Avatar

доц. д-р Мария Мутафова

Email: mariamutafova swu.bg


Публикации

Periodization of Creative Self-Realization , Psychological Thought 2019: .
Locus of control and self-assessment of teachers in the interactions with students in classroom , Годишник по психология на ЮЗУ "Н. Рилски" 2016: 48-54. (Co-author/s: Okoutsidou, М)
Theoretical Views of Styles of Interaction between Teachers and Students , Сб. Приложна психология и социална практика. 2016: 287-291. (Co-author/s: Okoutsidou, М.)
Characteristics of Direct and Indirect Influence of Teachers during the Interaction with Students in the Classroom , Сб. Приложна психология и социална практика. 2016: 292-298. (Co-author/s: Okoutsidou, М)
Self-concept and Self-assessment of students from 13 to 16 year old. , Сб. Приложна психология и социална практика. 2016: 479-485. (Co-author/s: Mandradzi, E.)
Cognitive and regulatory function of self-assessment of student from 11 to 12 years old. , Годишник по психология на ЮЗУ "Н. Рилски" 2016: 29-33. (Co-author/s: Tsiakmaki, K.)
Developmental characteristics of students from 11 to 12 years old. , Годишник по психология на ЮЗУ "Н. Рилски" 2016: 34-38. (Co-author/s: Tsiakmaki, K.)
Actual characteristics of the self-assessment of student from 11 to 12 years old. , Годишник по психология на ЮЗУ "Н. Рилски" 2016: 39-42. (Co-author/s: Tsiakmaki, K.)
Въпроси на възрастовата и педагогическата психология. . България: УИ “Н. Рилски” Благоевград., 2015
Self-assessment of individual characteristics of teachers and team roles of students.. Saarbrucken, Germany: Lambert Academic Publishing, 2015
Изследване на устойчивостта и разпределеността на вниманието на десетгодишни ученици в реални учебни условия , Сб. „Приложна психология – възможности и перспективи“ 2014: 436-444. (Съавтор/и: М. Стамболийска )
Психологични особености на съзнателната мотивация и учене на студентите , Наука - образование – изкуство 2013: 7-14.
Европейската перспектива на адаптивността на юношите в училищна среда , Сб. „Приложна психология – възможности и перспективи“ 2013: 33-42.
Емоции, установка и психологични ефекти в професията на учителите , Годишник по психология, издание на Катедра „Психология”, Философски факултет 2013: 146-166. (Съавтор/и: Х. Йорданов )
Установка за удовлетворение във взаимодействието между преподаватели и студенти в европейски университети , Сб. Приложна психология и социална практика. 2012: 32-38.
Чувствителност, самоотношение и характеристики на ученето на студентите , Сб. Приложна психология и социална практика. 2011: 213-221.
Психологични условия за развитие на асертивността при студенти. , Годишник по психология, издание на Катедра „Психология”, Философски факултет 2011: 160/180. (Съавтор/и: И.Пенева)
Адаптивни нагласи на студентите , Годишник по психология, издание на Катедра „Психология”, Философски факултет 2011: 48-56. (Съавтор/и: С. Митева )
Изследване на структурата на темперамента , Годишник по психология на ЮЗУ "Н. Рилски" 2011: 196-213.

Конференции

25-ти интернационален конгрес по индивидуална психология

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Stimulation of students Self-respect and Value System
Период
14.07.2012 - 17.07.2012 г.
Организатор
Виенски университет

Приложна психология и социална практика

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Установка за удовлетворение във взаимодействието между преподаватели и студенти в европейски университети
Период
21.06.2012 - 23.06.2012 г.
Организатор
ВСУ "Черноризъц Храбър"

Приложна психология и социална практика

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Чувствителност, самоотношение и характеристики на ученето на студентите
Период
24.06.2011 - 26.06.2011 г.
Организатор
ВСУ “Черноризец Храбър”

Проекти

(SRP C12/12) Стилове на взаимодействие между преподаватели и студенти в европейски университети

Период на провеждане
01.03.2012 - 15.11.2012 г.
Форма на участие
ръководител
Финансиран от
МОН

(BG 051РО001 – 3.1.03-0001) Квалификация на педагогическите специалисти

Период на провеждане
01.02.2012 - 01.10.2014 г.
Форма на участие
обучител
Финансиран от
ЕСФ по ОП„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
Бюджет
75000000,00 лв.

