Avatar

гл.ас. д-р Мариана Манолева

Email: mani_11 swu.bg


Изследва стилови особености на фолклора в различни краища на България и създава педагогически умения у студентите за неговото преподаване.

Публикации

11. Мариана Манолева и Кирил Костов - Не кажувай либе добра нок , ТВ - Родина 2022: . (Съавтор/и: Кирил Костов)
10. Мариана Манолева & Кирил Костов - Фато, мори (2022) , ТВ - Родина 2022: . (Съавтор/и: Кирил Костов)
„Пирин пее 2018” и живата песенна традиция на село Брезница , Български фолклор 2019: .
Български етнощрихи в творческите концепти на Рей Лема , Балканистичен форум 2019: . (Съавтор/и: Румен Потеров)
4. Манолева, М. 2017. „Звездата“ Кирил Стефанов – от българското към глобалното. , Балканистичен форум 2017: .
1. Манолева, М. 2016. Ансамбъл „Пирин“ – в зората на творческия възход /1954-1956/. , Музикални хоризонти. София. 8:14-16. 2016: .
2. Манолева, М. 2016. Творческите концепти на Кирил Стефанов в контекста на релацията локално-глобално. . : Музикални хоризонти. София. 10:13-15., 2016
3. Манолева, М. 2016. Ансамбъл „Пирин“ – от традицията до съвременното музикално-сценично интерпретиране на фолклора. Музика и танц – традиция и съвременност , ЮЗУ - Неофит Рилски 2016: .

Конференции

Шести национален фолклорен фестивал " Свири ми се, пее ми се, оро ми се игра"

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Член на жури
Период
09.09.2023 - 10.09.2023 г.
Организатор
Кметство с. Баня и НЧ „Просвета-1908 г.“

Трети ФДФ " Шарено цвете"

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Диплом за принос в запазване на Българския фолклор
Период
26.05.2023 - 27.05.2023 г.
Организатор
ЦПЛР - ЦЛТРДБ - Благоевград и община Благоевград

Международен детски конкурс " Южни слънца"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Член на жури
Период
04.05.2023 - 04.05.2023 г.
Организатор
ЦПЛР - гр. Петрич

Пети национален фолклорен фестивал " Свири ми се, пее ми се, оро ми се игра"

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Член на жури
Период
27.08.2022 - 27.08.2022 г.
Организатор
Народно читалище " Просвета - 1908" - с. Баня

Диплом

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Удостоява се със званието " Крепост на Българския фолклор " и радетел на българското. За високи постижения и съхраняване на българския фолклор.
Период
18.07.2022 - 18.07.2022 г.
Организатор
Фолклорен център " Нестия"

Музикален конкурс за солови изпълнения и камерни ансамбли

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Член на жури
Период
15.02.2022 - 15.02.2022 г.
Организатор
Международен конкурс „Изкуство без граници“, София.

Музикален конкурс за солови изпълнения и камерни ансамбли

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Член на жури
Период
13.03.2021 - 14.03.2021 г.
Организатор
Общински младежки дом гр. Монтана

"Земя на песни"

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
" Мори покачи се, Мариче"
Период
07.01.2019 - 07.01.2019 г.
Организатор
БНР - Радио Благоевград

Грамота

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Грамота за цялостен принос в развитието , съхраняването и популяризирането на фолклорното изкуство в Пиринския край.
Период
08.09.2018 - 08.09.2018 г.
Организатор
Кметство с. Баня и НЧ „Просвета-1908 г.“

XX Национален ученически празник " За хляба наш"

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Член на жури
Период
20.04.2018 - 21.04.2018 г.
Организатор
ЦПЛР - ЦЛТРДБ - бЛАГОЕВГРАД

Концерт

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
" С песните на Мариана Манолева"
Период
22.02.2018 - 22.02.2018 г.
Организатор
ЦЛТРДБ - гр. Благоевград

Музикален конкурс за солови изпълнения и камерни ансамбли

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Член на жури
Период
23.10.2015 - 23.10.2015 г.
Организатор
ЮЗУ - Неофит Рилски

Музикален конкурс за солови изпълнения и камерни ансамбли

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Второ място
Период
22.10.2015 - 22.10.2015 г.
Организатор
ЮЗУ - Неофит Рилски
Съавтор(и)
Лора Асенова - студентка III курс специалност ИИ

