Avatar

гл.ас. д-р Мария Хаджипетрова-Лачова

Email: mariag law.swu.bg


Публикации

„Интеркултурен мениджмънт – аспекти и перспективи за практиката на международните организации.” , Предприемачество 2017: 97-105. (Съавтор/и: 2. Кирякова-Динева,Tеодора)
"EU POLICY INITIATIVES IN THE MEDITERRANEAN REGION" , International Conference KNOWLEDGE-BASED ORGANIZATION 2017: p. 130-134.
INTERCULTURAL DIALOGUE FOR EDUCATION IN THE MEDITERRANEAN REGION , EDULEARN17 Proceedings of the 9th International Conference on Education and New Learning Technologies 2017: 3920-3926. (Co-author/s: Kiryakova-Dineva, T., Chankova, Y)
Проблема киберпреступности и охраны персональных данных в Европейском Союзе , Сб. "Борьба с Интернет-преступностью", 2015: с.177-180.. (Съавтор/и: Габриела Белова)
Поливариантна прогноза за развитието на отношенията ЕС - Средиземноморски регион , Сборник "ООН: 70 години от реализирането на идеята за световен мир и 60 години от участието на България" 2015: с. 495-497.
Некоторые решения ЕСПЧ и Суда Европейского Союза относительно права убежища , Сравнительные правовые и политические исследования 2014: с. 68-74.. (Съавтор/и: Габриела Белова)
Перспективи пред френско-либийските отношения след 2011 г. , сп. "Международна политика" кн. 1, 2013 2013: с. 29-34.
Нова парадигма в отношенията между Европейския съюз и Турция , "Европейският съюз и Черноморският регион: предизвикателства и перспективи", 2013: с. 290-296.
Имиграционната политика на Франция , юб. сборник „Право, управление и медии през ХХІ век” 2012: с. 97-101.
Основни направления на френската външна политика в Средиземноморския регион , сп. "Икономика и управление", год. VІІ, № 2 2011: с. 108-111.

Конференции

"ООН: ИСТОРИЧЕСКИ ТРАДИЦИИ И СЪВРЕМЕННО ПРАВО"

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Поливариантна прогноза за развитието на отношенията ЕС - Средиземноморски регион
Период
02.10.2015 - 03.10.2015 г.
Организатор
Правно-исторически факултет, ЮЗУ "Неофит Рилски"

Европейският съюз и Черноморският регион: предизвикателства и перспективи

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Нова парадигма в отношенията между Европейския съюз и Турция
Период
17.09.2013 - 19.09.2013 г.
Организатор
Правно-исторически факултет, ЮЗУ "Неофит Рилски"

Право, управление и медии през ХХІ век

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Имиграционната политика на Франция
Период
16.05.2012 - 17.05.2012 г.
Организатор
Правно-исторически факултет, ЮЗУ "Неофит Рилски"

Проекти

(2021-1-BG01-KA220-VET-000029619 ) Sustainability as a Recovery Tool for Small Tourism Businesses: Environmental & Social Responsibility in Tourism

Период на провеждане
01.11.2021 - 01.11.2023 г.
Форма на участие
изследовател
Финансиран от
Erasmus+
Бюджет
30000,00 лв.

(2021-1-IT01-KA210-VET-000032889) Towards the Autonomy of UFM (Unaccompanied Foreign Minors) „ToAUFM“

Период на провеждане
01.11.2021 - 01.11.2023 г.
Форма на участие
изследовател
Финансиран от
Erasmus+ - INAPP
Бюджет
30000,00 лв.

(2021-1-EL02-КА220-YOU-000029015) Social and Sustainable skills for young NEET population (SOSUK)

Период на провеждане
01.11.2021 - 01.11.2023 г.
Форма на участие
изследовател
Финансиран от
Erasmus+
Бюджет
30000,00 лв.

((RP-А12/18) ) Изследвания на правните проблеми в дигиталната среда

Период на провеждане
15.03.2018 - 30.11.2018 г.
Форма на участие
участник
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
6000,00 лв.

(BG05M20P001-2.002-0001) „Студентски практики – Фаза 1”

Период на провеждане
13.06.2016 - 31.12.2017 г.
Форма на участие
Академичен наставник
Финансиран от
ОП НОИР
Бюджет
504600000,00 лв.

(BG 051 Р0001-3.3.07-0002) Студентски практики

Период на провеждане
18.06.2013 - 30.11.2015 г.
Форма на участие
Академичен наставник
Финансиран от
МОН по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от ЕСФ
Бюджет
56000000,00 лв.

Рецензии/Становища

Международният тероризъм в началото на двадесет и първи век

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
14.09.2021 г.
Уеб страница
Автор(и)
Ванеса Радославова Цветанова

Политиката на България в Черноморския регион – военно-политически дискурс

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
24.02.2021 г.
Уеб страница
Автор(и)
Георги Димитров Анадолов

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И НАЦИОНАЛИЗЪМ

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
14.02.2017 г.
Уеб страница
Автор(и)
Теодор Йорданов

БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕС ПРЕЗ 2018

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
20.09.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
Весела Грудева

МИГРАЦИОННАТА КРИЗА В ЕВРОПА – ПРОБЛЕМИ И ТЕНДЕНЦИИ

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
20.06.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
Айше Джембазка

ГЕОПОЛИТИЧЕСКА ВИЗИЯ НА СЪВРЕМЕННАТА ТУРСКА ДЪРЖАВА

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
15.02.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
Силвия Калайджиева

ПРОБЛЕМИ И АЛТЕРНАТИВИ ПРЕД ЕВРОИНТЕГРАЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
15.02.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
Венцислав Бракадански

ПОЛИТИКАТА НА ЕС ПО ПРОМЯНА НА КЛИМАТА

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
15.02.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
Цветелина Вангелова

Политиката на ЕС в областта на околната среда

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
16.09.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Стойчо Георгиев Стойчев

Външни отношения ЕС - САЩ

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
16.09.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Десислава Огнянова Атанасова