Avatar

ас. Мария Онтева

Email: monteva swu.bg


Завършила Моден дизайн в ЮЗУ " Неофит Рилски"- Благоевград; Преподавател по Проектиране на облекло в ЮЗУ " Неофит Рилски"- Благоевград, специалност Промишлени изкуства МОДА; Дизайнер на Модно Ателие "Креатив" - Благоевград от 2003 - 2015г.; Дизайнер на" Нов Свят" от 2001- 2005 г. Множество самостоятелни ревюта, пърформанси и изложби.

Публикации

ОДЕЖДА ДЛЯ МУЗЬIКАЛЬНЬIХ РЕАЛИТИ- ШОУ КАК ЧАСТЬ ПОДГОТОВКИ ДИЗАЙНЕРОВ МОДЬI В УНИВЕРСИТЕТЕ/ КОСТЮМЪТ ОТ МУЗИКАЛНИТЕ – РИАЛИТИ ФОРМАТИ В УНИВЕРСИТЕТСКОТО ОБУЧЕНИЕ ПО МОДЕН ДИЗАЙН , Mеждународный сборник научных трудов- ИНТЕГРАЦИОННЬIЕ ПРОЦЕССЬI В МУЗЬIКАЛЬНОМ И ХУДОЖЕСТВЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ: ПРОБЛЕМЬI И ПЕРСПЕКТИВЬI 2018: 85- 88.

Конференции

V МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ, ПОСВЯЩЕННОЙ ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА С.П. БАРАНОВА «ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБРАЗОВАНИЯ»

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Етно чрез иновационен модел в обучението по мода.
Период
16.10.2020 - 17.10.2020 г.
Организатор
ЛИПЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П.П. СЕМЕНОВА-ТЯН-ШАНСКОГО

«Музыкальное и художественное образование: Россия, Казахстан, Болгария»

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
КОСТЮМЪТ ОТ МУЗИКАЛНИТЕ – РИАЛИТИ ФОРМАТИ В УНИВЕРСИТЕТСКОТО ОБУЧЕНИЕ ПО МОДЕН ДИЗАЙН /MUSIC REALITY SHOWS CLOTHING AS PART OF THE FASHION DESIGN ACADEMIC CURRICULUM
Период
06.11.2017 - 06.11.2017 г.
Организатор
«Уральский государственный педагогический университет» Екатеринбург, Россия; Cеверо - Казахстанский государственный университет им. М.Козыбаева – Петропавловск, Казахстан; Юго-Западный университет им. «Неофит Рилски» Благоевград, Болгария

Проекти

( BG05M2OP001-2.013-0001) Студентски практики- фаза-2

Период на провеждане
13.01.2020 - 12.05.2023 г.
Форма на участие
Академичен наставник
Финансиран от
финансиран от ОП НОИР
Бюджет
46000000,00 лв.

(BG051PO001-3.1.07-0028 ) 'ИЗКУСТВОТО И КУЛТУРАТА КАТО РЕСУРС ЗА ПОСТИГАНЕ НА ОБЩЕСТВО С ИКОНОМИКА НА

Период на провеждане
27.06.2013 - 31.03.2015 г.
Форма на участие
Експерт
Финансиран от
МОН ОП "Развитие на човешките ресурси"
Бюджет
148550,00 лв.

(BG051PO001-3.3.07-0002 ) СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ

Период на провеждане
18.06.2012 - 06.07.2015 г.
Форма на участие
Функционален експерт, академичен наставник .
Финансиран от
МОН ОП "Развитие на човешките ресурси 2007- 2013 година"
Бюджет
56000000,00 лв.

Рецензии/Становища

Попарт в модата

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ "НЕОФИТ РИЛСКИ"
Държава
БЪЛГАРИЯ
Дата
16.02.2021 г.
Уеб страница
Автор(и)
Ася Стоименова

"МЕТАМОРФОЗА В ЖЕНСКИЯ ОБРАЗ В СЕДЕМ АУТФИТА"

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ "НЕОФИТ РИЛСКИ"
Държава
БЪЛГАРИЯ
Дата
12.10.2020 г.
Уеб страница
Автор(и)
Даница Стоянова

"Създаване на моден бранд"

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ "НЕОФИТ РИЛСКИ"
Държава
БЪЛГАРИЯ
Дата
14.02.2020 г.
Уеб страница
Автор(и)
Кристиян Асенов

"Жената на XX век. Ново начало"

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ "НЕОФИТ РИЛСКИ"
Държава
БЪЛГАРИЯ
Дата
11.02.2020 г.
Уеб страница
Автор(и)
Татяна Матева

" Жената на XX век. Живопис в дрехи "

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ "НЕОФИТ РИЛСКИ"
Държава
БЪЛГАРИЯ
Дата
10.02.2020 г.
Уеб страница
Автор(и)
Даяна Серафимова

"Кодове в рекламата"

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ "НЕОФИТ РИЛСКИ"
Държава
БЪЛГАРИЯ
Дата
18.09.2019 г.
Уеб страница
Автор(и)
Христина Сотирова

"Жената на XX век. Завръщане"

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ "НЕОФИТ РИЛСКИ"
Държава
БЪЛГАРИЯ
Дата
16.09.2019 г.
Уеб страница
Автор(и)
Боряна Тасева

"Влиянието на стила сюрреализъм в дамската мода на XX век"

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ "НЕОФИТ РИЛСКИ"
Държава
БЪЛГАРИЯ
Дата
15.07.2019 г.
Уеб страница
Автор(и)
Ива Пачева

"Облекло вдъхновено от цирковото изкуство"

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ "НЕОФИТ РИЛСКИ"
Държава
БЪЛГАРИЯ
Дата
11.09.2018 г.
Уеб страница
Автор(и)
Михаела Симеонова

" Реклама и рекламна стратегия на модна къща"

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ "НЕОФИТ РИЛСКИ"
Държава
БЪЛГАРИЯ
Дата
11.09.2018 г.
Уеб страница
Автор(и)
Георги Симеонов Славков

"СЦЕНОГРАФИЯ В ПРОСТРАНСТВОТО" /“ЧАРОВНА НОЩ“ и „СЕРЕНАДА“/

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ "НЕОФИТ РИЛСКИ"
Държава
БЪЛГАРИЯ
Дата
03.07.2017 г.
Уеб страница
Автор(и)
Кирил Руменов Богданов

"Театрален костюм и сценография за „Мечка“ и „Предложение“"

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ "НЕОФИТ РИЛСКИ"
Държава
БЪЛГАРИЯ
Дата
30.06.2017 г.
Уеб страница
Автор(и)
Димитрина Николова

ЗАИМСТВАНЕ НА ЕЛЕМЕНТИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТ АРХИТЕКТУРАТА В СЪВРЕМЕННОТО ОБЛЕКЛО

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ "НЕОФИТ РИЛСКИ"
Държава
България
Дата
20.02.2018 г.
Уеб страница
Автор(и)
Звездимира Десподова

"Рекламна стратегия на модна къща "DANI"

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ "НЕОФИТ РИЛСКИ"
Държава
България
Дата
19.02.2018 г.
Уеб страница
Автор(и)
Йорданка Сапунджиева

МОДА И ИЗКУСТВО/ Отражението на изобразителното изкуство върху модата/

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ "НЕОФИТ РИЛСКИ"
Държава
България
Дата
04.07.2017 г.
Уеб страница
Автор(и)
Ирина Методиева Ваклинова