Avatar

гл.ас. д-р Мариана Манолева

Email: mani_11 swu.bg


Изследва стилови особености на фолклора в различни краища на България и създава педагогически умения у студентите за неговото преподаване.

Конференции

Музикален конкурс за солови изпълнения и камерни ансамбли

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Член на жури
Период
23.10.2015 - 23.10.2015 г.
Организатор
ЮЗУ - Неофит Рилски

Музикален конкурс за солови изпълнения и камерни ансамбли

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Второ място
Период
22.10.2015 - 22.10.2015 г.
Организатор
ЮЗУ - Неофит Рилски
Съавтор(и)
Лора Асенова - студентка III курс специалност ИИ

Музикален конкурс за солови изпълнения и камерни ансамбли

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Трето място
Период
22.10.2015 - 22.10.2015 г.
Организатор
ЮЗУ - Неофит Рилски
Съавтор(и)
Николай Кирчев- студент I курс специалност ИИ

Музикален конкурс за солови изпълнения и камерни ансамбли

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Трето място
Период
22.10.2015 - 22.10.2015 г.
Организатор
ЮЗУ - Неофит Рилски
Съавтор(и)
Владимир Кирилов - студент I курс специалност ИИ

XVI-ca FESTIVAL INTERNATIONAL FOLCLORIC AL CANTECULUI SI DANSULUI ROMAN-VLAH

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
участие в международен фестивал
Период
02.10.2015 - 03.10.2015 г.
Организатор
Carasul Gradinari
Съавтор(и)
Lora Asenova- студентка III Курс ИИ

Национален музикално фолклорен конкурс - "Орфеево изворче"

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Член на жури
Период
21.03.2015 - 22.03.2015 г.
Организатор
Национален младежки фолклорен съюз

Национален музикално фолклорен конкурс - "Орфеево изворче"

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Първо място
Период
21.03.2015 - 22.03.2015 г.
Организатор
Национален младежки фолклорен съюз
Съавтор(и)
Лора Асенова - студентка III курс специалност ИИ

Национален музикално фолклорен конкурс - "Орфеево изворче"

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Второ място
Период
21.03.2015 - 22.03.2015 г.
Организатор
Национален младежки фолклорен съюз
Съавтор(и)
Десислава Въглева - студентка III курс ИИ

Национален конкурс - надпяване, посветен на 80 годишнината от рождението на проф. Кирил Стефанов

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Грамота за успешна подготовка на участник
Период
08.11.2013 - 09.11.2013 г.
Организатор
Институт за етнология и фолклористика с етнографски музей - БАН

Национален конкурс - надпяване, посветен на 80 годишнината от рождението на проф. Кирил Стефанов

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Второ място
Период
08.11.2013 - 09.11.2013 г.
Организатор
Институт за етнология и фолклористика с етнографски музей - БАН
Съавтор(и)
Кинче Вълчева - студентка III курс ИИ

Национален конкурс - надпяване, посветен на 80 годишнината от рождението на проф. Кирил Стефанов

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Трето място
Период
08.11.2013 - 09.11.2013 г.
Организатор
Институт за етнология и фолклористика с етнографски музей - БАН
Съавтор(и)
Петя Шапкова - I курс специалност ПМИ

Международен балкански фестивал Пирин Фолк

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"Добре дошли в Сандански приятели"
Период
02.09.2013 - 08.09.2015 г.
Организатор
Община Сандански

Пети детски фолклорен конкурс "Напеви от северозапада"

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Член на жури
Период
19.04.2013 - 20.04.2013 г.
Организатор
Общински младежки дом

"Писмо си Яне получи"

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Диск на ФА " Пирин " - "СЛУШАМ ВИ ГЛАСА ЖАЛОСТЕН”
Период
03.10.2012 - 03.10.2012 г.
Организатор
Радио Благоевград

"Запеяла сойка птица"

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
“СЛУШАМ ВИ ГЛАСА ЖАЛОСТЕН” Диск на ФА Пирин"
Период
03.10.2012 - 03.10.2013 г.
Организатор
Радио Благоевград

Фолклорен ансамбъл "ПИРИН"

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Концертна дейност
Период
03.10.2011 - 31.01.2015 г.
Организатор
Община Благоевград

Проекти

(BG051PO001-3.3.7-002) "Студентски практики"

Период на провеждане
18.06.2012 - 31.12.2015 г.
Форма на участие
Академичен наставник
Финансиран от
МОН "Развитие на човешките ресурси"
Бюджет
60000000,00 лв.

Рецензии/Становища

"Българските народни песни в с. Големо село и с. Мламолово и тяхното приложение в общообразователното училище"

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ - " Неофит Рилски" - Благоевград
Държава
България
Дата
01.07.2013 г.
Уеб страница
Автор(и)
Славчо Петрунов

"Фолклорните групи в Якорудския край и формиране на национална идентичност"

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ - " Неофит Рилски" - Благоевград
Държава
България
Дата
04.09.2012 г.
Уеб страница
Автор(и)
Живка Чопева

"Обредността в Разложкия край и обучението по музика в общообразователното училище"

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ - " Неофит Рилски" - Благоевград
Държава
България
Дата
04.09.2012 г.
Уеб страница
Автор(и)
Теодора Катончева