Avatar

ас. д-р Маргарита Аврамова

Email: mavramova swu.bg


Публикации

Effectiveness of hypopressive gymnastics in women with pelvic floor dysfunction , Journal of Physical Education and Sport 2022: 416-422.
Monitoring the effect of a combined methodology in chronic pain syndrome in lumbosacral region , Journal of IMAB 2022: 54-57. (Co-author/s: Georgi Stoyanov; Stamenka Mitova)
Kinesiotape metodology for chronic pain syndrome in the lumbosacral region , Journal of IMAB 2021: 3950-3954. (Co-author/s: Стаменка Митова, Мария Граматикова, Георги Стоянов)
Specialized kinesitherapy program for core stabilization and low back pain in women sports , Journal of Physical Education and Sport 2021: 2543-2550.
MANUAL THERAPY AND KINESIOTAPING IN CHRONIC LOW BACK PAIN , Knowledge international journal 2020: 561-566.
RESEARCH OF THE POSSIBILITIES OF LASERACUPUNCTURE IN MUSCULOSKELETALDYSFUNCTIONS IN THE AREA OF THE SPINE , IMAB 2020: 3298-3301. (Co-author/s: Стаменка Митова, Мария Граматикова, Борислав Чонгов)
Frequency and prevalence of chronic pain syndrome in the spine. , Knowledge international journal 2020: 777-783. (Co-author/s: Георги Стоянов, Стаменка Митова, Мария Граматикова)
A complex approach to musculoskeletal dysfunction in the spine , Journal of Physical Education and Sport 2020: 3316-3322. (Co-author/s: Стаменка Митова, Мария Граматикова, Димитър Андреев)
MYOFASCIAL TECHNIQUES AND KINESIO TAPE IN MUSCULOSKELETAL SPINE DYSFUNCTION , Knowledge international journal 2020: 785-791. (Co-author/s: Георги Стоянов, Стаменка Митова, Мария Граматикова)
Специализирана кинезитерапия при деца с детска церебрална парализа , Спорт и наука - научно-методическ списание 2019: 234-247.
PHYSICAL ACTIVITY AND MANAGEMENT OF CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY. , Knowledge international journal 2017: 425-429.
Приложение на кинезитерапия и някои физикални фактори при деца с детска церебрална парализа , Сборник с резюмета 2017: 59-61. (Съавтор/и: Румяна Бахчеванджиева)

Конференции

Юбилейна научна конференция с международно участие - " Предизвикателства пред общественото здраве"

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Кинезитерапия при лумбосакрален болков синдром.
Период
05.11.2021 - 07.11.2021 г.
Организатор
ЮЗУ " Неофит Рилски", ФОЗЗГС
Съавтор(и)
Георги Стоянов; Стаменка Митова

Joint Forum - 11th South-East European Conference and 31st Annual Assembly of IMAB - Second announcement

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Monitoring the effect of a combined methodology in chronic pain syndrome in lumbosacral region.
Период
28.10.2021 - 31.10.2021 г.
Организатор
SEEC and IMAB
Съавтор(и)
Georgi Stoyanov; Stamenka Mitova

30 Jubilee Assembly of International Medical Association Bulgaria

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Kinesiotape metodology for chronic pain syndrome in the lumbosacral region.
Период
19.10.2020 - 21.10.2020 г.
Организатор
IMAB
Съавтор(и)
Стаменка Митова, Мария Граматикова, Георги Стоянов

30 Jubilee Assembly of International Medical Association Bulgaria

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Effectivness of Specialized Kinesitherapy in Children with Spastic Hemiplegic Cerebral Palsy
Период
18.10.2020 - 21.10.2020 г.
Организатор
IMAB

28th International Scientific Conference - THE POWER OF KNOWLEDGE

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Frequency and prevalence of chronic pain syndrome in the spine
Период
11.10.2020 - 13.10.2020 г.
Организатор
Institute of Knowledge Management
Съавтор(и)
Стаменка Митова, Мария Граматикова, Георги Стоянов

