Avatar

ас. Мария Онтева

Email: monteva swu.bg


Завършила Моден дизайн в ЮЗУ " Неофит Рилски"- Благоевград; Преподавател по Проектиране на облекло в ЮЗУ " Неофит Рилски"- Благоевград, специалност Промишлени изкуства МОДА; Дизайнер на Модно Ателие "Креатив" - Благоевград от 2003 - 2015г.; Дизайнер на" Нов Свят" от 2001- 2005 г. Множество самостоятелни ревюта, пърформанси и изложби.

Проекти

(BG051PO001-3.1.07-0028 ) 'ИЗКУСТВОТО И КУЛТУРАТА КАТО РЕСУРС ЗА ПОСТИГАНЕ НА ОБЩЕСТВО С ИКОНОМИКА НА

Период на провеждане
27.06.2013 - 31.03.2015 г.
Форма на участие
Експерт
Финансиран от
МОН ОП "Развитие на човешките ресурси"
Бюджет
148550,00 лв.

(BG051PO001-3.3.07-0002 ) СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ

Период на провеждане
18.06.2012 - 06.07.2015 г.
Форма на участие
Функционален експерт, академичен наставник .
Финансиран от
МОН ОП "Развитие на човешките ресурси 2007- 2013 година"
Бюджет
56000000,00 лв.