Avatar

гл.ас. д-р Радослав Мавревски

Email: mavrevski swu.bg


Програмиране, операционните системи, компютърните мрежи, информационните технологии и разработването на интегрирани информационни системи за бази от данни в различни сфери и области, компютърен хардуер, компютърно моделиране статистически анализ, биоинформатика.

Публикации

USING PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS FOR PRICING OF GOODS AND SERVICES , Scientific Annals of Economics and Business 2016: 291-298. (Co-author/s: Методи Трайков, Миглена Тренчева, Антон Стоилов, Иван Тренчев)
Намиране и визуализация на най-кратък път в граф с помощта на езика C# и WPF , Първа студентска и докторантска научна сесия SDSS-2016 2016: 54 - 60. (Съавтор/и: Костадин Смилков, Светлин Христов, Методи Трайков)
Моделиране на цифров преобразовател за GSM сигнали , Първа студентска и докторантска научна сесия SDSS-2016 2016: 117 - 124. (Съавтор/и: Тодор Чифлички, Иван Тренчев, Антон Стоилов, Методи Трайков)
Визуализиране на биологични макромолекули , Първа студентска и докторантска научна сесия SDSS-2016 2016: 69 - 75. (Съавтор/и: Д. Бельова, В. Павлова, И. Тренчев)
Comparison and assessment of commonly used model selection criteria in modeling of experimental data , Biomath Communications – BIOMATH2016 2016: 46. (Co-author/s: Петър Миланов, Борислав Юруков)
ASSESSMENT OF ELBOW TORQUE-VELOCITY CURVE FITTING WITH DIFFERENT OPTIMISATION CRITERIA , Book of abstracts, The 20th annual congress of the European College of Sport Science, Malmö 2015: рр. 477. (Co-author/s: Гергана Королеова, Илия Канелов, Невена Пенчева, Петър Миланов)
A Model for HP Folding Prediction Using Increasing Constrain for Spreading in the Process of Making Conformations , Biomath Communications, ISSN 2367-5241 2015: p. 88. (Co-author/s: Иван Тодорин, Иван Тренчев, Антон Стоилов, Методи Трайков)
3D Visualization of the Biological Structures , Biomath Communications, ISSN 2367-5241 2015: . (Co-author/s: Иван Тодорин, Методи Трайков, Антон Стоилов, Иван Тренчев)
Risk Analysis with R Language , Proceedings of the Sixth International Scientific Conference – FMNS2015 2015: 137 - 146. (Co-author/s: Методи Трайков, Миглена Тренчева, Иван Тодорин, Антон Стоилов, Иван Тренчев)
Установяване на някои рискови фактори за сърдечно съдови заболявания и техни зависимости при студенти , 16-та студентска научна конференция "Кинезитерапия и спорт" 2015: 19 - 21. (Съавтор/и: Анита Георгиева, Ива Кюркчийска, Румяна Бахчеванджиева)
The Hausdorff distance as a criterion for the optimal model selection in torque-angle relationships , Proceedings in book of abstracts in International Congress on Mathematics MICOM 2015: pp. 45. (Co-author/s: Гергана Королеова, Невена Пенчева, Петър Миланов, Борислав Юруков)
Computer graphics’s application in Bioinformatics , Proceedings in book of abstracts in International Congress on Mathematics MICOM 2015: pp. 35. (Co-author/s: Иван Тренчев, Антон Стоилов, Методи Трайков, Борислав)
Steps in modeling of biological data with GraphPad Prism , Workshop “Mathematical Modelling and Scientific Computing” MMSC2015 2015: . (Co-author/s: Борислав Юруков)
Measurements for molecular docking in virtual screening , Workshop “Mathematical Modelling and Scientific Computing” MMSC2015 2015: . (Co-author/s: Никола Янев, Петър Миланов, Борислав Юруков, Антон Стоилов)
Selection and comparison of regression models: estimation of torque-angle relationships , C. R. Acad. Bulg. Sci. 2014: 1345-1354.
Statistical modelling in food technology , Proceedings of the Scientific Conference “Enhancement of the competitiveness and restructuring of the food subsectors through benchmarking”, 15 May 2014: 118-122.
Pricing of goods and services through partial differential equations , Proceedings of the Scientific Conference “Enhancement of the competitiveness and restructuring of the food subsectors through benchmarking”, 15 May 2014: . (Co-author/s: Методи Трайков, Антон Стоилов)
Computer modeling of ligand-receptor interaction – encephalin analogues delta-opioid receptor , Bulgarian chemical communications 2012: 242-246 . (Co-author/s: Таня Дзимбова, Невена Пенчева, Тамара Пайпанова, Петър Миланов)
Сравнителна оценка на максимален тест до отказ и Astrand-Rhiming тест за определяне на VO2 max , Спорт и наука 2012: 140-148. (Съавтор/и: Антон Манчев, Невена Пенчева, Петър Миланов, Чавдар Коцев)
A benchmark for docking of 60 protein ligand complexes , National Biostatistics Congress with International Participation, 4-7 September 2012: . (Co-author/s: Антон Стоилов)
Weather station at SWU – statistical analysis and reports , Proceedings of the Fourth International Scientific Conference – FMNS2011 2011: 564 -569. (Co-author/s: Антон Стоилов)
Temperature conditions of the soils in the Blagoevgradska Bistritsa River basin (Rila mountain) reports , Proceedings of the Fourth International Scientific Conference – FMNS2011, 2011 2011: 583 -589. (Co-author/s: Красимир Стоянов, Антон Стоилов, Александър Пулев, Лидия Секелариева)

