Avatar

ас. Мария Онтева

Email: monteva swu.bg


Завършила Моден дизайн в ЮЗУ " Неофит Рилски"- Благоевград; Преподавател по Проектиране на облекло в ЮЗУ " Неофит Рилски"- Благоевград, специалност Промишлени изкуства МОДА; Дизайнер на Модно Ателие "Креатив" - Благоевград от 2003 - 2015г.; Дизайнер на" Нов Свят" от 2001- 2005 г. Множество самостоятелни ревюта, пърформанси и изложби.

Публикации

ОДЕЖДА ДЛЯ МУЗЬIКАЛЬНЬIХ РЕАЛИТИ- ШОУ КАК ЧАСТЬ ПОДГОТОВКИ ДИЗАЙНЕРОВ МОДЬI В УНИВЕРСИТЕТЕ/ КОСТЮМЪТ ОТ МУЗИКАЛНИТЕ – РИАЛИТИ ФОРМАТИ В УНИВЕРСИТЕТСКОТО ОБУЧЕНИЕ ПО МОДЕН ДИЗАЙН , Mеждународный сборник научных трудов- ИНТЕГРАЦИОННЬIЕ ПРОЦЕССЬI В МУЗЬIКАЛЬНОМ И ХУДОЖЕСТВЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ: ПРОБЛЕМЬI И ПЕРСПЕКТИВЬI 2018: 85- 88.

Конференции

«Музыкальное и художественное образование: Россия, Казахстан, Болгария»

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
КОСТЮМЪТ ОТ МУЗИКАЛНИТЕ – РИАЛИТИ ФОРМАТИ В УНИВЕРСИТЕТСКОТО ОБУЧЕНИЕ ПО МОДЕН ДИЗАЙН /MUSIC REALITY SHOWS CLOTHING AS PART OF THE FASHION DESIGN ACADEMIC CURRICULUM
Период
06.11.2017 - 06.11.2017 г.
Организатор
«Уральский государственный педагогический университет» Екатеринбург, Россия; Cеверо - Казахстанский государственный университет им. М.Козыбаева – Петропавловск, Казахстан; Юго-Западный университет им. «Неофит Рилски» Благоевград, Болгария

Проекти

(BG051PO001-3.1.07-0028 ) 'ИЗКУСТВОТО И КУЛТУРАТА КАТО РЕСУРС ЗА ПОСТИГАНЕ НА ОБЩЕСТВО С ИКОНОМИКА НА

Период на провеждане
27.06.2013 - 31.03.2015 г.
Форма на участие
Експерт
Финансиран от
МОН ОП "Развитие на човешките ресурси"
Бюджет
148550,00 лв.

(BG051PO001-3.3.07-0002 ) СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ

Период на провеждане
18.06.2012 - 06.07.2015 г.
Форма на участие
Функционален експерт, академичен наставник .
Финансиран от
МОН ОП "Развитие на човешките ресурси 2007- 2013 година"
Бюджет
56000000,00 лв.

Рецензии/Становища

ЗАИМСТВАНЕ НА ЕЛЕМЕНТИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТ АРХИТЕКТУРАТА В СЪВРЕМЕННОТО ОБЛЕКЛО

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ "НЕОФИТ РИЛСКИ"
Държава
България
Дата
20.02.2018 г.
Уеб страница
Автор(и)
Звездимира Десподова

"Рекламна стратегия на модна къща "DANI"

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ "НЕОФИТ РИЛСКИ"
Държава
България
Дата
19.02.2018 г.
Уеб страница
Автор(и)
Йорданка Сапунджиева

МОДА И ИЗКУСТВО/ Отражението на изобразителното изкуство върху модата/

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ "НЕОФИТ РИЛСКИ"
Държава
България
Дата
04.07.2017 г.
Уеб страница
Автор(и)
Ирина Методиева Ваклинова