Avatar

ас. Миглена Тренчева

Email: megy_tr2001 swu.bg


Публикации

Софтуер на отворен достъп за иконометрични изследвания , Сборник “Интелектуалната собственост – формула за успех, творчество и иновации” 2015: 290-298. (Съавтор/и: 4. Виктория Калайджиева, Методи Трайков)

Конференции

Единадесета международна научна конференция на младите учени „Икономиката на България и Европейския съюз: конкурентноспособност и иновации“

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Иновационни моменти в анализа и управлението на кредитния риск
Период
15.12.2015 - 15.12.2015 г.
Организатор
УНСС

Proceedings of the Sixth International Scientific Conference

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Risk Analysis with R Language
Период
10.06.2015 - 14.06.2015 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Съавтор(и)
3. Metodi Traykov, Ivan Todorin, Radoslav Mavrevski, Anton Stoilov, Ivan Trenchev

Proceedings of the Scientific Conference Enhancement of the competitiveness and restructuring of the food subsectors through benchmarking

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Risk analysis in the food industry through R Language
Период
15.05.2014 - 15.05.2014 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Съавтор(и)
1. Metody Traykov, Ivan Todorin, Ivan Trenchev, Dimitar Iliev

. Proceedings of the Scientific Conference Enhancement of the competitiveness and restructuring of the food subsectors through benchmarking

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Bank credit risk, models and methods of computation
Период
15.05.2014 - 15.05.2014 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Съавтор(и)
2. Kalina Durova, Aleksandar Aleksandrov, Dimitar Iliev, Ivan Trenchev

Проекти

(Project N° 573897-EPP-1-2016-1-BG-EPPKA2-CBHE-JP) Licence, Master professionnels en formation ouverte et à distance pour le développement du tourisme durable en Chine, au Vietnam et au Kirghizstan - LMPT

Период на провеждане
09.01.2017 - 15.06.2018 г.
Форма на участие
експерт
Финансиран от
Erasmus+
Бюджет
170000,00 лв.

МАТЕМАТИЧЕСКИ МОДЕЛИ И СТАТИСТИЧЕСКИ МЕТОДИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БИЗНЕСА В ЮГОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ

Период на провеждане
11.05.2016 - 11.05.2016 г.
Форма на участие
експерт
Финансиран от
ЮЗУ " Неофит Рилски"
Бюджет
8100,00 лв.