Avatar

доц. д-р Нино Михайлов

Email: nipemih swu.bg


Работи в областта на мотивацията за учебна дейност по родинознание и интересите в тази област на учениците от началното училище. Също така в изграждането на основите на екологично съзнание и култура в училище. Разработва и концептуално-дейностен модел на обучението по родинознание