Avatar

ст.преп. Мария Онтева

Email: monteva swu.bg


Завършила Моден дизайн в ЮЗУ " Неофит Рилски"- Благоевград; Преподавател по Проектиране на облекло в ЮЗУ " Неофит Рилски"- Благоевград, специалност Промишлени изкуства МОДА; Дизайнер на Модно Ателие "Креатив" - Благоевград от 2003 - 2015г.; Дизайнер на" Нов Свят" от 2001- 2005 г. Множество самостоятелни ревюта, пърформанси и изложби.

Публикации

Етно чрез иновационен модел в обучението по мода , В:Сборник с доклади от V Международной научно-практической конференции, посвященной памяти профессора С.П. Баранова «Гносеологические основы образования» гр. Липецк, Русия,ISBN 978-5-907335-38-7 2020: с.194-197.
ОДЕЖДА ДЛЯ МУЗЬIКАЛЬНЬIХ РЕАЛИТИ- ШОУ КАК ЧАСТЬ ПОДГОТОВКИ ДИЗАЙНЕРОВ МОДЬI В УНИВЕРСИТЕТЕ/ КОСТЮМЪТ ОТ МУЗИКАЛНИТЕ – РИАЛИТИ ФОРМАТИ В УНИВЕРСИТЕТСКОТО ОБУЧЕНИЕ ПО МОДЕН ДИЗАЙН , Mеждународный сборник научных трудов- ИНТЕГРАЦИОННЬIЕ ПРОЦЕССЬI В МУЗЬIКАЛЬНОМ И ХУДОЖЕСТВЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ: ПРОБЛЕМЬI И ПЕРСПЕКТИВЬI 2018: 85- 88.

Конференции

3-ти Моден инфоден Creative Hub/ Development of a Creative Hub for offering support to fashion graduates, young artists start-ups and development mechanisms to the fashion sector of the cross-border area

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Портфолио на модния дизайнер - как, какво, защо? Изготвяне на портфолио , като средство за представяне на модния дизайнер.
Период
17.03.2023 - 17.03.2023 г.
Организатор
Сдружение Съвремие

3-ти Моден инфоден Creative Hub/ Development of a Creative Hub for offering support to fashion graduates, young artists start-ups and development mechanisms to the fashion sector of the cross-border area

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Изготвяне на портфолио за представяне на модна колекция
Период
17.03.2023 - 17.03.2023 г.
Организатор
Сдружение Съвремие

2-ви Моден инфоден Creative Hub/ Development of a Creative Hub for offering support to fashion graduates, young artists start-ups and development mechanisms to the fashion sector of the cross-border area

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
“ПРЕДСТАВЯНЕ НА МОДНА КОЛЕКЦИЯ ПО ПРИМЕРА НА СВЕТОВНИТЕ БРАНДОВЕ”
Период
19.12.2022 - 19.12.2022 г.
Организатор
Сдружение БОТО

1-ви Моден инфоден Creative Hub/ Development of a Creative Hub for offering support to fashion graduates, young artists start-ups and development mechanisms to the fashion sector of the cross-border area

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Благоевград “МОДНИ ТЕНДЕНЦИИ 2023 – ОТ ПОДИУМА ДО УЛИЦАТА”
Период
12.12.2022 - 12.12.2022 г.
Организатор
Сдружение БОТО

V МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ, ПОСВЯЩЕННОЙ ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА С.П. БАРАНОВА «ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБРАЗОВАНИЯ»

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Етно чрез иновационен модел в обучението по мода.
Период
16.10.2020 - 17.10.2020 г.
Организатор
ЛИПЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П.П. СЕМЕНОВА-ТЯН-ШАНСКОГО

«Музыкальное и художественное образование: Россия, Казахстан, Болгария»

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
КОСТЮМЪТ ОТ МУЗИКАЛНИТЕ – РИАЛИТИ ФОРМАТИ В УНИВЕРСИТЕТСКОТО ОБУЧЕНИЕ ПО МОДЕН ДИЗАЙН /MUSIC REALITY SHOWS CLOTHING AS PART OF THE FASHION DESIGN ACADEMIC CURRICULUM
Период
06.11.2017 - 06.11.2017 г.
Организатор
«Уральский государственный педагогический университет» Екатеринбург, Россия; Cеверо - Казахстанский государственный университет им. М.Козыбаева – Петропавловск, Казахстан; Юго-Западный университет им. «Неофит Рилски» Благоевград, Болгария

Проекти

(5070750) Development of a Creative Hub for offering support to feshion graduates , young artists start-ups and development mechanisms to the fashion sector ot the cross- border area

Период на провеждане
22.12.2022 - 16.06.2023 г.
Форма на участие
експерт
Финансиран от
The Cooperation Programme Interreg V-A "Greece- Bulgaria 2014- 2020
Бюджет
1072532,18 лв.

( BG05M2OP001-2.013-0001) Студентски практики- фаза-2

Период на провеждане
13.01.2020 - 12.05.2023 г.
Форма на участие
Академичен наставник
Финансиран от
финансиран от ОП НОИР
Бюджет
46000000,00 лв.

(BG051PO001-3.1.07-0028 ) 'ИЗКУСТВОТО И КУЛТУРАТА КАТО РЕСУРС ЗА ПОСТИГАНЕ НА ОБЩЕСТВО С ИКОНОМИКА НА

Период на провеждане
27.06.2013 - 31.03.2015 г.
Форма на участие
Експерт
Финансиран от
МОН ОП "Развитие на човешките ресурси"
Бюджет
148550,00 лв.

