Avatar

ас. д-р Наделина Ивова

Email: nadelina_ivova swu.bg


Публикации

Филологът Христо Попстоилов (1879 – 1908). , В: Езиков свят (Orbis Linguarum). Т. 17, кн.1. 2019: с.158 – 166.
Фразеологизми с библейски произход в български и в полски език (Паралели в областта на неглаголните фразеологични единици). , – Езиков свят (Orbis Linguarum), Т. 17, кн. 2. 2019: с.57 – 62..
Indo-European origin of Bulgarian figura etymologica. Etymological, semantic and syntactic parallels. , —In: Dudziak, Arkadziusz, Andrew Zlobin, Marina Payunena (red.) The Indo-European Legacy in Language and Culture: Selected Issues. 2019: pp. 37—53.
Етимологичните фигури кукувица кука, венец вия и гатанка гатам като формули във фолклора на южните славяни. , 3rd International Interdisciplinary conference for student and PhD students, Bulgarian cultural Institute in Viena “Haus Wittgenstein”, Vienna 7 – 9 December, 2016). Proceedings 2017: с.pp. 89 – 95.
Основни реализации на метеорологични конструкции чрез етимологична фигура в българския фолклор. , Проглас, кн. 2, 2016 (год. XXV) 2016: с. 258 – 271..
За някои особености в употребата на етимологичната фигура в българския фолклор. , В: Славистиката и българистиката днес: въпроси, идеи, посоки. Сборник с доклади от международната конференция по повод 20-годишнината от създаването на специалност „Славянска филология“, 16-18 октомври 2014 г. 2015: с.595‒601 .
Етимологичната фигура „град градя“ като ментална схема във фолклора на южните славяни , In: 3rd International Scientific Conference “Dialogue between Balkan Languages, Cultures and Civilasations (Tirana, November 2014).Proceedings 2015: с. 85 – 93..
Ненормативна поява на вътрешно допълнение като второ пряко допълнение (Наблюдения върху български фолклорни текстове) , В: Лингвистиката: история, предизвикателства, перспективи. Сборник в чест на 80-годишнината на проф. д-р Иван Кочев 2015: с.370‒376.
Функционални и стилистични контексти на българската етимологична фигура „град градя“. , В: Научният Еверест – мечта или реалност. 2015: с.47 – 50.

Конференции

PALA (Poetics and Linguistics Association) Conference, 2021

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
On some parallels in etymological figure usage in Bulgarian and Slavic folklore texts
Период
07.07.2021 - 09.07.2021 г.
Организатор
Poetics and Linguistics Association (PALA)

Международна научна конференция „Нему да бъде слава, чест и почит“, посветена на 1150-годишнината от Успението на Константин-Кирил Философ

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Старобългарски и среднобългарски употреби на етимологичната фигура
Период
13.02.2019 - 15.02.2019 г.
Организатор
Кирило-Методиевски научен център

Българистиката по света, филологията у дома

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Филологът Христо Попстоилов (1879 - 1908)
Период
26.10.2018 - 27.10.2018 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски", Филологически факултет

Трета национална конференция с международно участие "Лингвистиката: история, предизвикателства, перспективи"

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Фразеологизми с библейски произход в български и в полски език (Паралели в областта на неглаголните фразеологични единици
Период
21.06.2018 - 22.06.2018 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски", Филологически факултет

3rd International Interdisciplinary conference for student and PhD students“ The Cultural transfer and Bulgarian identity"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Етимологичните фигури кукувица кука, венец вия и гатанка гатам като формули във фолклора на южните славяни
Период
07.12.2016 - 09.12.2016 г.
Организатор
Български културен институт "Дом Витгенщайн", Аз-Буки

Лингвистиката: история, предизвикателства, перспективи (посветена на 80-годишнината от рождението на проф. Кочев)

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Ненормативна поява на вътрешно допълнение като второ пряко допълнение (Наблюдения върху български фолклорни текстове).
Период
24.09.2015 - 25.09.2015 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски", Филологически факултет

Национална докторантска конференция

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Функционални и стилистични контексти на българската етимологична фигура „град градя
Период
27.02.2015 - 28.02.2015 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски", Филологически факултет

Трета международна научна конференция „Диалогът между балканските езици, култури и цивилизации“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Етимологичната фигура „град градя“ като ментална схема във фолклора на южните славяни
Период
21.11.2014 - 22.11.2014 г.
Организатор
Университетът в Тирана, Република Албания; ЮЗУ "Н. Рилски"

Международна славистична конференция "Славистиката и българистиката днес: въпроси, идеи, посоки"

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
За някои особености в употребата на етимологичната фигура в българския фолклор
Период
16.10.2014 - 17.10.2014 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски", Филологически факултет

Национални филологически четения за студенти и докторанти, Благоевград, 2014

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
В търсене на figura etymologica
Период
09.05.2014 - 09.05.2014 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски", Филологически факултет

Проекти

(КП-06-НП 1-16 от 28.09.2020) Езиков свят

Период на провеждане
28.09.2020 - 30.04.2021 г.
Форма на участие
участник
Финансиран от
Фонд "Научни изследвания"
Бюджет
6000,00 лв.

(16 H 10/41) Гутенберговата революция и българите

Период на провеждане
16.12.2016 - 14.11.2020 г.
Форма на участие
Участник
Финансиран от
Фонд "Научни изследвания"
Бюджет
57000,00 лв.