Avatar

проф. д-р Цветан Недков

Email: nedkov swu.bg


Публикации

„Съдия след игото“ . България: СТФ Екран, 2020
Пълнометражен игрален филм ,,Можеш ли да убиваш “ . : Cinemascope, 2019
„Рангел завинаги” . България: Red Carpet, 2019
„Нейната изповед“ - 2018 г. . : Cinemascope, 2018
Генезис на визуалния обемен образ. РБългария: Президент, 2014

Проекти

(BG 051PO001-3.1.07) "Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда"

Период на провеждане
20.06.2013 - 31.03.2015 г.
Форма на участие
експерт, допълнителен трудов договор
Финансиран от
Министерство на образованието, младежта и науката
Бюджет
148550,00 лв.

Ръководени докторанти

Развитие на драматургията от класическото кино до съвременния сериал

Докторант
Боримир Пламенов Илков
Период
19.01.2024 - 18.01.2027 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Психология на жеста и поведенческо възприятие в киното и театъра

Докторант
Николай Валериев Бързаков
Период
02.07.2021 - 01.07.2024 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Еволюция на телевизионните технологии. Нови изразни средства за създаване на екранно изображение.

Докторант
Валентин Николов Николов
Период
09.02.2021 - 08.02.2024 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Влияние на естетическите параметри на светлината върху възприятието на зрителя

Докторант
Кирил Тодоров Проданов
Период
17.12.2019 - 16.12.2022 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Трансмедиен проект: Етапи, финансиране, управление“

Докторант
Иво Славчев Николов
Период
03.07.2017 - 01.07.2021 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Кинематографическата съдба на пет знаменити романа

Докторант
Петър Иванов Русев
Период
26.01.2015 - 25.01.2018 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

"Светлината и осветлението в телевизионните жанлови формати"

Докторант
Симеон Георгиев Симов
Период
19.06.2014 - 19.06.2017 г.
Форма на обучение
самостоятелна подготовка
Защитил
Не

Ръководени дипломанти

"Зелени Балкани - другата алтернатива"

Студент
Биляна Брайкова
Година
2015
ОКС
бакалавър

"Да се изгубиш в един друг свят"

Студент
Диана Йорданова
Година
2015
ОКС
бакалавър

"Балабановата фабрика"

Студент
Драгомир Стоянов
Година
2015
ОКС
бакалавър

"Диагноза"

Студент
Габриел Галчев
Година
2015
ОКС
бакалавър

"Роли"

Студент
Анатоли Костов
Година
2015
ОКС
бакалавър

Рецензии/Становища

„ТЕМИ И СТИЛОВЕ В СКАНДИНАВСКОТО КИНО“

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
Югозападен университет «Неофит Рилски»
Държава
България
Дата
20.11.2023 г.
Уеб страница
Автор(и)
Мирела Василева

„Традиционни и иновационни концепции при реализацията на телевизионни продукти в българското медийно пространство”

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
Югозападен университет «Неофит Рилски»
Държава
България
Дата
17.11.2023 г.
Уеб страница
Автор(и)
Цветелина Йорданова

Обявен в Държавен вестник брой 57/11.07.2023 г.

Вид
Конкурс за доцент
Университет
Югозападен университет «Неофит Рилски»
Държава
България
Дата
07.11.2023 г.
Уеб страница
Автор(и)
гл. ас. д-р Биляна Борисова Топалова.

Обявен в Държавен вестник брой 57/11.07.2023 г.

Вид
Конкурс за доцент
Университет
Югозападен университет «Неофит Рилски»
Държава
България
Дата
02.11.2023 г.
Уеб страница
Автор(и)
Гл. ас. д-р Крум Лазаров Иванов

Държавен вестник, брой 61 от 18.VII 23г

Вид
Конкурс за главен асистент
Университет
НАТФИЗ " Кръстьо Сарафов"
Държава
България
Дата
18.07.2023 г.
Уеб страница
Автор(и)
Здравко Ружев

„Програмируеми системи за осветление в екранните изкуства”.

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
НАТФИЗ " Кръстьо Сарафов"
Държава
България
Дата
28.04.2023 г.
Уеб страница
Автор(и)
Здравко Димитров Ружев

„Средства и инструменти на режисьора при работата му с актьорите в подготвителен, снимачен и постпродукционен период”

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
Югозападен университет «Неофит Рилски»
Държава
България
Дата
30.11.2022 г.
Уеб страница
Автор(и)
Яни Бояджи

ДВ, бр. 109 от 21. 12. 2021г.

Вид
Конкурс за професор
Университет
НАТФИЗ " Кръстьо Сарафов"
Държава
България
Дата
15.06.2022 г.
Уеб страница
Автор(и)
Красимир Христов Андонов

Трансмедиен проект: Етапи, финансиране, управление

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
Югозападен университет «Неофит Рилски»
Държава
България
Дата
14.05.2021 г.
Уеб страница
Автор(и)
Иво Славчев Николов

ДВ, бр. 52 от 02.07.2019

Вид
Конкурс за доцент
Университет
Югозападен университет «Неофит Рилски»
Държава
България
Дата
19.11.2019 г.
Уеб страница
Автор(и)
гл. ас. д-р Милена Анева

„ЛИНЕЙНИЯТ МОНТАЖ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ НА ФИЛМОВ РАЗКАЗ”

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
Югозападен университет «Неофит Рилски»
Държава
България
Дата
11.12.2018 г.
Уеб страница
Автор(и)
Биляна Топалова

„Светлината от физична величина до творчески елемент в работата на операторa”

Вид
Книга
Издател
Университетско издателство "Н. Рилски"
Държава
България
Година
2021
Уеб страница
Автор(и)
Симеон Симов

Продуцентство в културните и творчески индустрии

Вид
Монография
Издател
Университетско издателство "Н. Рилски"
Държава
България
Година
2020
Уеб страница
Автор(и)
гл. ас. д-р Нонка Добринова Обрешкова

„Продуцентство в културните и творчески индустрии”,

Вид
Монография
Издател
Университетско издателство "Н. Рилски"
Държава
България
Година
2020
Уеб страница
Автор(и)
гл. ас. д-р Нонка Добринова Обрешкова

СЪВРЕМЕННИ АУДИО – ВИЗУАЛНИ СРЕДСТВА И РЕКЛАМЕН ДИЗАЙНЕРСКИ ПРОДУКТ

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
Технически университет
Държава
България
Дата
25.06.2019 г.
Уеб страница
Автор(и)
Стефан Здравков Маринов

Съвременни аспекти на екранната пластика

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
НАТФИЗ "Кр. Сарафов"
Държава
РБългария
Дата
23.04.2013 г.
Уеб страница
Автор(и)
доц. Георги Николов

Функции на цвета във филмовия разказ

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
НАТФИЗ "Кр. Сарафов"
Държава
РБългария
Дата
28.06.2011 г.
Уеб страница
Автор(и)
Мира Каланова