Avatar

ас. д-р Методи Трайков

Email: mtraykov swu.bg


Проекти

(27.11.2015) Компютъризирана система за получаване, изследване и анализ на електрокардиографски сигнали (ЕКГ)

Период на провеждане
01.01.2016 - 31.01.2017 г.
Форма на участие
участик
Финансиран от
НАРЕДБА №3/27.11.2015 г. на МОН
Бюджет
1400,00 лв.

(NSF I02/16, 12.12.14) БИОИНФОРМАТИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ: НАГЪВАНЕ НА ПРОТЕИНИ, ДОКИНГ И ПРЕДСКАЗВАНЕ НА БИОЛОГИЧНА АКТИВНОСТ

Период на провеждане
01.01.2015 - 31.12.2017 г.
Форма на участие
участник
Финансиран от
Фонд "Научни изследвания"
Бюджет
295000,00 лв.