Avatar

гл.ас. д-р Милена Томанова

Email: m.tomanova swu.bg


Публикации

„Камерна опера-Благоевград на 50 години“ , списание „Музикални хоризонти",“бр.9, 2022г 2023: .
Иновации и предизвикателства при обучението по пиано в електронна среда , Сборник с доклади от международна научна конференция Русе 2021 2021: 243-252.
Психологически предпоставки за формиране на интерес към музикалното изкуство при деца , Пролетни научни четения 2017 2017: 88-98.
Образно-емоционалноят свят в мюзикъла за деца "Ладислаус и Анабелла" от Филип Павлов , Докторантски четения 2017 НМА 2017: .
Музикално-сценичните спектакли за деца и естетическото им въздействие върху подрастващите , Млад научен форум за музика и танц 2017: .
Участието на деца в музикално-сценични творби с детска тематика - предпоставка за формиране на интерес към музикалното изкуство , Пролетни научни четения 2016 2016: 51-58.
Съвременният мюзикъл за деца "Сигнали от съзвездието Рак" и неговото възпитателно въздействие върху подрастващите , Годишник на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" 2016: 617-624.

Конференции

Проблемите в глобалния свят и новите решения

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Иновации и предизвикателства при обучението по пиано в електронна среда
Период
30.09.2021 - 01.10.2021 г.
Организатор
Регионална библиотека "Любен Каравелов" -Русе

• Проблемите в глобалния свят и новите решения – международна научна конференция – Русе 2021г.

Вид
Международна
Участие
Доклад
Период
30.09.2021 - 01.10.2021 г.
Организатор
Регионална библиотека "Любен Каравелов" -Русе

Млад научен форум за музика и танц 2017

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Музикално-сценичните спектакли за деца и естетическото им въздействие върху подрастващите
Период
10.06.2017 - 10.06.2017 г.
Организатор
НБУ

Докторантски четения 2017

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Образно-емоционалноят свят в мюзикъла за деца "Ладислаус и Анабелла" от Филип Павлов
Период
18.05.2017 - 19.05.2017 г.
Организатор
НМА "Проф. Панчо Владигеров"

Пролетни научни четения 2017

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Психологически предпоставки за формиране на интерес към музикалното изкуство при деца
Период
28.04.2017 - 29.04.2017 г.
Организатор
АМТИИ - Пловдив

Иновации в образованието

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Съвременният мюзикъл за деца "Сигнали от съзвездието Рак" и неговото възпитателно въздействие върху подрастващите
Период
30.09.2016 - 02.10.2016 г.
Организатор
Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" Педагогически факултет

Пролетни нучни четения 2016

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Участието на деца в музикално-сценични творби с детска тематика - предпоставка за формиране на интерес към музикалното изкуство
Период
26.04.2016 - 27.04.2016 г.
Организатор
АМТИИ - Пловдив