Avatar

гл.ас. д-р Мирослав Терзийски

Email: miroslav.t swu.bg


Публикации

GOOD PRACTICES FOR THE ORGANIZATION AND MANAGEMENT OF CENTERS FOR SPECIAL EDUCATIONAL SUPPORT IN THE REPUBLIC OF BULGARIA , ШАМОВСКИЕ ЧТЕНИЯ сборник статей XV Международной научно-практической конференции: В 2 ч. Том Ч. 1. Москва 2023: 282-287.
Psychological and Social Implications of the COVID-19 Pandemic: A Comparative Analysis of Preventive and Interventive Measures Taken in Bulgaria, Germany, the Netherlands, and Romania , Bildung und Erziehung 2023: 275–299. (Co-author/s: Dr. Francine Dehue, PD Dr. Udo Käser, Dr. Dilyana Keranova, Dr. Vladislava Lendzhova, Rareş Obadă, Ana Iolanda Vodă, Dr. Trijntje Völlink)
Аспекти на организацията и управлението на съвременното училище , ГОДИШНИК. Наука. Образование. Изкуство 2023: 308-321.
Български съвременни училища в страни от европейския съюз , XIV Международная научно-практическая конференция «Шамовские педагогические чтения» Сборник статей 2022: 155-162.
СПЕЦИФИКА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА И УПРАВЛЕНИЕТО НА ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА , ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВИ ОБРАЗОВАНИЯ 2022: 254-261.
POLITICAL INITIATIVES OF THE EUROPEAN UNION IN THE FIELD OF EDUCATION AND THEIR PROJECTIONS IN BULGARIA , ШАМОВСКИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ Сборник статей XIII Международной научно-практической конференции. В 2-х частях. 2021: 313-318.
ASPECTS OF THE EDUCATION POLICY OF MODERN EUROPEAN COUNTRIES , Pedagogika-Pedagogy 2021: 1054-1064.
Партньорство за съвместно преподаване , Международна научна конференция "Образование без граници - реалности и перспективи" - 26 и 27 ноември 2021 г., гр. Благоевград : сборник с доклади 2021: 105-111. (Съавтор/и: Пелагия Терзийска)
Приложение на STE(A)M технологии в образователна среда (международен опит) , Международна научна конференция "Образование без граници - реалности и перспективи" - 26 и 27 ноември 2021 г., гр. Благоевград : сборник с доклади 2021: 233-239. (Съавтор/и: Вяра Цветанова, Мария Младенова)
Дигиталните предизвикателства пред българския политически елит по време на кандидатпрезидентска кампания 2016 година , Сборник с доклади на Българската асоциация по политически науки: ,,Европа отново на път: консенсус, конкуренция и кохезия“, Т. Калейнска (ред.), 272 стр., ISBN: 978-954-9469-14-1 2018: 158-171.
Дигитално разделение в информационната ера , Дигитализация и социални трансформации, 324 стр., ISBN: 9789540001135, E-ISBN-13: 978-954-00-0113-5 2017: 151-157.
Миграционни предизвикателства пред политическия елит , Миграционните вълни - минало, настояще и бъдеще, 204 стр., ISBN: 9789540001074 2017: 154-161.
Политическият елит и проблемът за бежанците в Интернет , ГОДИШНИК НА КАТЕДРА „ФИЛОСОФСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ”, 246 стр., ISSN: 1314-5886 2017: 235-244.

