Avatar

доц. д-р Николай Попов

Email: npopovilir law.swu.bg


Публикации

ВЗАИМОВРЪЗКА МЕЖДУ СИГУРНОСТ И ПОЛИТИЧЕСКИ ПРОЦЕС В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ , СЪВРЕМЕННИ ИЗМЕРЕНИЯ НА СИГУРНОСТТА В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА 2024: .
FROM TOTALITARIANISM TO DEMOCRACY IN BULGARIA , REVISTA CIENCIAS DE LA DOCUMENTACIÓN 2021: .
Democracy and Digital Sphere: Some Problems , Revista Inclusiones 2020: . (Co-author/s: Румяна Попова)
DIGITAL COMPETENCES IN THE POLITICAL SYSTEM , USB - Plovdiv 2020: .
СБЛЪСЪКЪТ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ИДЕОЛОГИИ ПРЕЗ ХХІ ВЕК , Сп. Международна политика 2019: .
RISE OF NATIONALISM AS A POLITICAL IDEOLOGY IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION AND REGIONALIZATION , Revista Inclusiones 2019: . (Co-author/s: Румяна Попова, Александър Катранджиев)
Конституционно-плуралистичната демокрация и дигиталната среда , Изследвания на правните проблеми в дигиталната среда 2019: .
Feminism as a Political Ideology ,  International conference KNOWLEDGE-BASED ORGANIZATION 24(2):373-376 · June 2018 2018: .
European Union as a Political System , Revista Europa Del Este Unida 2016: .
Political Participation and Protest Regulations in the Republic of Bulgaria in 2013 , The Complex Physiognomy of the International Security Environment: “Nicolae Bălcescu” 2015: 169-173. (Co-author/s: Гергана Георгиева)
Екологизъм: идеологията на промяната , Право, политика, администрация 2014: .
Политическите идеологии и влиянието им върху развитието на международните отношения , Право, управление и медии през ХХI-ви век, кн. първа 2012: .
Идеологическите сблъсъци. България: ЮЗУ, Благоевград, 2011
Взаимовръзка между политически идеологии и право , сп. "Икономика и управление", год. VІІ, № 2 2011: .
Африканският съюз, Арабската лига и събитията в Либия , Годишник на СУБ - клон Благоевград 2011: .
Република България като фактор за сигурност и стабилност на Балканите , Сп. Международна политика, книжка първа 2011: .
Глобализация и регионализация. Република България : ЮЗУ "Неофит Рилски" , 2009

Конференции

Отец Неофит Рилски - духовност, просвета, култура

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
За някои международни аспекти в творчеството и делото на Неофит Рилски
Период
05.10.2023 - 07.10.2023 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Съавтор(и)
Габриела Белова

Съвременни измерения на сигурността в Югоизточна Европа

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
АКТУАЛНИ АКЦЕНТИ НА ВЗАИМОВРЪЗКАТА МЕЖДУ СИГУРНОСТ И ПОЛИТИЧЕСКИ ПРОЦЕС В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Период
06.06.2023 - 06.06.2023 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград, Правно-исторически факултет

Културни контексти, политическо време, философски пространства на постмодерността

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Политика и норми – някои акценти
Период
17.05.2023 - 18.05.2023 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Съавтор(и)
Румяна Попова

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „НОВИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ И ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ”

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И СИГУРНОСТ НА ИНДИВИДА В НАЦИОНАЛНАТА ДЪРЖАВА
Период
22.10.2021 - 22.10.2021 г.
Организатор
SWU "Neofit Rislki"

ЮБИЛЕЙНАТА НАУЧНА СЕСИЯ „ДНИ НА НАУКАТА – 2019”

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Дигиталните компетенции в политическия процес
Период
31.10.2019 - 01.11.2019 г.
Организатор
Съюз на учените в България - Пловдив

International Conference KNOWLEDGE-BASED ORGANIZATIONVol. XXIV No 2 2018

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Feminism as a Political Ideology
Период
01.02.2018 - 03.02.2018 г.
Организатор
“Nicolae Bălcescu” Land Forces Academy Publishing House

ООН: Исторически традиции и съвременно право

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Всеобщата декларация за правата на човека и "Възмутете се!" на Стефан Хесел
Период
02.10.2015 - 03.10.2015 г.
Организатор
Институт за държавата и правото Правно-исторически факултет на ЮЗУ "Неофит Рилски"

21st International Conference The Knowledge-Based Organization 2015, Sibiu

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Political Participation and Protest Regulations in the Republic of Bulgaria in 2013
Период
11.06.2015 - 13.06.2015 г.
Организатор
“Nicolae Bălcescu” Land Forces Academy Publishing House
Съавтор(и)
Гергана Георгиева

Международно лятно училище за докторанти "Европейският съюз и Черноморският регион: предизвикателства и перспективи"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
EUROPEAN UNION POLICIES REGARDING THE BLACK SEA REGION AFTER BULGARIA AND ROMANIA’S ACCESSION TO EU
Период
17.09.2013 - 18.09.2013 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Съавтор(и)
Гергана Геолтиева

ХІ международна конференция „Сигурността в Югоизточна Европа - в търсене на интелигентни решения”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Евроинтеграция на Западните Балкани в контекста на балканската сигурност
Период
11.09.2013 - 11.09.2013 г.
Организатор
Министерство на вътрешните работи
Съавтор(и)
Нина Дюлгерова

Право, управление и медии през ХХI-ви век

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Политическите идеологии и влиянието им върху развитието на международните отношения
Период
16.05.2012 - 17.05.2012 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград, Правно-исторически факултет

Проекти

(RP-А12/18) Изследвания на правните проблеми в дигиталната среда

Период на провеждане
15.03.2018 - 30.11.2018 г.
Форма на участие
ръководител
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
6000,00 лв.