Конференции

International conference on Mathematical Methods and Models in Biosciences (BIOMATH-2016)

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Comparison and assessment of commonly used model selection criteria in modeling of experimental data
Период
19.06.2016 - 25.06.2016 г.
Организатор
South-West University "N. Rilski" and IMI BAS
Съавтор(и)
Петър Миланов, Борислав Юруков

Първа студентска и докторантска научна сесия SDSS-2016

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Намиране и визуализация на най-кратък път в граф с помощта на езика C# и WPF
Период
19.05.2016 - 20.05.2016 г.
Организатор
Югозападен университет „Неофит Рилски“
Съавтор(и)
Костадин Смилков, Светлин Христов, Методи Трайков

Първа студентска и докторантска научна сесия SDSS-2016

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Моделиране на цифров преобразовател за GSM сигнали
Период
19.05.2016 - 20.05.2016 г.
Организатор
Югозападен университет „Неофит Рилски“
Съавтор(и)
Тодор Чифлички, Иван Тренчев, Антон Стоилов, Методи Трайков

Първа студентска и докторантска научна сесия SDSS-2016

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Визуализиране на биологични макромолекули
Период
19.05.2016 - 20.05.2016 г.
Организатор
Югозападен университет „Неофит Рилски“

International Congress on Mathematics MICOM

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
The Hausdorff distance as a criterion for the optimal model selection in torque-angle relationships
Период
22.09.2015 - 26.09.2015 г.
Организатор
MICOM
Съавтор(и)
Гергана Королеова, Невена Пенчева, Петър Миланов, Борислав Юруков

International Congress on Mathematics MICOM

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Computer graphics’s application in Bioinformatics
Период
22.09.2015 - 26.09.2015 г.
Организатор
MICOM
Съавтор(и)
Иван Тренчев, Методи Трайков, Антон Стоилов

“Mathematical Modelling and Scientific Computing” MMSC2015

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Steps in modeling of biological data with GraphPad Prism
Период
09.09.2015 - 11.09.2015 г.
Организатор
MMSC
Съавтор(и)
Борислав Юруков

“Mathematical Modelling and Scientific Computing” MMSC2015

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Measurements for molecular docking in virtual screening
Период
09.09.2015 - 11.09.2015 г.
Организатор
MMSC
Съавтор(и)
Никола Янев, Петър Миланов, Борислав Юруков, Антон Стоилов

The 20th annual congress of the European College of Sport Science

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
ASSESSMENT OF ELBOW TORQUE-VELOCITY CURVE FITTING WITH DIFFERENT OPTIMISATION CRITERIA
Период
24.06.2015 - 27.06.2015 г.
Организатор
Malmö University, the Department of Health Sciences
Съавтор(и)
Гергана Королеова, Невена Пенчева

International conference on Mathematical Methods and Models in Biosciences (BIOMATH-2015)

Вид
Международна
Участие
Постер
Заглавие на статия/доклад
A Model for HP Folding Prediction Using Increasing Constrain for Spreading in the Process of Making Conformations
Период
14.06.2015 - 19.06.2015 г.
Организатор
South-West University "N. Rilski" and IMI BAS