Конференции

SUMMER SCHOOL Foreign Policy Facing New Realities: Perceptions, Contestation, Communication and Relations

Вид
Международна
Участие
Доклад
Период
07.07.2023 - 10.07.2023 г.
Организатор
Института по философия и социология на БАН

International Conference on “Sustainable Development of European Smart Cities” – SmartEU 2023

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
DIGITAL EDUCATION AND CYBERBULLYING: A COMPARATIVE ANALYSIS OF BULGARIA, GERMANY, THE NETHERLANDS, AND ROMANIA
Период
09.06.2023 - 10.06.2023 г.
Организатор
"Alexandru Ioan Cuza'' University of Iasi, Romania, Faculty of Economics and Business Administration
Съавтор(и)
Francine DEHUE, Udo KÄSER, Dilyana KERANOVA, Vladislava LENDZHOVA, Daniel-Rareș OBADĂ, Ana Iolanda VODĂ, Trijntje VÖLLINK

Cost Action 18115 TRIBES Spring Conference “Transnational Collaboration on Bullying, Migration and Integration at School Level”

Вид
Локална
Участие
Постер
Период
29.03.2023 - 30.03.2023 г.
Организатор
Cost Action 18115 TRIBES

XV Международная научно-практическая конференция «Шамовские чтения»

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Good Practices for the Organization and Management of Centers for Special Educational Support in the Republic of Bulgaria
Период
21.01.2023 - 25.01.2023 г.
Организатор
Московский городской педагогический университет

МЕЖДУНАРОДНОГО НАУЧНОГО ФОРУМА, ПОСВЯЩЕННОГО ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА С.П. БАРАНОВА «ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБРАЗОВАНИЯ»

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Училищното лидерство – формално и неформално
Период
27.10.2022 - 28.10.2022 г.
Организатор
Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова- Тян-Шанского, г. Липецк

Кръгла маса на тема: Актуални проблеми на подготовката и квалификацията на педагогическите специалисти

Вид
Локална
Участие
Постер
Заглавие на статия/доклад
няма
Период
27.06.2022 - 27.06.2022 г.
Организатор
Югозападен университет „Неофит Рилски“

XIV Международная научно-практическая конференция ШАМОВСКИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ научной школы Управления образовательными системами

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Български съвременни училища в страни от Европейския съюз
Период
22.01.2022 - 25.01.2022 г.
Организатор
Общественный совет научной школы управления образовательными системами, "Международная академия наук педагогического образования", Фонд поддержки и развития образования, творчества, культуры и др.

„Образование без граници - реалности и перспективи ‘

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
ПАРТНЬОРСТВО ЗА СЪВМЕСТНО ПРЕПОДАВАНЕ
Период
26.11.2021 - 26.11.2021 г.
Организатор
Югозападен университет „Неофит Рилски“
Съавтор(и)
Пелагия Терзийска

„Образование без граници - реалности и перспективи ‘

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Приложение на STE(A)M технологии в образователна среда (международен опит)
Период
26.11.2021 - 26.11.2021 г.
Организатор
Югозападен университет „Неофит Рилски“
Съавтор(и)
Вяра Цветанова, Мария Младенова

ШАМОВСКИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ Москва, 23 января – 01 2021 года

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
POLITICAL INITIATIVES OF THE EUROPEAN UNION IN THE FIELD OF EDUCATION AND THEIR PROJECTIONS IN BULGARIA
Период
23.01.2021 - 25.01.2021 г.
Организатор
https://xn--m1amo.xn--80adxhks/shamovskie-chteniya/

Годишна научна конференция на Българска асоциация за политически науки “ЕВРОПА ОТНОВО НА ПЪТ: КОНСЕНСУС, КОНКУРЕНЦИЯ, КОХЕЗИЯ”

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Дигиталните предизвикателства пред българския политически елит по време на кандидатпрезидентската кампания 2016 година
Период
01.12.2017 - 02.12.2017 г.
Организатор
Европейския информационен център „Европа Директно“ във Велико Търново и Философския факултет на Великотърновския университет

Докторантското училище и Докторантската сесия

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
ДИГИТАЛНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЕЛИТ В САЩ ПО ВРЕМЕ НА КАНДИДАТ-ПРЕЗИДЕНТСКА КАМПАНИЯ 2016 ГОДИНА
Период
27.04.2017 - 28.04.2017 г.
Организатор
Катедра „Философски и политически науки” при Философски факултет на Югозападен университет “Неофит Рилски” – Благоевград

