Avatar

ас. д-р Невена Крумова

Email: nevena_krumova swu.bg


Публикации

Основи на една философия на Ероса , Годишник на Катедра „Философски и политически науки”, 2016 (под печат) 2017: .
Ерос и Време , сборник „Назад към метафизиката”(под печат) 2017: .
Възможна ли е цивилизованост в диалога на различните култури? , Сб. „Диалогът Изток-Запад: Многопосочност на прочитите“. Благоевград: УИ „Неофит Рилски“, с. 175 – 180 2015: .
Диалогът: източна смърт – западна смърт? , : Сб. „Диалогът Изток-Запад: Многопосочност на прочитите“. Благоевград: УИ „Неофит Рилски“, с. 55 – 60 2015: .
Еротичната валидност на истината, като междуиндивиден феномен , сп. Философски алтернативи, кн. 6/2015. София: Изд. БАН, с. 50 – 58. 2015: .
Има ли избор в „заешката дупка“ – възможностите на осъзнатото сънуване , сп. Философия, кн. 3/2015. София: Изд. „Аз-Буки“, с. 282 – 290. 2015: .
Еросът и Възвишеното , сп. Философия, кн. 1/2015. София: Изд. „Аз - Буки“, с. 9 – 27. 2015: .
Метафизичен поглед към един неопредметен Ерос , Сб. „Научният Еверест – мечта или реалност“, София: Изд. Авангард Прима 2015. с. 187 – 192 2015: .
Странните визуализации на човешката душевност в книгата „Изхвърляне“ на Хакан Гюндай , Сб. „Философия на фантастичното: визуализации в изкуството“, Благоевград: УИ „Неофит Рилски“, с. 101 – 107 2013: .
Киното като художествена форма на налична небитийност , Сб. „Философия на фантастичното: визуализации в изкуството“, Благоевград: УИ „Неофит Рилски“, с. 237 – 246 2013: .
Една цивилизация – много култури , : ел. списание NotaBene, бр. 17/2010. 2010: .
Източната философия в детската литература , Сб. „Философски опити”, Благоевград: УИ „Неофит Рилски“, с. 43 – 48 2003: .
Свободата в съвременното общество – причина за страх и безсилие или изява на човешката същност , Сб. „Либералното мислене пред дилемите на XXI век” , София: Изд. ЕОН-2000, с.133 – 138 2002: .

Конференции

СЪЗНАНИЕТО В границите и отвъд границите на съзнанието

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Еросът в границите и отвъд границите на съзнанието
Период
11.05.2017 - 12.05.2017 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски"

Магическият реализъм

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Любовта към живота в езика на магическия реализъм
Период
21.06.2016 - 22.06.2016 г.
Организатор
Институт по Литература към БАН

Назад към метафизиката

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Ерос и Време
Период
12.05.2016 - 12.05.2016 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски"

Трансцеденталното съзнание versus феноменологичното несъзнавано

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Параметри на Ероса между несъзнаваното и трансценденталното
Период
21.04.2016 - 22.04.2016 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски"

Език и познание

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Еротичното като междуиндивиден феномен на езика
Период
12.03.2016 - 13.03.2016 г.
Организатор
Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Диалогът Изток-Запад: философски и политологически прочити

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Диалогът: източна смърт – западна смърт?
Период
30.10.2015 - 30.10.2015 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски"

Измерения на фантастичното в съвременността

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Детското в човека като връзка между фантазия и реалност
Период
14.05.2015 - 15.03.2015 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски"

Феноменологическото мислене

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Еротичната валидност на истината, като междуиндивиден феномен
Период
04.05.2015 - 05.05.2015 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски"

Изборът – философски и психоаналитични проблеми

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Има ли избор в „заешката дупка“ – възможностите на осъзнатото сънуване
Период
29.04.2015 - 30.04.2015 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски"

Национална докторантска конференция

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Метафизичен поглед към един неопредметен Ерос
Период
27.02.2015 - 28.02.2015 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски"

Фантастични визуализации в изкуството

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Киното като художествена форма на налична небитийност
Период
18.10.2013 - 19.10.2013 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски"

Глобализация и толерантност

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Една цивилизация – много култури
Период
15.10.2010 - 15.10.2010 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски"

Либералното мислене пред дилемите на XXI век

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Свободата в съвременното общество – причина за страх и безсилие или изява на човешката същност
Период
19.10.2001 - 19.10.2001 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски"

Проекти

((RP-A16/16)) Трансценденталното съзнание versus феноменологичното несъзнавано

Период на провеждане
04.01.2016 - 23.12.2016 г.
Форма на участие
Участник
Финансиран от
МОН
Бюджет
3000,00 лв.

((RP-B6 /16)) Фронезисът в глобализиращото се общество

Период на провеждане
04.01.2016 - 23.12.2016 г.
Форма на участие
Участник
Финансиран от
МОН
Бюджет
4000,00 лв.

((RP-A17/16)) Назад към метафизиката

Период на провеждане
04.01.2016 - 23.12.2016 г.
Форма на участие
Участник
Финансиран от
МОН
Бюджет
3000,00 лв.

((SRP-B7 /15)) Дисперсии на западните и източните модели за единство

Период на провеждане
06.01.2015 - 31.12.2015 г.
Форма на участие
Участник
Финансиран от
МОН
Бюджет
5000,00 лв.

((SRP-A2/15)) Концепти, структура и методологии на некласическото феноменологическо мислене

Период на провеждане
06.01.2015 - 31.12.2015 г.
Форма на участие
Участник
Финансиран от
МОН
Бюджет
10000,00 лв.

((SRP-A7/15)) Приложения на философски модели в психоанализата

Период на провеждане
06.01.2015 - 31.12.2015 г.
Форма на участие
Участник
Финансиран от
МОН
Бюджет
2800,00 лв.

Рецензии/Становища

Разум и съзнателност при Хегел

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
21.06.2017 г.
Уеб страница
Автор(и)
Иванка Врънгова

Методология и обхват на съмнението във философията на Рене Декарт

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
13.06.2017 г.
Уеб страница
Автор(и)
Евгения Николаева Кавданска

Проблемът за любовта във философията на Сьорен Киркегор

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
12.09.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
Даниела Борисова Йорданова

Проектиране на личността във и през философията на Киркегор

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
14.02.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
Юлия Андонова