International conference on Mathematical Methods and Models in Biosciences (BIOMATH-2015)

Вид
Международна
Участие
Постер
Заглавие на статия/доклад
3D Visualization of the Biological Structures
Период
14.06.2015 - 19.06.2015 г.
Организатор
South-West University "N. Rilski" and IMI BAS

Sixth International Scientific Conference South-West University, Faculty of Mathematics & Natural Sciences

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Risk Analysis with R Language
Период
10.06.2015 - 14.06.2015 г.
Организатор
South-West University, Faculty of Mathematics & Natural Sciences
Съавтор(и)
Методи Трайков, Иван Тренчев, Антон Стоилов

International Conference: "Enhancement of the competitiveness and restructuring of the food sector SMEs through benchmarking "

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Statistical modelling in food technology
Период
26.05.2015 - 26.05.2015 г.
Организатор
University of Macedonia

International Scientific Conference "Enhancement of the competitiveness and restructuring of the food subsectors through benchmarking"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Pricing of goods and services through partial differential equations
Период
15.05.2015 - 15.05.2015 г.
Организатор
South-West University
Съавтор(и)
Методи Трайков, Иван Тренчев, Антон Стоилов

16-та студентска научна конференция кинезитерапия и спорт

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Установяване на някои рискови фактори за сърдечно съдови заболявания и техни зависимости при студенти
Период
10.04.2015 - 10.04.2015 г.
Организатор
South-West University

International Conference: "Enhancement of the competitiveness and restructuring of the food sector SMEs through benchmarking

Вид
Международна
Участие
Доклад
Период
26.05.2014 - 26.05.2014 г.
Организатор
University of Macedonia

European territorial cooperation conference: promoting best practices and sharing experiences

Вид
Международна
Участие
Доклад
Период
08.05.2014 - 09.05.2014 г.
Организатор
The Greek Managing Authority of European Territorial Cooperation Programmes

International Conference “Functional studies in sport and kinesitherapy”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Approaches for modelling of torque-angle relationships
Период
14.03.2014 - 14.03.2014 г.
Организатор
South-West University

14th National Biostatistics Congress with International Participation

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
A benchmark for docking of 60 protein-ligand complexes
Период
04.09.2012 - 07.09.2012 г.
Организатор
Assistant Prof., PhD. Ahmet ÖZTÜRK
Съавтор(и)
Антон Стоилов

Fourth International Scientific Conference South-West University, Faculty of Mathematics & Natural Sciences, Blagoevgrad, Bulgaria, 2011.

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Weather station at SWU – statistical analysis and reports
Период
08.06.2011 - 11.06.2011 г.
Организатор
South-West University, Faculty of Mathematics & Natural Sciences
Съавтор(и)
Антон Стоилов

Fourth International Scientific Conference South-West University, Faculty of Mathematics & Natural Sciences, Blagoevgrad, Bulgaria, 2011.

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Temperature conditions of the soils in the Blagoevgradska Bistritsa River basin (Rila mountain
Период
08.06.2011 - 11.06.2011 г.
Организатор
South-West University, Faculty of Mathematics & Natural Sciences
Съавтор(и)
Антон Стоилов

Проекти

(вътрешен по наредба 3) Компютъризирана система за получаване, изследване и анализ на електрокардиографски сигнали (ЕКГ)

Период на провеждане
14.03.2016 - 01.12.2016 г.
Форма на участие
Експерт
Финансиран от
Югозападен Университет "Неофит Рилски"
Бюджет
5000,00 лв.

Биоинформатични изследвания: нагъване на протеини, докинг и предсказване на биологична активност

Период на провеждане
12.12.2014 - 12.01.2016 г.
Форма на участие
Участник
Финансиран от
ФНИ на РБългария
Бюджет
128000,00 лв.

Математически модели и статистически методи за изследване на предприемачеството и конкурентоспособността на бизнеса в Югозападна България

Период на провеждане
12.12.2014 - 12.12.2015 г.
Форма на участие
Участник
Финансиран от
Вътрешен по наредба 9
Бюджет
8100,00 лв.

Оползотворяване на слънчевата енергия в Югозападна България

Период на провеждане
01.03.2012 - 01.03.2013 г.
Форма на участие
Участник
Финансиран от
ФНИ на РБългария
Бюджет
100000,00 лв.

