Avatar

доц. д-р Мариела Филипова

Email: mariela_filipova swu.bg


Публикации

Physiotherapy’s of testing for patients with familial amyloid polyneuropathy , JofIMAB 2020: 3368-3370. (Co-author/s: Popova D, Bogomilova S, Nenova G, Kantchev D)
Kinesitherapeutic approach in patients with ischemic stroke treated with venous thrombolysis , J of IMAB 2020: 3371-3373. (Co-author/s: Popova D, Bogomilova S, Nenova G)
Изследване на приложението на съвременни прийоми и похвати за директна мануална мобилизация след оперативно лечение на руптура на Ахилесовото сухожилие , 20- та студентска конференция- 2019: .
Кинезитерапевтична методика за периферна увреда на нервус фациалис при пациенти със захарен диабет , Физиотерапия 2019: 19-20. (Съавтор/и: Попова Д.)
Methods of physiotherapy for study in a spinal insult , Knowledge –International Journal 2019: pр. 1021-1023.
Algorithm for determination of kinesitherapy potential in patient with subarachnoid hemorrhage , Knowledge –International Journal 2019: 993-996.
Guidelines for kinesytherapy after surgical restoration in posterior shoulder instability , Knowledge – International Journal, Medical science and health 2019: 1169-1174. (Co-author/s: Popov N, Popova D)
Биологичен аспект на реканализация с венозна тромболиза , Химия 2018: 935-936. (Съавтор/и: Попова Д.,, Везенков Ст.,)
Кинезитерапия в неврологичната практика. Благоевград: Университетско издателство „Неофит Рилски", Благоевград, 2018
Методи за оценка на кинезитерапевтичен потенциал при пациенти с исхемичен мозъчен инсулт , 18-та студентска научна конференция „Кинезитерапия и спорт" - Благоевград 2017: с.32-34, ISBN 978-954-00-0115-9. (Съавтор/и: Петя Субева, Даниела Попова)
Сравнителен анализ торг -ъгъл зависимости в колянна става при пациентки с множествна склероза , 18-та студентска научна конференция „Кинезитерапия и спорт" - Благоевград 2017: с.61 -65, ISBN 978-954-00-0115-9.
Рехабилитация при миастения гравис , „Известия" 2017: 121-124. (Съавтор/и: Михайлова Н.,, Тотева Л.,, Мегова Т.,)
Прогностично значение на кардиорехабилитацията , „Известия" 2017: 79-83. (Съавтор/и: Михайлова Н.,, Тотева Л.,, Мегова Т.,)
Physiotherapy for patients with acute myocardial infarction treated with thrombolysis , European Journal of Physical Education and Sport Science 2017: 95-98. (Co-author/s: Filipova M.,, Popova D.,, Mitova E.,, Kraydjikova L.,, Megova T.,)
Сборник с резюмета 17-та студентска научна Роля на кинезиотейпинга при пациенти с диабетна полиневропатия. , Сборник с резюмета 17-та студентска научна конференция „Кинезитерапия и спорт” 2016 2016: 17-18. (Съавтор/и: Кристина Папалийска)
Physiotherapy's methods for familial amyloid polyneuropathy , Kinesitherapy: achievements and development 2016: 294-296. (Co-author/s: Georgieva S, Popova D, Mihaylova N)
Kinesitherapy for patients treated with intravenous thrombolysis , Yale Journal of Science and Education 2015: 547-552. (Co-author/s: D.Popova, Iv. Topuzov, L.Kraydjikova, M. Toteva, N. Borisova)
Kinesitherapy for patients treated with intravenous thrombolysis. Great Britain: Cambridge university press, 2015
Thrombolysis at kinesitherapy , British journal of education and science and culture”; (2015) , London 2014: p. 164-167. (Co-author/s: D.Popova, Iv. Topuzov, Ev.Nikolova, R.Kastelov, N.Petrova)
Kinesitherapy's methods for familial amyloid polyneuropathy , Canadian Journal of Science and Education, 2014 2014: 26-28. (Co-author/s: D.Popova, D.Tomova, Ev.Nikolova, N.Petrova, Iv. Topuzov)