Миграционните вълни – минало, настояще и бъдеще

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Миграционни предизвикателства пред политическия елит
Период
11.11.2016 - 11.11.2016 г.
Организатор
Катедра „Философски и политически науки в ЮЗУ „Неофит Рилски“

Дигитализация и социални трансформации в глобализирания свят

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Дигитално разделение в информационната ера
Период
29.09.2016 - 01.10.2016 г.
Организатор
катедра Социология и Лабораторията за социологически изследвания към Философски факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“

Проекти

(КП-06-ПМ 70/4) Изследване на възможности за изграждане на методически инструментариум за приложение на съвременни образователни и информационни технологии в преподаването

Период на провеждане
13.12.2022 - 13.12.2024 г.
Форма на участие
Член на екип
Финансиран от
Фонд научни изследвания
Бюджет
27584,07 лв.

((RP-A7/22)) Интелигентен анализ на поведението на студентите в системите за дистанционно електронно обучение: конкретен случай BLACKBOARD

Период на провеждане
10.01.2022 - 05.02.2024 г.
Форма на участие
член
Финансиран от
ЮЗУ „Неофит Рилски“
Бюджет
1,00 лв.

(RP-B1/21) STEAM - творчество, сътрудничество, критично мислене и комуникации във висшето образование

Период на провеждане
15.07.2021 - 30.09.2022 г.
Форма на участие
1
Финансиран от
Проекти от група Б - проекти на основните звена
Бюджет
30000,00 лв.

(RP-B4/18) (Факултетски проект на ФФ) Изследване на съвременните теоретични и методологични тенденции във философията и гражданската образованост

Период на провеждане
01.03.2018 - 30.11.2018 г.
Форма на участие
Участник в проекта
Финансиран от
Проекти по наредба №3
Бюджет
500,00 лв.

(RP-B4 /17) (RP-B4/17) Мястото на докторантите в съвременния научно-изследователски процес: към формиране на висококвалифицирани и проактивни кадри

Период на провеждане
20.03.2017 - 30.11.2017 г.
Форма на участие
член
Финансиран от
Проекти по Наредба №3
Бюджет
1000,00 лв.

Ръководени дипломанти

THE ROLE OF EMOTIONAL AND SOCIAL INTELLIGENCE OF THE SCHOOL PRINCIPAL/LEADER

Студент
EKATERINI VAFIADOU
Година
2023
ОКС
магистър

SCHOOLS AS PROFESSIONAL BUREAUCRACIES. A SYSTEMIC APPROACH

Студент
MARIA BATZIOU
Година
2023
ОКС
магистър

LEADERSHIP STYLES AND ORGANIZATIONAL CULTURE OF SCHOOLS IN GREECE

Студент
STAVROULA MOUTZIKOU
Година
2023
ОКС
магистър

УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОЕКТИ В ОБЩИНА ГЪРМЕН

Студент
ВАНЯ СТОЙКОВА
Година
2023
ОКС
магистър

Организация и управление на ЦСОП

Студент
ЕЛЗА ЦАКИРИ
Година
2023
ОКС
магистър

СПЕЦИФИКИ НА ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ ГРУПИ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

Студент
ВЕЛИСЛАВА АНГЕЛОВА ПАНОТКОВА
Година
2023
ОКС
магистър

ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ СУ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ – С.АБЛАНИЦА

