Avatar

гл.ас. д-р Надежда Борисова

Email: nborisova swu.bg


Публикации

An Approach for Ontology Based Information Extraction , SAI Journal "Information Technologies and Control" 2013: 15-20.

Конференции

Sixth International Conference of FMNS (FMNS-2015)

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
A Publicly Available Cross-Platform Lemmatizer for Bulgarian
Период
10.06.2015 - 14.06.2015 г.
Организатор
Faculty of Mathematics and Natural Sciences (South-West University)
Съавтор(и)
Григор Илиев, Елена Каращранова, Дафина Костадинова

Sixth International Conference of FMNS (FMNS-2015)

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Evaluation of the Accuracy of the BGLemmatizer
Период
10.06.2015 - 14.06.2015 г.
Организатор
Faculty of Mathematics and Natural Sciences (South-West University)
Съавтор(и)
Елена Каращранова, Григор Илиев, Яна Чанкова, Ирена Атанасова

Sixth International Conference of FMNS (FMNS-2015)

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Using CLIPS To Realize Quality Of Life Expert System (QLIFEX)
Период
10.06.2015 - 14.06.2015 г.
Организатор
Faculty of Mathematics and Natural Sciences (South-West University)
Съавтор(и)
Ирена Атанасова

Fifth International Conference of FMNS

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
On Detecting Noun-Adjective Agreement Errors in Bulgarian Language Using GATE
Период
12.06.2013 - 16.06.2013 г.
Организатор
Faculty of Mathematics and Natural Sciences (South-West University)
Съавтор(и)
Григор Илиев, Елена Каращранова

Проекти

(BG051PO001-3.3.07-0002) Студентски практики

Период на провеждане
04.12.2013 - 28.02.2015 г.
Форма на участие
функционален експерт ПМФ
Финансиран от
ОП "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Бюджет
56000000,00 лв.

(BG051PO001-3.1.07-0036) Актуализиране на учебните програми в Природо-математически факултет на ЮЗУ "Неофит Рилски" в съответствие с изискванията на пазара на труда

Период на провеждане
01.10.2013 - 31.10.2014 г.
Форма на участие
ключов експерт
Финансиран от
ОП "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Бюджет
235565,00 лв.

(BG051PO001-3.1.07-0064) Бизнес-иновационни подходи за създаване и актуализация на учебните програми за обучение на студенти по Социални дейности, Логопедия, Кинезитерапия и Спорт в съответствие с потребностите на пазара на труда

Период на провеждане
15.07.2013 - 19.12.2014 г.
Форма на участие
експерт
Финансиран от
ОП "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Бюджет
282496,00 лв.

(BG051PO001-3.3.07-0002) Студентски практики

Период на провеждане
01.07.2013 - 04.12.2015 г.
Форма на участие
академичен наставник
Финансиран от
ОП "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Бюджет
56000000,00 лв.

(8248) Integrated digital bridge between academics and business organizations

Период на провеждане
11.02.2013 - 30.06.2013 г.
Форма на участие
експерт
Финансиран от
Европейска програма за териториално сътрудничество "Гърция-България 2007-2013"
Бюджет
451812,00 лв.