(BG 051РО001 – 3.1.03-0012) Повишаване на професионалните компетенции на академичния състав на ЮЗУ „Неофит Рилски“ (Благоевград) – инвестиция за бъдещето

Период на провеждане
01.02.2012 - 10.01.2014 г.
Форма на участие
обучител
Финансиран от
ЕСФ по ОП„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

(SRP-B17) Приложна психология и миграция в сравнителна европейска перспектива

Период на провеждане
01.03.2011 - 15.11.2011 г.
Форма на участие
ръководител
Финансиран от
МОН

Ръководени докторанти

Асертивност и темпераментова характеристика ергичност на учители

Докторант
Андреас Апостолос Зисис
Период
06.06.2017 - 05.06.2020 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Педагогически способности и темпераментова характеристика темп на учители

Докторант
Мария Михаил Митриду
Период
06.06.2017 - 05.06.2020 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Емоционални и асертивни характеристики на ученици от 12-15 години

Докторант
Олга Йоанис Василиаду
Период
23.02.2016 - 22.02.2019 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Самооценка и самоконтрол на учениците от 7 до 12 години

Докторант
Димитрула Евангелос Косина
Период
06.01.2016 - 05.01.2019 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Качества на личността на съвременния учител

Докторант
ПАНАЙОТА ТЕОДОРОС БИЗПУ
Период
26.04.2015 - 19.02.2019 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Особености на мотивацията на учителите

Докторант
ЕЛЕВТЕРИЯ ЕВАНГЕЛОС БИЗИУ
Период
26.04.2015 - 19.02.2019 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Емоционалност и ценности на учителя

Докторант
ЗОИ ТЕОДОРОС ДИАМАНДОПУЛУ
Период
20.02.2015 - 19.02.2019 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Самооценка и адаптация към средата на ученици от 13 до 16 години

Докторант
ЕЛЕНИ ДИОГЕНИС МАНТРАТЗИ
Период
16.09.2014 - 15.10.2018 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Стилове на взаимодействие в класна стая

Докторант
МАРИЯ ДИМИТРИОС ОКУТСИДУ
Период
14.10.2013 - 13.10.2017 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Самооценка и творчески характеристики на 11 – 12 годишни ученици

Докторант
КОНСТАНТИНИЯ ХРИСТОС ЦЯКМАКИ
Период
14.10.2013 - 13.10.2017 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Перцептивни и аперцептивни способности на децата от 5 – 6 години

Докторант
ДИМИТРИОС ЗОГРИС ПАПАДОПУЛОС
Период
14.10.2013 - 13.10.2017 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Чувствителност и учене на учениците в начална училищна възраст

Докторант
МАРИЯНА СТОЙНЕВА СТАМБОЛИЙСКА
Период
22.02.2013 - 22.02.2016 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Самооценката за професионално самоусъвършенстване на учителите

Докторант
ХРИСТО ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ
Период
07.11.2011 - 11.12.2015 г.
Форма на обучение
задочна форма
Защитил
Да

Развитие на асертивността у студенти

Докторант
ИВЕЛИНА ПЕНЕВА ЕНЧЕВА
Период
25.03.2010 - 16.11.2012 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Ръководени дипломанти

Мотивация за учене при юношите

Студент
Мария Удева
Година
2015
ОКС
бакалавър

Приемане на другите от учители с различно ниво на асертивност

Студент
Йоана Николова
Година
2015
ОКС
магистър

Психологически  особености на сетивното познание на учениците в начална училищна възраст

Студент
Маргарите Варина
Година
2013
ОКС
магистър

Изследване самооценката на учители с различни стилове на взаимодействие с учениците

Студент
Кристина Костадинова Стоянова
Година
2012
ОКС
бакалавър

Самоотношение и мотивация при учениците от 13- 14 годишна възраст

Студент
Весела Кирилова Пенева
Година
2012
ОКС
магистър

Личностна и ситуативна тревожност у юноши – екстраверти, интраверти и невротици

Студент
Борислав Атанасов Арабаджийски
Година
2012
ОКС
бакалавър

Изследване на самооценката и въображението при деца от предучилищна възраст

Студент
Калинка Иванова Стойкова
Година
2012
ОКС
магистър

Лидерски характеристики и характеристики на ученето на учениците от 13 – 14 години

Студент
Ваня Георгиева Карагеоргиева
Година
2012
ОКС
магистър

Изследване на самооценката на студенти

Студент
Ангела Станко Преспаноска
Година
2011
ОКС
магистър

Рецензии/Становища

Връзки между приятелства, емпатия и самооценка при 13-20 годишни

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
Държава
България
Дата
30.05.2013 г.
Уеб страница
Автор(и)
Диляна Светославова Ангелова

Идентичност и постижения през ранното юношество

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
Държава
България
Дата
22.05.2013 г.
Уеб страница
Автор(и)
Деница Александрова Алипиева

Специфика на асертивността при студенти

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
ЮЗУ „Неофит Рилски”
Държава
България
Дата
16.11.2011 г.
Уеб страница
Автор(и)
Ивелина Пенева

Експериментална психология

Вид
Книга
Издател
УИ “Н. Рилски” Благоевград.
Държава
България
Година
2011
Уеб страница
Автор(и)
Стоянова, С