(BG051PO001-3.3.07-0002 ) СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ

Период на провеждане
18.06.2012 - 06.07.2015 г.
Форма на участие
Функционален експерт, академичен наставник .
Финансиран от
МОН ОП "Развитие на човешките ресурси 2007- 2013 година"
Бюджет
56000000,00 лв.

Рецензии/Становища

„White gliter”

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
14.02.2023 г.
Уеб страница
Автор(и)
Айсел Кьорова

"Африка"

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
14.02.2023 г.
Уеб страница
Автор(и)
Аника Иванова

Колекция вдъхновена от град Селем

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
13.09.2022 г.
Уеб страница
Автор(и)
Иво Николов

Hermosa illusion" - Красива илюзия

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
13.09.2022 г.
Уеб страница
Автор(и)
Аделина Йосифова

МЕТАМОРФОЗА В ЖЕНСКИЯ ОБРАЗ В СЕДЕМ АУТФИТА

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
20.07.2022 г.
Уеб страница
Автор(и)
Моника Станева

Разруха

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
20.06.2022 г.
Уеб страница
Автор(и)
Георги Иванов

Метаморфозата на жените. Метаморфозите в женското облекло

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
20.06.2022 г.
Уеб страница
Автор(и)
Андренита Димитрова

Попарт в модата

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ "НЕОФИТ РИЛСКИ"
Държава
БЪЛГАРИЯ
Дата
16.02.2021 г.
Уеб страница
Автор(и)
Ася Стоименова

"МЕТАМОРФОЗА В ЖЕНСКИЯ ОБРАЗ В СЕДЕМ АУТФИТА"

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ "НЕОФИТ РИЛСКИ"
Държава
БЪЛГАРИЯ
Дата
12.10.2020 г.
Уеб страница
Автор(и)
Даница Стоянова

"Създаване на моден бранд"

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ "НЕОФИТ РИЛСКИ"
Държава
БЪЛГАРИЯ
Дата
14.02.2020 г.
Уеб страница
Автор(и)
Кристиян Асенов

"Жената на XX век. Ново начало"

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ "НЕОФИТ РИЛСКИ"
Държава
БЪЛГАРИЯ
Дата
11.02.2020 г.
Уеб страница
Автор(и)
Татяна Матева

" Жената на XX век. Живопис в дрехи "

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ "НЕОФИТ РИЛСКИ"
Държава
БЪЛГАРИЯ
Дата
10.02.2020 г.
Уеб страница
Автор(и)
Даяна Серафимова

"Кодове в рекламата"

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ "НЕОФИТ РИЛСКИ"
Държава
БЪЛГАРИЯ
Дата
18.09.2019 г.
Уеб страница
Автор(и)
Христина Сотирова

"Жената на XX век. Завръщане"

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ "НЕОФИТ РИЛСКИ"
Държава
БЪЛГАРИЯ
Дата
16.09.2019 г.
Уеб страница
Автор(и)
Боряна Тасева

"Влиянието на стила сюрреализъм в дамската мода на XX век"

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ "НЕОФИТ РИЛСКИ"
Държава
БЪЛГАРИЯ
Дата
15.07.2019 г.
Уеб страница
Автор(и)
Ива Пачева

"Облекло вдъхновено от цирковото изкуство"

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ "НЕОФИТ РИЛСКИ"
Държава
БЪЛГАРИЯ
Дата
11.09.2018 г.
Уеб страница
Автор(и)
Михаела Симеонова

" Реклама и рекламна стратегия на модна къща"

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ "НЕОФИТ РИЛСКИ"
Държава
БЪЛГАРИЯ
Дата
11.09.2018 г.
Уеб страница
Автор(и)
Георги Симеонов Славков

"СЦЕНОГРАФИЯ В ПРОСТРАНСТВОТО" /“ЧАРОВНА НОЩ“ и „СЕРЕНАДА“/

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ "НЕОФИТ РИЛСКИ"
Държава
БЪЛГАРИЯ
Дата
03.07.2017 г.
Уеб страница
Автор(и)
Кирил Руменов Богданов

"Театрален костюм и сценография за „Мечка“ и „Предложение“"

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ "НЕОФИТ РИЛСКИ"
Държава
БЪЛГАРИЯ
Дата
30.06.2017 г.
Уеб страница
Автор(и)
Димитрина Николова

ЗАИМСТВАНЕ НА ЕЛЕМЕНТИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТ АРХИТЕКТУРАТА В СЪВРЕМЕННОТО ОБЛЕКЛО

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ "НЕОФИТ РИЛСКИ"
Държава
България
Дата
20.02.2018 г.
Уеб страница
Автор(и)
Звездимира Десподова

"Рекламна стратегия на модна къща "DANI"

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ "НЕОФИТ РИЛСКИ"
Държава
България
Дата
19.02.2018 г.
Уеб страница
Автор(и)
Йорданка Сапунджиева

МОДА И ИЗКУСТВО/ Отражението на изобразителното изкуство върху модата/

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ "НЕОФИТ РИЛСКИ"
Държава
България
Дата
04.07.2017 г.
Уеб страница
Автор(и)
Ирина Методиева Ваклинова