисьор и продуцент Нонка Обрешкова)
Творческите резултати в киното - предпоставка за развитие на продуцентството. България: Университетско издателство "Н. Рилски", 2012

Конференции

ПРВА МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА „ФИЛКО“ - ФИЛОЛОГИЈА, КУЛТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
МУЗИЧКА УМЕТНОСТ И ФИЛМСКОТО ПРОДУЦЕНТСТВО
Период
17.03.2016 - 19.03.2016 г.
Организатор
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип (Македонија)

XLV Международной научно-практической конференции ВОПРОСЫ ФИЛОЛОГИИ, ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ И КУЛЬТУРОЛОГИИ

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
THE PLACE AND ROLE OF THE ADVERTISING AND THE PR IN THE BULGARIAN CINEMA (2007–2014)
Период
10.02.2016 - 15.02.2016 г.
Организатор
Интернаука

IV международна научна конференция "Дигитална култура и общество"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Новите технологии и предизвикателствата пред продуцентството
Период
31.10.2014 - 01.11.2014 г.
Организатор
ЮЗУ "Н. Рилски" , Център за нови медии и дигитална култура, Съюз на учените в България

Международна научна конференция "ИКТ, медии и образование"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
ИКТ в обучението на студенти от специалностите по кино и телевизионно изкуство
Период
06.10.2011 - 06.10.2011 г.
Организатор
ЮЗУ "Н. Рилски" , Център за нови медии и дигитална култура, Съюз на учените в България
Съавтор(и)
Клавдия Камбурова

Ръководени дипломанти

Изследване на телевизионната аудитория

Студент
Антон Чавдаров
Година
2022
ОКС
магистър

Медии и комуникации по време на Covid 19

Студент
Даниела Чавдарова
Година
2022
ОКС
магистър

Анализ, оценка и стратегия за развитие на музикалния бизнес в България

Студент
Пенка Христозова
Година
2020
ОКС
магистър

За и против детската телевизионна реклама

Студент
Станка Моллова
Година
2020
ОКС
магистър

Продуциране на фестивали

Студент
Галя Василева
Година
2020
ОКС
магистър

Предприемачество в музикалния бизнес

Студент
Иво Моллов
Година
2020
ОКС
магистър

Предприемачество в звукозаписната индустрия

Студент
Димитринка Златева
Година
2013
ОКС
магистър

Добавената стойност на PR и продуцирането на музикални събития

Студент
Тео Симеонов
Година
2012
ОКС
магистър

Рецензии/Становища

"Мениджмънт в художествени галерии и музеи. Режимът на транспорт на произведения на изкуството, като мениджърска задача"

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Н. Рилски" Благоевград
Държава
България
Дата
05.04.2013 г.
Уеб страница
Автор(и)
Лора Генова

"Управление и организация на музеите. Музей на Мафията."

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Н. Рилски" Благоевград
Държава
България
Дата
05.04.2013 г.
Уеб страница
Автор(и)
Емилия Михайлова