Студент
ПОЛИНА БОЖИДАРОВА БОЖИКОВА
Година
2023
ОКС
магистър

EDUCATIONAL LEADERSHIP IN GREEK PRIMARY

Студент
CHRIS LAMPROU
Година
2023
ОКС
магистър

A COMPARATIVE ANALYSIS OF SCHOOL LEGISLATION AND ADMINISTRATION IN THE 20TH AND 21ST CENTURIES

Студент
GOULIA GAROUFOULIA
Година
2023
ОКС
магистър

PRINCIPLES OF EDUCATIONAL LEGISLATION - HISTORY AND INFLUENCE ON THE EDUCATION SYSTEM IN THE REPUBLIC OF GREECE

Студент
ELENI KATSARI
Година
2023
ОКС
магистър

INFLUENCE OF THE TWO MAIN SCHOOLS OF H. FAYOL AND F. TAYLOR ON THE IDEAS OF SCHOOL MANAGEMENT

Студент
MOUSTAFA CHAVATZA
Година
2023
ОКС
магистър

THE MANAGEMENT OF THE SCHOOL IN THE CONDITIONS OF THE CHANGING WORK ENVIRONMENT AND SOCIAL ENVIRONMENT

Студент
SIMELA MASTORIDOU
Година
2023
ОКС
магистър

SCHOOL ORGANIZATIONAL CULTURE - HISTORY AND PRESENT

Студент
THEODORA SOTIRI
Година
2023
ОКС
магистър

FOR THE POSITIVE CLIMATE IN THE SCHOOLS

Студент
EFFROSYNI LIAKOU
Година
2023
ОКС
магистър

SCHOOL LEADERSHIP AND SCHOOL EFFECTIVENESS: EXPLORING THE VIEWS OF SECONDARY EDUCATION TEACHERS

Студент
ATHINA TSELIOU
Година
2023
ОКС
магистър

EDUCATIONAL MANAGEMENT AND WOMEN IN HIGH POSITIONS

Студент
CHRISTINA DIMOPOULOU
Година
2023
ОКС
магистър

THE ROLE OF THE PRINCIPAL IN SECONDARY SCHOOLS IN THESSALONIKI

Студент
VASILIKI KONSTANTAKOU
Година
2023
ОКС
магистър

FACTORS THAT PROMPT OR DISCOURAGE WOMEN FROM APPLYING FOR DIRECTORSHIPS

Студент
ELENI MAKRIDOU
Година
2023
ОКС
магистър

PERSONNEL MANAGEMENT TO PREVENT WORKPLACE HARASSMENT. THE CASE OF ARIDAIA

Студент
MICHAIL PALASKAS
Година
2023
ОКС
магистър

THEACHERS’ PERCEPTIONS OF SCHOOL MANAGEMENT EFFECTIVENESS

Студент
DIMITRA PANAIOTIS CIRKA
Година
2022
ОКС
магистър

PROFESSIONAL ANXIETY, EXHAUSTION AND WELL-BEING FROM THE PERSPECTIVE OF KINDERGARTEN TEACHERS IN GREEK KINDERGARTENS

Студент
VIKTORIA SAMARA
Година
2022
ОКС
магистър

TOTAL QUALITY MANAGEMENT IN PRESCHOOLS AND THEIR ADMINISTRATORS ATTITUDE ABOUT T.Q.M.

Студент
FAVI KOUTSIVETA
Година
2022
ОКС
магистър

EDUCATIONAL LEADERSHIP AND ETHICS. ETHICAL DILEMMAS, ETHIC CONFLICTS AND EFFECTIVE EDUCATIONAL ADMINISTRATION IN SECONDARY EDUCATION IN GREECE

Студент
ANGELIKI CHAINTA
Година
2022
ОКС
магистър

MANAGEMENT OF EDUCATIONAL UNITS: PSYCHOLOGICAL AND SOCIAL ADMINISTRATIVE EFFICIENCY PARAMETERS

Студент
AMALIA AMIRIDOU
Година
2022
ОКС
магистър

MANAGEMENT OF EDUCATIONAL UNITS: THE CHARACTERISTICS OF THE EDUCATIONAL LEADER IN GREEK SECONDARY EDUCATION

Студент
AGGELIKI PANAGIOTAKI
Година
2022
ОКС
магистър

EDUCATIONAL LEADERSHIP AND ORGANIZATIONAL CULTURE: THE VIEWS OF PRIMARY EDUCATION TEACHERS IN THE PREFECTURE OF SERRES ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE TWO CONCEPTS

