Avatar

проф. д-р Нина Петкова

Email: nina_hristova swu.bg


Публикации

Нина Христова. История на изкуството. Лекции. България: Авангард Прима София, 2015
Нина Христова, Господин Жеков. 593 монети от късната античност и ранното средновековие. България: Авангард Прима София, 2015
Нина Христова. Антични и средновековни коланни токи, апликации и накрайници от българските земи. България: Авангард Прима София, 2014
Nina Hristova. Metal belt elements from the Antiquity and The Middle ages. - Studi sull'Oriente Cristiano 18, 1(2014), pp. 30-40 , Studi sull`Oriente Cristiano 2014: 30 - 40.
Нина Христова. Фрагменти от паметта за Слатина. България: Авангард Прима София, 2013
Нина Христова. Увод в изкуствознанието. България: Авангард Прима София, 2013
Нина Христова. За монетосеченето на Никополис ад Нестум. – В: Нумизматичен бюлетин, 2013/3, 12 - 17 , Нумизматичен бюлетин 2013: .
Нина Христова. Един непубликуван екземпляр от медальон на Гордиан III с изображение на Божествената триада от Одесос. – В: Нумизматичен бюлетин 2013/3, 10 - 11 , Нумизматичен бюлетин 2013: 10-11.
Нина Христова. Живописта на Емил Куков. – В: Емил Куков. Живопис, С. 2013, 5 - 11 , албум Емил Куков. Живопис 2013: 5 - 11.
THE COINS OF MOESIA INFERIOR 1st – 3rd c. AD. NICOPOLIS AD ISTRUM /Nina Hristova, Hans-Joachim Hoeft, Gospodin Jekov, . България: Southwestern University "Neofit Rilski' Blagoevgrad, 2012
Нина Христова. Пан в античното монетосечене. – В: Нумизматичен бюлетин, 2012/ 4, 11 - 18 , Нумизматичен бюлетин 2012: 11 - 18.
Nina Hristova. Monetaggio di Viminacium, Serdica, Nicopolis ad Istrum, Marcianopolis. – L`esercito e la cultura militare di Roma antica, 2012, 111 - 124 , L`esercito e la cultura militare di Roma antica 2012: 111 - 124.
Nina Hristova. Simbolica e semantica nella tradizione orafa bulgara. Sedici piccoli oggetti di una collezione privata , Studi sull` Oriente cristiano 2011: 213 - 228.
Нина Христова. За творчеството на Димитър Попов , Творчеството на Димитър Попов 2011: .
Нина Христова, Господин Жеков. Монетосеченето на Долна Мизия 1 - 3 в. Никополис ад Иструм. България: Издателство на ЮЗУ "Неофит Рилски", 2011
Нина Христова. Херо и Леандър. – Нумизматичен бюлетин, 2009/1, 7 - 10 , Нумизматичен бюлетин 2009: 7 - 10.
Нина Христова. Джорджо Вазари. Интерпретация на историята в “Животописите на най-знаменитите живописци, скулптори и архитекти”. България: Издателство на ЮЗУ "Неофит Рилски", 2008
Нина Христова. . Философия и езотерика в изкуството на Италия през Ренесанса , Философия и езотерика 2008: .
Nina Hristova. "Ilia Beshkov e la satira politica Bulgara nel XX secolo , Est e Ovest nella satira politica durante la Guerra Fredda, 2008: .
Nina Hristova. Esili Balcanici fra storia e testimonianze letterarie. Seguendo l’idea del romanzo di Boris Biancheri , La politica estera italiana negli anni della grande distensione (1968 - 1975) 2008: 77 - 83.
Нина Христова, Господин Жеков. Монетосеченето на Тракия 1 - 3 в. НИКОПОЛИС АД НЕСТУМ. България: Издателство на ЮЗУ "Неофит Рилски", 2007
Нина Христова, Господин Жеков. Монетосеченето на Тракия 1 - 3 в. СЕРДИКА. България: Издателство на ЮЗУ "Неофит Рилски", 2007
Нина Христова. Голямото размразяване (1968-1975): изследвания и свидетелства , Философия 2007/2 2007: .
Нина Христова. Студената война и голямото размразяване, погледнати от Рим , Ново време 5 - 6 /2007 2007: 107 - 114.
Нина Христова. Образът на историята в историята на изкуството. България: Издателство на ЮЗУ "Неофит Рилски", 2006
Нина Христова, Господин Жеков. Монетосеченето на Долна Мизия 1 - 3 в. МАРЦИАНОПОЛ. България: Издателство на ЮЗУ "Неофит Рилски", 2006
Нина Христова. История на изкуството като образователна проекция на историята: размисли за наличната и липсваща методика , Диалогът в историята 15/2006 2006: 15 - 20.
Нина Христова. Животът като надежда и разочарование , За разочарованието и надеждата в историята 2006: 525 - 529.
Нина Христова. История на изкуството, част трета, 3. България: Издателство на ЮЗУ "Неофит Рилски", 2005
Nina Hristova. Perseus and Andromeda. One moving motif in the roman province coinage , Studi sull` Oriente cristiano 9/2005 2005: 75 - 80.
Nina Hristova. Mario Vacca. България: Southwestern University "Neofit Rilski' Blagoevgrad, 2004
Нина Христова, Господин Жеков. Монетосеченето на Виминациум. България: Издателство на ЮЗУ "Неофит Рилски", 2004
Нина Христова. История на изкуството, част трета, 2. България: Издателство на ЮЗУ "Неофит Рилски", 2004