27th International Scientific Conference - KNOWLEDGE FOR SUSTAINABILITY

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
MANUAL THERAPY AND KINESIOTAPING IN CHRONIC LOW BACK PAIN.
Период
21.08.2020 - 23.08.2020 г.
Организатор
Institute of Knowledge Management
Съавтор(и)
Стаменка Митова , Мария Граматикова , Димитар Андреев

26th International Scientific Conference THE TEACHER OF THE FUTURE

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
HYPOPRESSIVE AND KEGEL EXERCISES IN WOMEN WITH ABDOMINAL AND PELVIC FLOOR DISFUNCTION
Период
26.06.2020 - 28.06.2020 г.
Организатор
Institute of Knowledge Management

Международна Научна Конференция Спорт и Рекреация

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
SPECIALIZED KINESITHERAPY IN CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY.
Период
29.11.2019 - 01.12.2019 г.
Организатор
ЮЗУ " Неофит Рилски", ФОЗЗГС

29 Annual Assembly of International Medical Association Bulgaria

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Research of the possibilities of laser acupuncture in musculoskeletal dysfunctions in the area of the spine
Период
09.05.2019 - 12.05.2019 г.
Организатор
IMAB
Съавтор(и)
Мария Граматикова, Стаменка Митова, Борислав Чонгов

20-та Студентска научна конференция на ФОЗЗГС

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА КИНЕЗИТЕРАПИЯ ВЪРХУ МУСКУЛНИЯ ХИПЕРТОНУС И ДВИГАТЕЛНО РАЗВИТИЕ ПРИ ДЕЦА С ДЕТСКА ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА
Период
16.04.2019 - 16.04.2019 г.
Организатор
ЮЗУ " Неофит Рилски", ФОЗЗГС
Съавтор(и)
Севджан Бостанджи

XIX-th International Scientific COnference - Knowledge in Practice

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
THE EFFECT OF DOMAN-DELACATO AND PERFETTI METHODS IN CHILDREN WITH SPASTIC HEMIPLEPHIC CEREBRAL PALSY
Период
14.12.2018 - 16.12.2018 г.
Организатор
Institute of Knowledge Management

XVII International Conference - The Teacher of the Future

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
THE EFFECT OF THE APPLICATION OF SPECIALIZED KINESITERAPEUTIC METHODS IN CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY
Период
24.05.2018 - 27.05.2018 г.
Организатор
Institute of Knowledge Management

XV-th Jubilee International Scientific Conference - Knowledge in Practice

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
APPLICATION OF SPECIALIZED KINESITHERAPEUTIC METHODS IN CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY
Период
15.12.2017 - 17.03.2017 г.
Организатор
Institute of Knowledge Management

18-та Студентска научна конференция на ФОЗЗГС

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Приложение на кинезитерапия и някои физикални фактори при деца с детска церебрална парализа.
Период
12.05.2017 - 12.05.2017 г.
Организатор
ЮЗУ " Неофит Рилски", ФОЗЗГС
Съавтор(и)
Румяна Бахчеванджиева

19-та Студентска Научна Конференция - Кинезитерапия и Спорт

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
ПРОУЧВАНЕ ЕФЕКТА НА НЯКОИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КИНЕЗИТЕРАПЕВТИЧНИ МЕТОДИКИ ПРИ ДЕЦА С ДЦП.
Период
12.05.2017 - 12.05.2017 г.
Организатор
ЮЗУ " Неофит Рилски", ФОЗЗГС
Съавтор(и)
Румяна Бахчеванджиева

XII International Conference - Knowledge Without Borders

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
PHYSICAL ACTIVITY AND MANAGEMENT OF CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY
Период
31.03.2017 - 02.04.2017 г.
Организатор
Institute of Knowledge Management