Студент
AIKATERINI KONIARI
Година
2022
ОКС
магистър

Рецензии/Становища

MOTIVATION FOR THE IMPLEMENTATION PROGRAMS IN SCHOOL

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
20.07.2023 г.
Уеб страница
Автор(и)
KONSTANTINIA SIAPATI

QUALITY MANAGEMENT IN EDUCATION: RESEARCH OF QUALITY FACTORS IN SECONDARY EDUCATION SCHOOLS IN GREECE

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
20.07.2023 г.
Уеб страница
Автор(и)
CHRYSOULA KONSTANTINA ARGYRIOU

SCHOOL-FAMILY RELATIONSHIP IN HIGH SCHOOL: PARENTS' PERSPECTIVE

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
20.07.2023 г.
Уеб страница
Автор(и)
MARIA EVANGELAKI

MODERN MODELS OF EDUCATION MANAGEMENT

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
20.07.2023 г.
Уеб страница
Автор(и)
EUTICHIA DOULI

TIME MANAGEMENT OF THE PRINCIPALS OF KINDERGARTENS AND ITS EFFICIENCY

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
20.07.2023 г.
Уеб страница
Автор(и)
ANASTASIOS KYRIAKIDIS

THE INFLUENCE OF TEACHERS ON STUDENTS' ORGANIZATIONAL SKILLS AND DEVELOPMENT

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
20.07.2023 г.
Уеб страница
Автор(и)
ZACHAROULA PAPANIKOLA

МЕНИДЖМЪНТ И МОТИВАЦИЯ – ФАКТОРИ ЗА ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
20.07.2023 г.
Уеб страница
Автор(и)
Искра Живкова Радева

MANAGEMENT IN PRIVATE EDUCATION AND FOREIGN LANGUAGES TRAINING SCHOOLS

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
20.07.2023 г.
Уеб страница
Автор(и)
VASILEIOS SAZAKLIDIS

THE SELECTION SYSTEM AND THE ROLE OF THE SCHOOL PRINCIPAL IN THE GREEK EDUCATION ADMINISTRATION

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
09.02.2023 г.
Уеб страница
Автор(и)
DIMITRIOS IOANNIS CHLIAPIS

INVESTIGATING SOURCES OF PROFESSIONAL STRESS AND LEVEL OF PROFESSIONAL BURNOUT OF KINDERGARTEN TEACHERS

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
09.02.2023 г.
Уеб страница
Автор(и)
DIMITRIOS KARATSOLIS

THE QUALITIES OF THE MANAGER IN GREEK SCHOOLS

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
09.02.2023 г.
Уеб страница
Автор(и)
GEORGIA ATHANASIOS KREONIDOU

MANAGEMENT OF SCHOOL MOTIVATION

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
08.02.2023 г.
Уеб страница
Автор(и)
MARIA EKATERINI SEGKOU

THE ROLE OF GENDER IN THE DECISION-MAKING PROCESS AND LEADERSHIP STYLE IN EDUCATIONAL UNITS -ORGANIZATIONS

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
08.02.2023 г.
Уеб страница
Автор(и)
STYLIANI PANTERI

THE PROFESSIONAL COMPETENCE OF THE PRINCIPAL IN GREEK SECONDARY SCHOOLS

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
08.02.2023 г.
Уеб страница
Автор(и)
THOMAI MARKOUIA

THE PRINCIPAL AS THE MANAGER OF CONFLICTS IN SCHOOLS

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
20.09.2022 г.
Уеб страница
Автор(и)
MARIA SERVOU

SCHOOL MANAGEMENT BY TEACHERS’ POINT OF VIEW

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
20.09.2022 г.
Уеб страница
Автор(и)
ANGELIKI BAMPOU

SCHOOL PRINCIPALS SELECTION CRITERIA

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
20.09.2022 г.
Уеб страница
Автор(и)
GAVRIIL NIKAKOS

THE MANAGEMENT OF SCHOOL TIME: OPINIONS OF PRINCIPALS IN PRIMARY EDUCATION

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
11.07.2022 г.
Уеб страница
Автор(и)
AGGELIKI CHATZIKALFA

