Avatar

ас. д-р Мирослав Терзийски

Email: miroslav.t swu.bg


Публикации

Български съвременни училища в страни от европейския съюз , XIV Международная научно-практическая конференция «Шамовские педагогические чтения» Сборник статей 2022: 155-162.
СЪВРЕМЕННИ ПОДХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРЕСА В УЧИЛИЩНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ , Pedagogika-Pedagogy 2022: 371-381.
СПЕЦИФИКА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА И УПРАВЛЕНИЕТО НА ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА , ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВИ ОБРАЗОВАНИЯ 2022: 254-261.
POLITICAL INITIATIVES OF THE EUROPEAN UNION IN THE FIELD OF EDUCATION AND THEIR PROJECTIONS IN BULGARIA , ШАМОВСКИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ Сборник статей XIII Международной научно-практической конференции. В 2-х частях. 2021: 313-318.
ASPECTS OF THE EDUCATION POLICY OF MODERN EUROPEAN COUNTRIES , Pedagogika-Pedagogy 2021: 1054-1064.
Дигиталните предизвикателства пред българския политически елит по време на кандидатпрезидентска кампания 2016 година , Сборник с доклади на Българската асоциация по политически науки: ,,Европа отново на път: консенсус, конкуренция и кохезия“, Т. Калейнска (ред.), 272 стр., ISBN: 978-954-9469-14-1 2018: 158-171.
Дигитално разделение в информационната ера , Дигитализация и социални трансформации - колективна монография, 324 стр., ISBN: 9789540001135, E-ISBN-13: 978-954-00-0113-5 2017: 151-157.
Миграционни предизвикателства пред политическия елит , Миграционните вълни - минало, настояще и бъдеще, 204 стр., ISBN: 9789540001074 2017: 154-161.
Политическият елит и проблемът за бежанците в Интернет , ГОДИШНИК НА КАТЕДРА „ФИЛОСОФСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ”, 246 стр., ISSN: 1314-5886 2017: 235-244.

Конференции

XIV Международная научно-практическая конференция ШАМОВСКИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ научной школы Управления образовательными системами

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Български съвременни училища в страни от Европейския съюз
Период
22.01.2022 - 25.01.2022 г.
Организатор
Общественный совет научной школы управления образовательными системами, "Международная академия наук педагогического образования", Фонд поддержки и развития образования, творчества, культуры и др.

ШАМОВСКИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ Москва, 23 января – 01 2021 года

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
POLITICAL INITIATIVES OF THE EUROPEAN UNION IN THE FIELD OF EDUCATION AND THEIR PROJECTIONS IN BULGARIA
Период
23.01.2021 - 25.01.2021 г.
Организатор
https://xn--m1amo.xn--80adxhks/shamovskie-chteniya/

Годишна научна конференция на Българска асоциация за политически науки “ЕВРОПА ОТНОВО НА ПЪТ: КОНСЕНСУС, КОНКУРЕНЦИЯ, КОХЕЗИЯ”

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Дигиталните предизвикателства пред българския политически елит по време на кандидатпрезидентската кампания 2016 година
Период
01.12.2017 - 02.12.2017 г.
Организатор
Европейския информационен център „Европа Директно“ във Велико Търново и Философския факултет на Великотърновския университет

Проекти

(RP-B1/21) STEAM - творчество, сътрудничество, критично мислене и комуникации във висшето образование

Период на провеждане
15.07.2021 - 30.09.2022 г.
Форма на участие
1
Финансиран от
Проекти от група Б - проекти на основните звена
Бюджет
30000,00 лв.

(RP-B4/18) (Факултетски проект на ФФ) Изследване на съвременните теоретични и методологични тенденции във философията и гражданската образованост

Период на провеждане
01.03.2018 - 30.11.2018 г.
Форма на участие
Участник в проекта
Финансиран от
Проекти по наредба №3
Бюджет
500,00 лв.

(RP-B4 /17) (RP-B4/17) Мястото на докторантите в съвременния научно-изследователски процес: към формиране на висококвалифицирани и проактивни кадри

Период на провеждане
20.03.2017 - 30.11.2017 г.
Форма на участие
член
Финансиран от
Проекти по Наредба №3
Бюджет
1000,00 лв.

Ръководени дипломанти

THEACHERS’ PERCEPTIONS OF SCHOOL MANAGEMENT EFFECTIVENESS

Студент
DIMITRA PANAIOTIS CIRKA
Година
2022
ОКС
магистър

PROFESSIONAL ANXIETY, EXHAUSTION AND WELL-BEING FROM THE PERSPECTIVE OF KINDERGARTEN TEACHERS IN GREEK KINDERGARTENS

Студент
VIKTORIA SAMARA
Година
2022
ОКС
магистър

TOTAL QUALITY MANAGEMENT IN PRESCHOOLS AND THEIR ADMINISTRATORS ATTITUDE ABOUT T.Q.M.

