Avatar

доц. д-р Милена Анева

Email: milena_aneva swu.bg


Since 2000 involved in professional theater. I teach acting and directing in 2003 from Southwestern University. I have two books on theater, participation in numerous national and international conferences, I have more than twenty publications, seventeen performances in professional theaters and two roles in metropolitan theaters. Doctor am from 2010 and my forthcoming procedure professor.

Публикации

The actor and his role at the Art , performingartsineducationpatras.weebly.com/ 2016: 6.
Theater in the 21st century trends and audience insight Ip. , International Journal of Music and Performing Arts 2015: 3.
Театралният спектакъл и неговата художествена цялост , сп. Наука 2015: 15.
Actor as a major vehicle of director , http://www.vestnauki.com/ 2015: 5.
Художествена цялост на театралния спектакъл. България: Университетско издателство на Югозападен университет "Неофит Рилски", 2014
Въображението като отправна точка за творчество , ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНОСТТА › 2014: 26.
Възпитаване на творческото въображени при студентите от I курс специалност актьорско майсторство. България: Университетско издателство на Югозападен университет "Неофит Рилски", 2010

Конференции

''A Collaborative Action for Social Inclusion ''

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Social inclusions in education
Период
07.07.2017 - 16.07.2017 г.
Организатор
NESI Greece

Disability Awareness

Вид
Международна
Участие
Доклад
Период
03.12.2016 - 10.12.2016 г.
Организатор
Università degli Studi di Messina

Skomrahi

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
The actor and his role at the Art
Период
04.11.2016 - 05.11.2016 г.
Организатор
Факултет драмски уметности - Скопие

CCCS Conference “Dislocations and Cultural Conflicts: Migrations, Diaspora, Terrorism, Borders” (MDTB)”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Karakachans - black fugitives and performance black fleece
Период
01.09.2016 - 03.09.2016 г.
Организатор
CCCS

SYMPOSIUM: Performing Arts in Education - Patras

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
The actor and his role at the Art
Период
17.05.2016 - 17.05.2016 г.
Организатор
Университет Патра

Проекти

(BG05M2OP001-2.002-0001) Студентски практики - Фаза 1

Период на провеждане
14.10.2017 - 29.08.2018 г.
Форма на участие
академичен наставник
Финансиран от
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 –2020
Бюджет
37000000,00 лв.

(BG05M2OP001-2.002-0001-C03) Студентски практики

Период на провеждане
01.09.2016 - 01.09.2017 г.
Форма на участие
академичен наставник
Финансиран от
Министерство на образованието и науката;Наука и образование за интелигентен растеж 2014 - 2020г.; Европейски съюз
Бюджет
37000000,00 лв.

(ДДВУ012/1) „Стимулиране на научните изследвания в държавните висши училища“

Период на провеждане
01.09.2014 - 01.09.2016 г.
Форма на участие
член
Финансиран от
МОН
Бюджет
60000,00 лв.

( 01/1) „Балканите типологии драматургията, театъра и публиката през ХХ в.“

Период на провеждане
05.10.2012 - 14.10.2014 г.
Форма на участие
ръководител
Финансиран от
Фонд научни изследвания
Бюджет
34000,00 лв.

Ръководени дипломанти

“Няма нищо по-комично от нещастието”

Студент
Йордан Крушков
Година
2011
ОКС
бакалавър

“Няма нищо по-комично от нещастието”

Студент
Малтин Бонев
Година
2011
ОКС
бакалавър

“Няма нищо по-комично от нещастието”

Студент
Красимир Лефтеров
Година
2011
ОКС
бакалавър

“Няма нищо по-комично от нещастието”

Студент
Иван Джигов
Година
2011
ОКС
бакалавър

“Няма нищо по-комично от нещастието”

Студент
Ирена Широканска
Година
2011
ОКС
бакалавър

“Няма нищо по-комично от нещастието”

Студент
Моника Угренова
Година
2011
ОКС
бакалавър

“Чехов - ревю”

Студент
Светла Йорданова
Година
2011
ОКС
бакалавър

“Чехов - ревю”

Студент
Маноела Петрова
Година
2011
ОКС
бакалавър