(ICoSCIS) Interregional Cooperation at Scientific Computing in Interdisciplinary Science (ICoSCIS)

Период на провеждане
28.02.2012 - 28.02.2014 г.
Форма на участие
Участник
Финансиран от
Европейската програма за териториално сътрудничество "Гърция-България 2007-2013
Бюджет
500000,00 лв.

(F.IND. CONSULTING) Enhancement of the competitiveness and restructuring of the food subsectors through benchmarking” (F.IND. CONSULTING)

Период на провеждане
17.02.2012 - 17.02.2014 г.
Форма на участие
Участник
Финансиран от
Европейската програма за териториално сътрудничество "Гърция-България 2007-2013 г.
Бюджет
5000,00 лв.

(COST) Фармакологични и биоинформатични изследвания върху съединения сантипаразитна активност

Период на провеждане
01.08.2009 - 01.08.2011 г.
Форма на участие
Участник
Финансиран от
по програма COST
Бюджет
100000,00 лв.

Биоинформатични изследвания върху свойствата и биологичната активност на протеини и лекарствено-рецепторни взаимодействия

Период на провеждане
16.12.2008 - 16.12.2010 г.
Форма на участие
Участник
Финансиран от
ФНИ на РБългария
Бюджет
200000,00 лв.

Ръководени дипломанти

Теория на игрите-равновесие на Наш

Студент
Теодора Николаева Янева
Година
2014
ОКС
магистър

Рецензии/Становища

Разработване на информационно образователна система със средствата на PHP и MySQL

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
25.01.2017 г.
Уеб страница
Автор(и)
Петър Андонов Попстоянов

Скриптово програмиране в 3DsMAX

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
25.09.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
Росица Петрова Станкова

Скриптово програмиране с Питон в Блендер

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
01.07.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
Юлия Марян Вучковска

Изчисляване на финансов риск с Matlab

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
01.07.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
Зейнеп Хюсеин Киневир

Изработване на 3D характер и Game Engine в Blender

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
07.02.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
Ацко Славе Мирчовски

Технологии за разработване на компютърни образователни игри с Flash и Action Script

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
04.09.2013 г.
Уеб страница
Автор(и)
Борислав Мариов Илиев

Създаване на симулационни и учебни обекти с Flash технологии

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
04.09.2013 г.
Уеб страница
Автор(и)
Владилен Атанасов Анакиев

04.09.2013

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
04.09.2013 г.
Уеб страница
Автор(и)
Красимир Петьов Златев

Модел на трансграничния район Благоевград-Солун

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
04.09.2013 г.
Уеб страница
Автор(и)
Георгиев

Елементи на финансовия риск

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
04.09.2013 г.
Уеб страница
Автор(и)
Невсие Исмаил Джунин

Управление на парични потоци

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
04.09.2013 г.
Уеб страница
Автор(и)
Анелина Тониева Гювийска

Разработка на Web-базирана игра

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
04.07.2013 г.
Уеб страница
Автор(и)
Вилина Пенкова Михайлова

Компютърна графика и 3D анимация в блендер

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
05.02.2013 г.
Уеб страница
Автор(и)
Катерина Славе Траяновска

Създаване на 3D модел на човешко тяло с 3DS MAX и BLENDER с костно-скелетна структура, отделителна система и др., използвайки B-SPLINE NURBS моделиране и елементарни примитиви с конични координати

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
22.12.2011 г.
Уеб страница
Автор(и)
Борислав Златков Атанасов

Биологични инструменти за предсказване на протеин лиганд съответствие

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
06.10.2011 г.
Уеб страница
Автор(и)
Богдан Петров Чулаков

Създаване на анимация и специални ефекти с Autodesk 3DS MAX

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
31.08.2011 г.
Уеб страница
Автор(и)
Теодора Иванова Станчева

Разработване на динамичен уеб сайт за обслужване на on-line резервации в хотел

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
31.08.2011 г.
Уеб страница
Автор(и)
Ахмед Али Шейгов

Информационна система за склад "Future Shop"

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
31.08.2011 г.
Уеб страница
Автор(и)
Стойчо Тодоров Константинов

Сайт за видео уроци

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
08.07.2011 г.
Уеб страница
Автор(и)
Салих Ибрахим Алендар