(B2.9c.09) Social agri-entrepreneurship for people with disabilities in the crossborder area (AGRI-ABILITY)

Период на провеждане
06.10.2017 - 05.10.2019 г.
Форма на участие
изследовател
Финансиран от
Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България
Бюджет
559830,35 лв.

(№ BG051PO001-3.3.07-0002 ) Студентски практики

Период на провеждане
18.06.2012 - 31.10.2014 г.
Форма на участие
академичен наставник
Финансиран от
МОН по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансиран от Европейския социален фонд
Бюджет
50000000,00 лв.

(Ref. No 7966 ) CROSS-INNO-CUT

Период на провеждане
14.04.2011 - 31.03.2013 г.
Форма на участие
expert
Финансиран от
ЕС, Програмата за Европейско териториално сътрудничество „Гърция – България 2007-2013”
Бюджет
341292,00 лв.

(Ref. No 8308) CORECT, Common Religious Cultural Pathways

Период на провеждане
30.03.2011 - 02.01.2013 г.
Форма на участие
експерт
Финансиран от
ЕС, Програмата за Европейско териториално сътрудничество „Гърция – България 2007-2013”
Бюджет
97684,00 лв.

Ръководени докторанти

COMPARATIVE ANALYSIS OF KAZAKHSTAN AND KYRGYZSTAN WITHIN THE PROCESS OF NATION BUILDING / СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА КАЗАХСТАН И КИРГИСТАН В ПРОЦЕСА НА ИЗГРАЖДАНЕ НА НАЦИИТЕ

Докторант
Танер Каракузу
Период
21.12.2023 - 20.12.2026 г.
Форма на обучение
самостоятелна подготовка
Защитил
Не

Особености и предизвикателства пред Република Албания в процеса на присъединяването й към Европейския съюз

Докторант
Еларта Фетаха
Период
23.02.2023 - 22.02.2026 г.
Форма на обучение
самостоятелна подготовка
Защитил
Не

Политики на ЕС за противодействие на дезинформацията в медиите

Докторант
Ренета Тодорова Николова
Период
14.10.2019 - 14.10.2022 г.
Форма на обучение
самостоятелна подготовка
Защитил
Не

Република Северна Македония в процеса на евроатлантическата интеграция

Докторант
Виолета Паунковска
Период
20.02.2019 - 19.02.2022 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Правата на българите на територията на бивша Югославия в периода от Балканските войни до днес

Докторант
Деян Сашо Угриноски
Период
27.02.2018 - 26.02.2021 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Ролята на националните парламенти в законодателния процес на ЕС след Договора от Лисабон

Докторант
Илиян Точев
Период
18.11.2013 - 17.11.2016 г.
Форма на обучение
самостоятелна подготовка
Защитил
Да

Рецензии/Становища

Трансформации на геополитическия вектор на китайската политика на Балканите през XXI век

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
19.05.2023 г.
Уеб страница
Автор(и)
Стилиян Стилиянов Раковски

Влиянието на социалните медии върху общественото мнение. Влиянието на социалните медии върху политическата ориентация на сирийските бежанци в Ливан

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
12.04.2023 г.
Уеб страница
Автор(и)
Даниел Абу Муса

Българо-албанските отношения в светлината на общоевропейските интеграционни процеси

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
16.09.2021 г.
Уеб страница
Автор(и)
Яни Петре Никола

Успешни практики на България в екологичното право и опазването на околната среда и приложението им в албанското право по пътя към присъединяване към Европейския съюз

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ЮЗУ "Неофит рилски"
Държава
Република България
Дата
13.01.2021 г.
Уеб страница
Автор(и)
Еринда Ставри Мишо

Гражданско поведение на българите по време на прехода

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Уеб страница
Автор(и)
Петя Пачкова

Обявен в Държавен вестник брой 52/02.07.2019 г.

Вид
Конкурс за доцент
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Уеб страница
Автор(и)
гл. ас. д-р Гергана Георгиева

Ролята на националните парламенти в законодателния процес на ЕС след Договора от Лисабон

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
15.06.2018 г.
Уеб страница
Автор(и)
Илиан Колев Точев

Политически PR – проблеми и тенденции

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Уеб страница
Автор(и)
Любомира Христова

Интегрирано управление в Българо-Румънския трансграничен регион. Състояние, потенциал и перспективи.

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
Русенски университет
Държава
Република България
Дата
21.05.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
Страхил Карапчински