Avatar

ас. д-р Магдалена Шекерлийкса

Email: megi.shekerliyska swu.bg


Публикации

The role of using educational tasks in teaching сhemistry , Bulgarian Chemical Communications 2018: 75-78. (Съавтор/и: Величка Димитрова+)
Химичният опит - наука и забава , Bulgarian Journal of Science Education 2015: 584-591. (Съавтор/и: Елица Чорбаджийска, Величка Димитрова, Галина Бальова, Методийка Ангелова)

Конференции

Шеста Международна конференция на ПМФ-2015

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Проучване мнението на ученици за подготовката по химия в училище
Период
10.06.2015 - 14.06.2015 г.
Организатор
SWU "Neofit Rilski"