Avatar

проф. д-р Цветан Недков

Email: nedkov swu.bg


Публикации

Генезис на визуалния обемен образ. РБългария: Президент, 2014

Проекти

(BG 051PO001-3.1.07) "Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда"

Период на провеждане
20.06.2013 - 31.03.2015 г.
Форма на участие
експерт, допълнителен трудов договор
Финансиран от
Министерство на образованието, младежта и науката
Бюджет
148550,00 лв.

Ръководени докторанти

Кинематографическата съдба на пет знаменити романа

Докторант
Петър Иванов Русев
Период
26.01.2015 - 25.01.2018 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

"Светлината и осветлението в телевизионните жанлови формати"

Докторант
Симеон Георгиев Симов
Период
19.06.2014 - 19.06.2017 г.
Форма на обучение
самостоятелна подготовка
Защитил
Не

Ръководени дипломанти

"Зелени Балкани - другата алтернатива"

Студент
Биляна Брайкова
Година
2015
ОКС
бакалавър

"Да се изгубиш в един друг свят"

Студент
Диана Йорданова
Година
2015
ОКС
бакалавър

"Балабановата фабрика"

Студент
Драгомир Стоянов
Година
2015
ОКС
бакалавър

"Диагноза"

Студент
Габриел Галчев
Година
2015
ОКС
бакалавър

"Роли"

Студент
Анатоли Костов
Година
2015
ОКС
бакалавър

Рецензии/Становища

Съвременни аспекти на екранната пластика

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
НАТФИЗ "Кр. Сарафов"
Държава
РБългария
Дата
23.04.2013 г.
Уеб страница
Автор(и)
доц. Георги Николов

Функции на цвета във филмовия разказ

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
НАТФИЗ "Кр. Сарафов"
Държава
РБългария
Дата
28.06.2011 г.
Уеб страница
Автор(и)
Мира Каланова