Avatar

доц. д-р Илия Недин

Email: nedin swu.bg


Публикации

Secular Mood, Community Consensus. The Identity of the Bulgarian Muslims in Zlatograd , Astrid Wonneberger, Mijal Gendelsman-Trier, Hauke Dorsch (eds.) Migration - Networks - Skills. Anthropological Perspectives on Mobility and Transformation 2016: 67 - 84. (Co-author/s: Milena Benovska-Sabkova, Iliya Nedin)
Milena Benovska-Sabkova, Iliya Nedin: Community Consensus: Bulgarian Muslims and Bulgarian Christians in Zlatograd , Dialogue Between Balkan Languages, Cultures and Civilizations 2015: 10 - 23. (Co-author/s: Milena Benovska-Sabkova)
Бронислав Каспар Малиновски - митът за вечното завръщане на антрополозите или другият сред другите , Антропология/Anthropology 2014: 130 - 144.
Milena Benovska-Sabkova, Ilia Nedin, Ventsislav Bozhinov: Field Research and Anthropological Text , Field Research and Anthropological Text 2013: pp 167 – 176. (Co-author/s: Milena Benovska-Sabkova, Ventsislav Bozhinov)
Милена Беновска-Събкова, Илия Недин, Внцислав Божинов: Теренно изследване и антропологичен текст , Теренно изследване и антропологичен текст 2011: 5 - 14. (Съавтор/и: Милена Беновска-Събкова, Венцислав Божинов)
Представи за пола в балканските литератури и култури , Балканистичен форум 2010: 9 - 13.

Конференции

Конференция за „Култури, памет, наследства в региона на Южната българска граница“ организира ИЕФЕМ – БАН

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Динамика и устойчивост на границата във възприятията на локалните общности (по материали от гр. Златоград)
Период
09.10.2015 - 10.10.2015 г.
Организатор
ИЕФЕМ-БАН
Съавтор(и)
Милена Беновска-Събкова

Dialogue Between Balkan Languages, Cultures and Civilizations

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Community Consensus: Bulgarian Muslims and Bulgarian Christians in Zlatograd
Период
21.11.2014 - 22.11.2014 г.
Организатор
University of Tirana, South-West University, Blagoevgrad

Проекти

(BG051PO001-3.1.07-0034) Изработване на учебни програми във филологическото направление от гледна точка на интересите на бизнеса

Период на провеждане
01.09.2013 - 31.05.2015 г.
Форма на участие
експерт
Финансиран от
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
Бюджет
263743,00 лв.

(BG051PO001-3.3.06-0015) Стимулиране развитието на научния потенциал в изследванията на културната памет, културното наследство и идентичности

Период на провеждане
01.07.2013 - 31.07.2015 г.
Форма на участие
лектор, цикъл лекции по политическа антропология
Финансиран от
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Бюджет
480000,00 лв.

Рецензии/Становища

ДИНАМИКА В ПРЕДСТАВИТЕ ЗА ДЖЕНДЪР, СЕКСУАЛНОСТ И БРАК СРЕД БЪЛГАРИТЕ МЮСЮЛМАНИ: СЛУЧАЯТ БРЕЗНИЦА

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО
Държава
България
Дата
02.12.2013 г.
Уеб страница
Автор(и)
Шабан Шабан Даракчи

Традиция и модернизация на всекидневието на българките мюсюлманки в Средните Родопи през втората половина на ХХ век

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
ИЕФЕМ - БАН
Държава
България
Дата
23.05.2013 г.
Уеб страница
Автор(и)
Елена Стефанова Петкова