Студент
FAVI KOUTSIVETA
Година
2022
ОКС
магистър

EDUCATIONAL LEADERSHIP AND ETHICS. ETHICAL DILEMMAS, ETHIC CONFLICTS AND EFFECTIVE EDUCATIONAL ADMINISTRATION IN SECONDARY EDUCATION IN GREECE

Студент
ANGELIKI CHAINTA
Година
2022
ОКС
магистър

MANAGEMENT OF EDUCATIONAL UNITS: PSYCHOLOGICAL AND SOCIAL ADMINISTRATIVE EFFICIENCY PARAMETERS

Студент
AMALIA AMIRIDOU
Година
2022
ОКС
магистър

MANAGEMENT OF EDUCATIONAL UNITS: THE CHARACTERISTICS OF THE EDUCATIONAL LEADER IN GREEK SECONDARY EDUCATION

Студент
AGGELIKI PANAGIOTAKI
Година
2022
ОКС
магистър

EDUCATIONAL LEADERSHIP AND ORGANIZATIONAL CULTURE: THE VIEWS OF PRIMARY EDUCATION TEACHERS IN THE PREFECTURE OF SERRES ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE TWO CONCEPTS

Студент
AIKATERINI KONIARI
Година
2022
ОКС
магистър

Рецензии/Становища

THE MANAGEMENT OF SCHOOL TIME: OPINIONS OF PRINCIPALS IN PRIMARY EDUCATION

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
11.07.2022 г.
Уеб страница
Автор(и)
AGGELIKI CHATZIKALFA

OPINIONS OF TEACHERS IN SECONDARY EDUCATION ABOUT THE USE OF SOCIAL MEDIA IN THE SCHOOLS

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
11.07.2022 г.
Уеб страница
Автор(и)
ASPASIA MITSOPOULOU

SCHOOL BULLYING AND PHYSICAL EDUCATION: THE VIEWS OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS OF THE GREEK PUBLIC SCHOOL

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
11.07.2022 г.
Уеб страница
Автор(и)
ATHANASIOS KONOMIS

CLASSROOM DIFFERENCE MANAGEMENT - TEACHERS' EXPERIENCE AND SKILLS

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
11.07.2022 г.
Уеб страница
Автор(и)
ELENI SELELMAZIDI

TOTAL QUALITY MANAGEMENT

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
11.07.2022 г.
Уеб страница
Автор(и)
EVGENIA MARINА LIAPI

ОРГАНИЗАЦИОННА КУЛТУРА И ЛИЧНОСТEН ПРОФИЛ НА УЧИТЕЛСКИЯ КОЛЕКТИВ В III ОУ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“, ГР. ПЕТРИЧ

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
11.07.2022 г.
Уеб страница
Автор(и)
Петрана Костова Попкочева

ЛИДЕРСТВОТО В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
15.02.2022 г.
Уеб страница
Автор(и)
Теодора Динева

MANAGEMENT AND DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES IN GREEK PRIMARY EDUCATION SYSTEM

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
14.02.2022 г.
Уеб страница
Автор(и)
ANASTASIOS KROMLIDIS

МЕНИДЖМЪНТ НА КОМУНИКАЦИИТЕ В ЧАСТНОТО УЧИЛИЩЕ

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
14.02.2022 г.
Уеб страница
Автор(и)
Емилия Трайкова

РЪКОВОДСТВО И ЛИДЕРСТВО В ОБРАЗОВАНИЕТО

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
14.02.2022 г.
Уеб страница
Автор(и)
Силвана Славчева – Велкова

СОЦИОКУЛТУРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА УЧИЛИЩНИЯ МЕНИДЖМЪНТ

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
11.02.2022 г.
Уеб страница
Автор(и)
Таня Янкова

ЗАКОНЪТ ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ – ПЕТ ГОДИНИ ПО-КЪСНО

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
20.09.2021 г.
Уеб страница
Автор(и)
Татяна Андонова Панкова

EDUCATIONAL LEADERSHIP, ETHICS, AND EFFECTIVE EDUCATIONAL MANAGEMENT

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
20.09.2021 г.
Уеб страница
Автор(и)
ALEXIOS STEFANIDIS

TIME MANAGEMENT AND ITS EFFECTIVENESS OF PRINCIPALS IN HIGH SCHOOLS

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
20.09.2021 г.
Уеб страница
Автор(и)
EVAGGELIA TSAKANIKA

MANAGEMENT OF HUMAN RESOURCES IN GREEK HIGH SCHOOLS

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
11.07.2021 г.
Уеб страница
Автор(и)
AIKATERINI NIKA

TEACHERS PERCEPTIONS OF SCHOOL MANAGEMENT EFFECTIVENESS

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
11.07.2021 г.
Уеб страница
Автор(и)
ELISAVET VAGENU

GREEK TEACHERS OPINIONS ABOUT CONFLICTS IN SCHOOL AND THEIR MANAGEMENT

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
11.07.2021 г.
Уеб страница
Автор(и)
MARIA HADZIKONSTANTI

СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА СОЦИАЛНА ЗАЩИТА И СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ В РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ И РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
05.07.2017 г.
Уеб страница
Автор(и)
Стефана Георгиевска