Avatar

гл.ас. д-р Мария Христова

Email: mchristova swu.bg


Публикации

Феминизъм, постфеминизъм и ... матриархат: жената в съвременното гръцко общество през погледа на Лена Дивани , Литература, етнос, култура 2021: 58-66.
Романите на пробуждането - литературният мономит , Език и литература 2019: 143-155.
Избрани текстове от новогръцката литература. : Фабер, 2018
Περί του Βουλγαροκτόνου και του καιρού του , – Τα πρακτικά του 3ου Συνεδρίου των Νεοελληνιστών των Βαλκανικών Χωρών 2017: 589-596.
Το αιώνιο ταξίδι στα Κύθηρα: Η μορφή της Αναδυομένης σε κείμενα των Σολωμού, Μαβίλη και Σικελιανού , Κερκυραϊκά Χρονικά. Περίοδος Β΄ 2017: 169-176.
Константинос Хадзопулос и гръцкият символизъм , сп. "Езиков свят" 2016: 55-59.
Няколко думи за гръцкия роман и гръцкостта , Електронно списание "Информо" 2016: .
Българоубиецът, Безносият и черните кучета , сп. "Езиков свят" 2015: 67-74.
Пътуване до о-в Скиатос: Александрос Пападиамантис , Електронно списание "Информо" 2014: .
Афродита Анадиомена или раждането на една митологема , Годишник на Филологическия факултет на ЮЗУ "Н. Рилски" 2014: .

Конференции

30 години Новогръцка филология в Софийския университет “Св. Климент Охридски” Защо неоелинистика?

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Η οπτική γωνία του κυνηγημένου λιονταριού
Период
03.06.2022 - 04.06.2022 г.
Организатор
СУ "Св. Климент Охридски"

Филологията - традиция и предизвикателства в новата реалност

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Феминизъм, постфеминизъм и ... матриархат - жената в съвременното гръцко общество през погледа на Лена Дивани
Период
07.10.2021 - 09.10.2021 г.
Организатор
ЮЗУ "Н. Рилски" - Филологически факултет

Διεθνές Διαδικτυακό Συνέδριο «Νίκος Καζαντζάκης: Από την απεραντοσύνη του κόσμου στον περίβολο του έργου»

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Σύντομες παρατηρήσεις για την καζαντζακική γλώσσα με βάση τα μεταφρασμένα του έργα στα βουλγαρικά
Период
23.10.2020 - 24.10.2020 г.
Организатор
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Съавтор(и)
Величка Симонова-Гроздева

Ελληνισμός και Βαλκάνια - αμφίδρομες σχέσεις: γλώσσα, ιστορία, λογοτεχνία, πολιτισμός (1453-2019)

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"Απ' όσα έκαμα κι απ' όσα είπα": Ο Κ. Π. Καβάφης και οι Βούλγαροι μεταφραστές του
Период
22.11.2019 - 24.11.2019 г.
Организатор
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Съавтор(и)
Величка Симонова-Гроздева

Καινότομες προσεγγίσεις στη διδασκαλία των ξένων γλωσσών

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Η χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας www.learn-greek.eu κατά την διδασκαλία της ελληνικής σε Βούλγαρους σπουδαστές
Период
25.05.2018 - 27.05.2018 г.
Организатор
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Съавтор(и)
Наталия Сотирова-Милчева, Десислава Йорданова-Петрова

Трансценденталното съзнание versus феноменологичното несъзнавано

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Сънища, психоанализа и текст: наблюдения върху ониричните нарации в произведения на гръцката литература
Период
21.04.2016 - 22.04.2016 г.
Организатор
ЮЗУ "Н. Рилски" - Философски факултет

Трети конгрес на неоелинистите от балканските страни

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
За Българоубиеца и неговото време
Период
16.10.2015 - 17.10.2015 г.
Организатор
Букурещки университет

Женски гласове в преводната художествена литература до Втората световна война

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Личният мит на Пинелопи С. Делта
Период
08.10.2015 - 08.10.2015 г.
Организатор
ЮЗУ "Н. Рилски" - Филологически факултет

Десети международен йонийски конгрес

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Вечното пътуване до Китера: образът на Афродита Анадиомена в текстове на Д. Соломос, Л. Мавилис и А. Сикелианос
Период
30.04.2014 - 04.05.2014 г.
Организатор
Йонийски университет

Новогръцкият език и култура в България - традиции и предизвикателства

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Балкански идентичности: Другият (като) враг
Период
30.11.2012 - 01.12.2012 г.
Организатор
СУ "Св. Климент Охридски"