Avatar

доц. д-р Незабравка Генчева

Email: nezig swu.bg


Публикации

Физическа активност и спорт при Разстройство с дефицит на вниманието и хиперактивност. БГ: Авангард, 2015
Кинезитерапия при някои по-често срещани хирургични заболявания. БГ: Авангард, 2015
Aggression in youth athletes , Research in Kinesiology,2/2015 2015: 205-209.
Значение на комуникационните умения на кинезитерапевта за ефективността на лечебния процес , Сборник "Личност, мотивация, спорт" 2015: 162-169.
Competitive Aggressiveness and Anger and their relation with anxiety in youths actively engaged in sport, European Journal of Scientific Research , European Journal of Scientific Research 2015: 429-440.
Evaluation of Hippotherapy in the course of treatment for multiple sclerosis , Activity in Physical education and sport,2/2015 2015: 183-187. (Co-author/s: Инна Иванова, Диана Стефанова)
Кинезитерапия при хранителни разстройства. БГ: БулидИнс, 2014
Changes in commumication skills in childtren with autistic spectrum disorcers after therapeutic riding session , Сборник с доклади от 9th FIEP European Congress and 7th International Scientific Congress „Sport, Stress, Adaptation, 2014: 624-628. (Co-author/s: Десислава Чалгаджиева)
Влияние на кинезитерапията върху тревожността и депресията при жени с мастектомия , Сборник с доклади ”Личност, мотивация, спорт” 2014: 57-63. (Съавтор/и: Диана Стефанова, Илиана Върбанова)
Therapeutic horseback riding in children with poor posture , Conference Proceedings Effects of Physical Activity Application to Anthropological Status with Children Youth and Adults 2014: 202-206. (Co-author/s: Дарина Захариева)
Изследване на емпатия при студенти от специалност кинезитерапия в НСА "В.Левски" , Личност, мотивация, спорт 2013: 304-314.
Агресия и нарцисизъм при юноши активно спортуващи футбол, ръгби и хокей на трева , Сборник "Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта" 2013: 382- 387.
Изследване на агресията и връзката й с тревожността, нарцисизма и екстернализираните проблеми в развитието при девойки, активно спортуващи баскетбол и волейбол , Спорт и наука,Инзв. Бр. 3/2013 2013: 154-182.
Кинезитерапия при подрастващи с идеопатична сколиоза , Сборник доклади от от кръгла маса „Кинезитерапия при гръбначни изкривявания и връзката им с други рискови фактори за развитие на заболявания в детска възраст” 2013: 5-23.
The Fit-ball balance training in children with bad posture , FIS Communications, book of proceedings 2013: 257-263. (Co-author/s: Дарина Захариева)
Емпатия при спортуващи деца от 10 до 13 год , Сборник с доклади на Научна конференция с международно участие “Психология – традиции и преспективи”, 2013: 180-187. (Съавтор/и: Станислава Стоянова)
Therapeutic horseback riding in children with autistic spectrum disorders , Book of Proceedings, XVII Scientific Conference „FIS COMMUNICATIONS 2014 in physical education, sport and recreation” and II International Scientific Conference 2013: 431-435. (Co-author/s: Десислава Чалгаджиева, Александра Генчева)
Opportunities to use Therapeutic Riding in Children with incorrect posture and spinal deformities , Proceeding book, VІ International Scientific Congress „Sport, Stress, Adaptation 2012: 276-278.
Personal characteristics of kinesiterapy students from two universities – National Sports Academy and Russe University , Proceeding book VІ Internazional Scientific Congress “Sport, Stres, Adaptation” Sofia 17-19 May 2012 2012: 720-722. (Co-author/s: Юлия Мутафова)
Fit-ball гимнастиката като Wellness практика , сп. Спорт и наука 2012: 78-82. (Съавтор/и: Диана Попова - Добрева)
Фит-бол игри като тийм билдинг при студенти – СПА, източни и аква практики , Спорт и наука”, извр. брой Международна научна конференция, “Физическо възпитания, спорт и кинезитерапия 2012: 312-317. (Съавтор/и: Александра Генчева )
Класификационна система за мануална способност (MAGS) при деца с церебрална парализа , сп. Спорт и наука,1/2011 2011: 60 – 65.

Конференции

9th FIEP European Congress and 7th International Scientific Congress „Sport, Stress, Adaptation

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Changes in commumication skills in childtrn with autistic spectrum disorcers after therapeutic riding session”
Период
09.12.2015 - 10.10.2014 г.
Организатор
НСА ''Васил Левски''- София
Съавтор(и)
Десислава Чалгаджиева

Седми национален конгрес на Асоциацията на физиотерапевтите в България

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
“Качествената рехабилитация на деца с увреждания като фактор за намаляване на родителския стрес и тревожност”
Период
05.06.2015 - 07.06.2015 г.
Организатор
Асоциация на физиотерапевтите и рехабилитаторите в България
Съавтор(и)
Людмила Червенкова

International Scientific Conference „Effects of Physical Activity Application to Anthropological Status with Children Youth and Adults”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Therapeutic horseback riding in children with poor posture”
Период
11.12.2014 - 13.12.2014 г.
Организатор
Университет в Белград
Съавтор(и)
Дарина Захариева

XVII Scientific Conference„FIS COMMUNICATIONS 2014"in physical education, sport and recreation and II International Scientific Conference

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
“THERAPUTIC HORESBACK RIDING IN CHILDREN WITH AUTISTIC SPECTRUM DISORDES”,
Период
16.10.2014 - 18.10.2014 г.
Организатор
Университет в Ниш
Съавтор(и)
Десислава Чалгаджиева, Александра Генчева

XVI Scientific Conference„FIS COMMUNICATIONS 2013"in physical education, sport and recreation,

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
The Fit-ball balance training in children with bad posture
Период
18.10.2013 - 19.10.2013 г.
Организатор
Университет в Ниш
Съавтор(и)
Дарина Захариева

Психология – традиции и преспективи”

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Емпатия при спортуващи деца от 10 до 13 год”.
Период
12.10.2013 - 13.10.2013 г.
Организатор
катедра Психология при ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград, в партньорство с Аристотелов университет, Гърция.
Съавтор(и)
Станислава Стоянова

VІ International Scientific Congress “Sport, Stress, Adaptation

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Opportunities to use Therapeutic Riding in Children with incorrect posture and spinal deformities”,
Период
17.05.2012 - 19.05.2012 г.
Организатор
Национална спортна академия "Васил Левски" и асоциация "Спорт за всички"

1-st International congress. Physiotherapy: Prevention and Treatment of Functional Decline in Older Adults.Verona. 6-7 Oct 2011

Вид
Международна
Участие
Постер
Заглавие на статия/доклад
A cross-sectional study of balance and health - related fitness measures with older independent women that perform - an usual, physical exercise program targeted at fall risk factors or with no exercise
Период
06.10.2011 - 09.12.2015 г.
Организатор
Асоциация на италианските физиотерапевти
Съавтор(и)
Диана Стефанова