Музикален конкурс за солови изпълнения и камерни ансамбли

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Трето място
Период
22.10.2015 - 22.10.2015 г.
Организатор
ЮЗУ - Неофит Рилски
Съавтор(и)
Николай Кирчев- студент I курс специалност ИИ

Музикален конкурс за солови изпълнения и камерни ансамбли

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Трето място
Период
22.10.2015 - 22.10.2015 г.
Организатор
ЮЗУ - Неофит Рилски
Съавтор(и)
Владимир Кирилов - студент I курс специалност ИИ

XVI-ca FESTIVAL INTERNATIONAL FOLCLORIC AL CANTECULUI SI DANSULUI ROMAN-VLAH

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
участие в международен фестивал
Период
02.10.2015 - 03.10.2015 г.
Организатор
Carasul Gradinari
Съавтор(и)
Lora Asenova- студентка III Курс ИИ

Национален музикално фолклорен конкурс - "Орфеево изворче"

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Член на жури
Период
21.03.2015 - 22.03.2015 г.
Организатор
Национален младежки фолклорен съюз

Национален музикално фолклорен конкурс - "Орфеево изворче"

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Първо място
Период
21.03.2015 - 22.03.2015 г.
Организатор
Национален младежки фолклорен съюз
Съавтор(и)
Лора Асенова - студентка III курс специалност ИИ

Национален музикално фолклорен конкурс - "Орфеево изворче"

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Второ място
Период
21.03.2015 - 22.03.2015 г.
Организатор
Национален младежки фолклорен съюз
Съавтор(и)
Десислава Въглева - студентка III курс ИИ

Национален конкурс - надпяване, посветен на 80 годишнината от рождението на проф. Кирил Стефанов

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Грамота за успешна подготовка на участник
Период
08.11.2013 - 09.11.2013 г.
Организатор
Институт за етнология и фолклористика с етнографски музей - БАН

Национален конкурс - надпяване, посветен на 80 годишнината от рождението на проф. Кирил Стефанов

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Второ място
Период
08.11.2013 - 09.11.2013 г.
Организатор
Институт за етнология и фолклористика с етнографски музей - БАН
Съавтор(и)
Кинче Вълчева - студентка III курс ИИ

Национален конкурс - надпяване, посветен на 80 годишнината от рождението на проф. Кирил Стефанов

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Трето място
Период
08.11.2013 - 09.11.2013 г.
Организатор
Институт за етнология и фолклористика с етнографски музей - БАН
Съавтор(и)
Петя Шапкова - I курс специалност ПМИ

Международен балкански фестивал Пирин Фолк

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"Добре дошли в Сандански приятели"
Период
02.09.2013 - 08.09.2015 г.
Организатор
Община Сандански

Пети детски фолклорен конкурс "Напеви от северозапада"

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Член на жури
Период
19.04.2013 - 20.04.2013 г.
Организатор
Общински младежки дом

"Писмо си Яне получи"

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Диск на ФА " Пирин " - "СЛУШАМ ВИ ГЛАСА ЖАЛОСТЕН”
Период
03.10.2012 - 03.10.2012 г.
Организатор
Радио Благоевград

"Запеяла сойка птица"

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
“СЛУШАМ ВИ ГЛАСА ЖАЛОСТЕН” Диск на ФА Пирин"
Период
03.10.2012 - 03.10.2013 г.
Организатор
Радио Благоевград

Фолклорен ансамбъл "ПИРИН"

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Концертна дейност
Период
03.10.2011 - 31.01.2015 г.
Организатор
Община Благоевград

Проекти

(BG051PO001-3.3.7-002) "Студентски практики"

Период на провеждане
18.06.2012 - 31.12.2015 г.
Форма на участие
Академичен наставник
Финансиран от
МОН "Развитие на човешките ресурси"
Бюджет
60000000,00 лв.

Рецензии/Становища

"Българските народни песни в с. Големо село и с. Мламолово и тяхното приложение в общообразователното училище"

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ - " Неофит Рилски" - Благоевград
Държава
България
Дата
01.07.2013 г.
Уеб страница
Автор(и)
Славчо Петрунов

"Фолклорните групи в Якорудския край и формиране на национална идентичност"

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ - " Неофит Рилски" - Благоевград
Държава
България
Дата
04.09.2012 г.
Уеб страница
Автор(и)
Живка Чопева

"Обредността в Разложкия край и обучението по музика в общообразователното училище"

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ - " Неофит Рилски" - Благоевград
Държава
България
Дата
04.09.2012 г.
Уеб страница
Автор(и)
Теодора Катончева