Нина Христова. Джорджо Вазари и времевата перспектива в историята на изкуството , Философия 3 /2004 2004: 30 - 37.
Нина Христова. Миле Корубин и Секул Крумов: две революционни присъствия в изкуството на Балканите , Сборник материали от конференция в чест на доц. Йордан Ванчев, 2004: .
Nina Hristova. Bulgarian belt buckles “pafti”: composition, plastic potentials and representational power , Studi sull` Oriente cristiano 1/2004 2004: 285 - 296.
Nina Hristova. Bulgarian belt buckles “pafti”: composition, plastic potentials and representational power , Studi sull` Oriente cristiano 1/2004 2004: 285 - 296.
Нина Христова. История на изкуството, част трета, 1. България: Издателство на ЮЗУ "Неофит Рилски", 2003
Нина Христова. Живот на художник в Струмско: живописецът Венцеслав Терзийски , От крайградско село към краен градски квартал. Принос към историята на Струмско и Грамада 2003: 89 - 93.
Нина Христова. Живот на художник в Струмско: живописецът Венцеслав Терзийски , От крайградско село към краен градски квартал. Принос към историята на Струмско и Грамада 2003: 89 - 93.
Нина Христова. Монетосеченето на Никополис ад Нестум , Власт и социум 2003: 117 - 138.
Nina Hristova. L’immagine di San Constantino sule monete bisantine e imitative bulgare e latine nei secoli XII-XIV. - Studi sull’oriente cristiano, 1/ 2003 , Studi sull` Oriente cristiano 2003: 165 - 182.
Нина Христова. История на изкуството, част втора. България: Издателство на ЮЗУ "Неофит Рилски", 2002
Нина Христова.За Ангел Ангелов. “Конкретни утопии. Проектите на Кристо.” рецензия , Балканистичен форум 1-2-3/2002 2002: 256 - 258.
Нина Христова. За Gaetano Passarelli. Il ricordo. Le icone del Piccolo museo San Paolo di Reggio Calabria рецензия , Балканистичен Форум (Balkanistic Forum), кн. 1-2-3 2002: 267 - 272.
Нина Христова. Г. Пасарели. Споменът. Иконите от Малък музей Сан Паоло в Реджо Калабрия. (рецензия , Балканистичен Форум (Balkanistic Forum), кн. 1-2-3 2002: 267 - 272.
Нина Христова. Непубликувани монети на Никополис ад Нестум , Нумизматика булгарика 2002: 45 - 51.
Нина Христова. Проблемът за времето в теорията на изкуството на Павел Флоренски , сп. Философия 2002: 52 - 55.
Нина Христова. История на изкуството и историята като изкуство , сп. Анали 2002: 96 - 99.
Нина Христова. Немезида и Еквитас , Закон и обичай на Балканите 2002: 292 - 301.
Nina Hristova. Due antiche lunule del nord-est Mediterraneo , Sardegna antica 2002: 13 - 14.
Нина Христова. История на изкуството, част първа. България: Издателство на ЮЗУ "Неофит Рилски", 2001
Нина Христова. Едно допълнение към най-старата история на златото по българските земи , сп. Минало 2000: 94 - 96.
Нина Христова. Фигуралност, конструираност и семантика на надгробните плочи с погребално угощение от римската епоха в българските земи , Анали 3-4/2000 2000: 92 - 101.
Нина Христова, Ангел коцев. Принос към проучването на монетосеченето на Аполония Понтика през ІІ-ІІІв. , Нумизматика и сфрагистика, VI, 1 1999: 33 - 42.
Нина Христова. Монетосеченето на град Шамахи през ХVІ в. , Нумизматика и сфрагистика, VI, 2 1999: .
Нина Христова. Теория на изкуството като теория на пластическия образ. България: Карина М София, 1998
Нина Христова. Тя на Балканите и по-точно в Благоевград , Балканистичен форум 1-2-381998 1998: 318 - 319.
Нина Христова. Една непубликувана обкова с Бог-Отец от края на ХІХ в. , Балканистичен форум 1-2-3/1998 1998: 148 - 149.
Нина Христова. Луиджи Парейсон и неговата теория за формообразуването , Балканистичен форум 1-2-3/1998 1998: 132 - 135.
Нина Христова. Натурата и образеца в рисунките на последните тревненски зографи от рода на Симеоновци , Балканистичен форум 1-2/1996 1996: 55 - 58.
Нина Христова, Митко Лачев. Един непубликуван проскинитарий от 1740 г. , Балканистичен форум 1/1995 1995: 97 - 103.
Нина Христова. Увод в изкуствознанието. България: Издателство на ЮЗУ "Неофит Рилски", 1994
Нина Христова. Тепелъкът – своеобразно произведение на златарското изкуство , сп. Изкуство, 1/1989 1989: 31 - 34.
Нина Христова. Гравюрите на едно рядко издание на “Описание на Ерусалим” от 1761 г. , сп. Изкуство 7/1989 1989: 40 - 43.
Нина Христова. Любовта в изобразителното изкуство. България: Български художник София, 1987
Нина Христова. Българските пафти – композиция, пластика, изобразителен език , сп. Изкуство 7/1987 1987: 36 - 40.
Нина Христова. Цветята в изобразителното изкуство. България: Български художник София, 1980
Нина Христова. Николай Рьорих , сп. Изкуство 7/1978 1978: 17 - 21.