Avatar

проф. д-р Мария Кичева-Кирова

Email: mkicheva swu.bg


Публикации

Човешкият и социален капитал - фактори за развитие на обществото. България: ИК Никея, 2013
Икономика на физическото възпитание и спорта. България: УИ "Неофит Рилски", 2009
Фирмена култура и етика. България: Корект-Благоевград, 2006

Конференции

CULTURAL CORRIDOR VIA DIAGONALIS TOURISM WITHOUT BOUNDARIES

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Туристически пътувания с образователно-познавателна цел по културен коридор "Виа Понтика",
Период
03.10.2015 - 06.10.2015 г.
Организатор
ЮЗУ "НЕОФИТ РИЛСКИ"

ECONOMICS, MANAGEMENT, LAW: PROBLEMS AND PROSPECTS

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
EDUCATION AND TRAINING OF SPECIALISTS AT THE CONTEMPORARY LABOUR MARKET
Период
25.09.2015 - 27.09.2015 г.
Организатор
P rinted by Agenda Publishing House ® 368 C oventry, West Midlands, CV1 2FL