Avatar

ас. д-р Пламена Моралиева

Email: moralieva swu.bg


Публикации

Интерпретации на съвременното мегданско хоро на сцена , ОБРАЗОВАНИЕ И ИЗКУСТВА: ТРАДИЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ 2020: 887-892.

Рецензии/Становища

„ГРОЗДОБЕР”

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
26.03.2022 г.
Уеб страница
Автор(и)
Гергана Костадинова

„ВЕТРЕНАТА МЕЛНИЦА”

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
23.02.2022 г.
Уеб страница
Автор(и)
Ивайло Димитров

„ВИНЬОК”

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
10.07.2021 г.
Уеб страница
Автор(и)
Ирена Пандева

„КОВАЧ“

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
25.06.2019 г.
Уеб страница
Автор(и)
Михаил Иванов

„ВАЙДУДУЛА”

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
19.02.2019 г.
Уеб страница
Автор(и)
Илиян Николов

ЛЮЛКИТЕ ОТ „ГЕРГЬОВДЕН“

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
19.02.2019 г.
Уеб страница
Автор(и)
Стефан Любенов

„ЛЕГЕНДА ЗА ЧЕПИНСКИЯ ЗМЕЙ”

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
27.06.2018 г.
Уеб страница
Автор(и)
Аделина Пещерска