OPINIONS OF TEACHERS IN SECONDARY EDUCATION ABOUT THE USE OF SOCIAL MEDIA IN THE SCHOOLS

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
11.07.2022 г.
Уеб страница
Автор(и)
ASPASIA MITSOPOULOU

SCHOOL BULLYING AND PHYSICAL EDUCATION: THE VIEWS OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS OF THE GREEK PUBLIC SCHOOL

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
11.07.2022 г.
Уеб страница
Автор(и)
ATHANASIOS KONOMIS

CLASSROOM DIFFERENCE MANAGEMENT - TEACHERS' EXPERIENCE AND SKILLS

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
11.07.2022 г.
Уеб страница
Автор(и)
ELENI SELELMAZIDI

TOTAL QUALITY MANAGEMENT

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
11.07.2022 г.
Уеб страница
Автор(и)
EVGENIA MARINА LIAPI

ОРГАНИЗАЦИОННА КУЛТУРА И ЛИЧНОСТEН ПРОФИЛ НА УЧИТЕЛСКИЯ КОЛЕКТИВ В III ОУ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“, ГР. ПЕТРИЧ

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
11.07.2022 г.
Уеб страница
Автор(и)
ПЕТРАНА КОСТОВА ПОПКОЧЕВА

ЛИДЕРСТВОТО В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
15.02.2022 г.
Уеб страница
Автор(и)
ТЕОДОРА ДИНЕВА

MANAGEMENT AND DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES IN GREEK PRIMARY EDUCATION SYSTEM

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
14.02.2022 г.
Уеб страница
Автор(и)
ANASTASIOS KROMLIDIS

МЕНИДЖМЪНТ НА КОМУНИКАЦИИТЕ В ЧАСТНОТО УЧИЛИЩЕ

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
14.02.2022 г.
Уеб страница
Автор(и)
ЕМИЛИЯ ТРАЙКОВА

РЪКОВОДСТВО И ЛИДЕРСТВО В ОБРАЗОВАНИЕТО

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
14.02.2022 г.
Уеб страница
Автор(и)
СИЛВАНА СЛАВЧЕВА – ВЕЛКОВА

СОЦИОКУЛТУРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА УЧИЛИЩНИЯ МЕНИДЖМЪНТ

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
11.02.2022 г.
Уеб страница
Автор(и)
ТАНЯ ЯНКОВА

ЗАКОНЪТ ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ – ПЕТ ГОДИНИ ПО-КЪСНО

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
20.09.2021 г.
Уеб страница
Автор(и)
ТАТЯНА АНДОНОВА ПАНКОВА

EDUCATIONAL LEADERSHIP, ETHICS, AND EFFECTIVE EDUCATIONAL MANAGEMENT

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
20.09.2021 г.
Уеб страница
Автор(и)
ALEXIOS STEFANIDIS

TIME MANAGEMENT AND ITS EFFECTIVENESS OF PRINCIPALS IN HIGH SCHOOLS

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
20.09.2021 г.
Уеб страница
Автор(и)
EVAGGELIA TSAKANIKA

MANAGEMENT OF HUMAN RESOURCES IN GREEK HIGH SCHOOLS

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
11.07.2021 г.
Уеб страница
Автор(и)
AIKATERINI NIKA

TEACHERS PERCEPTIONS OF SCHOOL MANAGEMENT EFFECTIVENESS

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
11.07.2021 г.
Уеб страница
Автор(и)
ELISAVET VAGENU

GREEK TEACHERS OPINIONS ABOUT CONFLICTS IN SCHOOL AND THEIR MANAGEMENT

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
11.07.2021 г.
Уеб страница
Автор(и)
MARIA HADZIKONSTANTI

СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА СОЦИАЛНА ЗАЩИТА И СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ В РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ И РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
05.07.2017 г.
Уеб страница
Автор(и)
СТЕФАНА ГЕОРГИЕВСКА