Avatar

гл.ас. д-р Миглена Тренчева

Email: megy_tr2001 swu.bg


Имам интерес в сферата на счетоводството, одита и икономическите изследвания.

Публикации

Risk analysis in the economics through R Language , WSEAS TRANSACTIONS on BUSINESS and ECONOMICS 2018: . (Co-author/s: Stavrova, E., Traykov, M., Trenchev, I., Mavrevski, R.)
Mathematical Models for Studying the Properties of the Genetic Code , Der Pharmacia Lettre 2017: pp. 40-54. (Co-author/s: Trenchev I. , Traykov, M.,, Mavrevski, R.)
Using partial differential equations for pricing of goods and services , Scientific Annals of Economics and Business 2016: pp. 291-298. (Co-author/s: Traykov, M., Mavrevski, R., Stoilov, A. , Trenchev, I.)

Конференции

Единадесета международна научна конференция на младите учени „Икономиката на България и Европейския съюз: конкурентноспособност и иновации“

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Иновационни моменти в анализа и управлението на кредитния риск
Период
15.12.2015 - 15.12.2015 г.
Организатор
УНСС

Proceedings of the Sixth International Scientific Conference

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Risk Analysis with R Language
Период
10.06.2015 - 14.06.2015 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Съавтор(и)
3. Metodi Traykov, Ivan Todorin, Radoslav Mavrevski, Anton Stoilov, Ivan Trenchev

Proceedings of the Scientific Conference Enhancement of the competitiveness and restructuring of the food subsectors through benchmarking

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Risk analysis in the food industry through R Language
Период
15.05.2014 - 15.05.2014 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Съавтор(и)
1. Metody Traykov, Ivan Todorin, Ivan Trenchev, Dimitar Iliev

. Proceedings of the Scientific Conference Enhancement of the competitiveness and restructuring of the food subsectors through benchmarking

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Bank credit risk, models and methods of computation
Период
15.05.2014 - 15.05.2014 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Съавтор(и)
2. Kalina Durova, Aleksandar Aleksandrov, Dimitar Iliev, Ivan Trenchev

Регионално икономическо сътрудничество и интеграция на страните от югоизточна Европа

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Капиталова адекватност на банките
Период
22.11.2002 - 23.11.2002 г.
Организатор
Стопанска ададемия „Д. А. Ценов”

Проекти

(КП-06-М-35/3) Анализ на основните показатели и регулатори за банкова дейност в Р България

Период на провеждане
30.09.2020 - 30.09.2023 г.
Форма на участие
Ръководител
Финансиран от
Фонд ”Научни изследвания”
Бюджет
30000,00 лв.

(Project N° 573897-EPP-1-2016-1-BG-EPPKA2-CBHE-JP) Licence, Master professionnels en formation ouverte et à distance pour le développement du tourisme durable en Chine, au Vietnam et au Kirghizstan - LMPT

Период на провеждане
09.01.2017 - 15.06.2018 г.
Форма на участие
експерт
Финансиран от
Erasmus+
Бюджет
170000,00 лв.