Avatar

ас. д-р Мирела Кючукова

Email: m.kuchukova swu.bg


Публикации

Semiotic basis of pedagogical communication , Psychological Applications and Trends 2023: 552-555. (Co-author/s: Веска Гювийска)
The Non-canonized New Martyrs of Communist Bulgaria , Balkanistic Forum 2023: 123-136.
Educational mediation in bulgaria, legal framework, development and challenges , Values, systems, education. Challenges and Perspectives 2023: 103-109. (Co-author/s: Снежана Поповска)
Социалнопедагогическа дейност на общинските съвети по наркотични вещества , Образование без граници - реалности и перспективи 2022: 346-350.
Изучаване на св. Паисий Хилендарски в българското училище в постмодерна перспектива , Сборник „Паисий Хиендарски: между мисията и историята" 2022: .
Онлайн обучение по Религия: мисията възможна , Богословска мисъл 2022: .
Religious education in the context of the innovative school , Values, models, education. Contemporary perspectives 2022: 184-189.
Социалната педагогика в практически перспективи. България: УИ" Неофит Рилски", 2022 (Съавтор/и: Веска Гювийска, Юлияна Ковачка, Вяра Цветанова, Любка Атанасова)
Място и роля на Православните просветни центрове на Българската Православна Църква , Сборник "Мисъл, слово, текст" 2022: 48-59.
Ролята на религиите в интеркултурното взаимодействие , Сб. "Мисъл, слово, текст" 2021: с. 54 - 63.
РОЛЬ СОВРЕМЕННОГО РЕЛИГИОЗНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТ МИРОВОЗЗРЕНИЯ ДЕТЕЙ , Сборник "ХРИСТИАНСТВО, ИСКУССТВО, ОБРАЗОВАНИЕ: в рамките на ДИАЛОГ КУЛЬТУР, ТРАДИЦИИ НА ОБЩЕСТВОТО И ПРАКТИКАТА, 2021: .
Хвърчилото, орлите и светците. България: Руенски манастир "Св. Йоан Рилски", 2021
Православният дискурс в учебното съдържание по религия в началното училище – мирогледни проекции. България: УИ" Неофит Рилски", 2021
Педагогически проблеми на религиозното образование в българското училище и неговите философски проекции , Сборник "Религия и образование. История, традиции и съвременни тенденции" 2020: .
Религиозният мироглед като част от общия мироглед на децата , Лаборатория за наука 2020: .
Православие и постмодерниъм , В: Изкуства. Медии. Култура. Сборник със студентски и докторантски изследвания / съст. Петрова, С., Л. Антонов. 2020: 53-72.
Религия - Християнство - Православие. Учебник за първи клас. България: Българска православна църква - Българска патриаршия, 2020 (Съавтор/и: Легкоступ, Магдалена, Мавродиева-Кючукова, Дарина)
Религия - Християнство - Православие. Учебник за втори клас. България: Българска православна църква - Българска патриаршия, 2020 (Съавтор/и: Легкоступ, Магдалена, Мавродиева-Кючукова, Дарина)
Религия - Християнство - Православие. Учебник за трети клас. България: Българска православна църква - Българска патриаршия, 2020 (Съавтор/и: Легкоступ, Магдалена, Мавродиева-Кючукова, Дарина)
Религия - Християнство - Православие. Учебник за четвърти клас. България: Българска православна църква - Българска патриаршия, 2020 (Съавтор/и: Легкоступ, Магдалена, Захари Дечев)
Религия - Християнство - Православие. Учебник за пети клас. България: Българска православна църква - Българска патриаршия, 2020 (Съавтор/и: Легкоступ, Магдалена, Захари Дечев, други)
Църква "Успение Богородично" с. Бараково. България: Руенски манастир "Св. Йоан Рилски", 2020
Свещено растение ли е конопът? , Сборник "Мисъл, слово, текст" 2019: 142-149.
Неврокопския митрополит Борис и религиозното образование на българския народ , Сборник за митрополит Борис 2019: .
Философски проекции на учебни помагала по религия в началното училище в контекста на Православието , Лаборатория за наука 2018: .

Конференции

International Psychological Applications Conference and Trends (InPACT)

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Semiotic basis of pedagogical communication
Период
22.04.2023 - 24.04.2023 г.
Организатор
WIARS
Съавтор(и)
Веска Гювийска

International Conference "Education in the Perspective of Values", the XIVth edition

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
RELIGIOUS EDUCATION IN THE CONTEXT OF THE INNOVATIVE SCHOOL
Период
28.10.2022 - 29.10.2022 г.
Организатор
"1 December 1918" University of Alba Iulia, "Saint Clementq Romania

Международна юбилейна научна конференция "Св. Паисий Хилендарски: между мисията и историята"

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Изучаване на св. Паисий Хилендарски в българското училище в постмодерна преспектива
Период
17.06.2022 - 18.06.2022 г.
Организатор
ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ ФИЛОСОФСКО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА „ТЕОЛОГИЯ“

Международна научна конференция „Образование без граници – реалности и перспективи“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Социално педагогическа дейност на общинските съвети по наркотични вещества
Период
26.11.2021 - 27.11.2021 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски"

„Преподаване на Религия онлайн. Опит, предизвикателства, перспективи“

Вид
Национална
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Онлайн обучението по религия - мисия възможна
Период
23.11.2021 - 24.02.2022 г.
Организатор
Богословски факултет при СУ

Международна практическа конференция «Христианское мироосмышление в епохата на цифровите технологии»

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
РОЛЬ СОВРЕМЕННОГО РЕЛИГИОЗНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТ МИРОВОЗЗРЕНИЯ ДЕТЕЙ
Период
30.03.2021 - 31.03.2021 г.
Организатор
КУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Хуманизъм и вяра

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Изучаване на Религия в училище
Период
17.04.2020 - 17.04.2020 г.
Организатор
Министерството на образованието и науката

„Приобщаване на деца и младежи към християнските ценности и начин на живот“

Вид
Национална
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Детски православни лагери - методически предизвикателства
Период
15.02.2020 - 15.02.2020 г.
Организатор
Софийска света митрополия

„Защитата на вярата – предизвикателства и проблеми днес“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Скрита религиозна пропаганда у нас
Период
07.06.2019 - 08.06.2019 г.
Организатор
Софийска света митрополия

Религия и образование

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Педагогически проблеми на религиозното образование и обучение в българското училище и неговите философски проекции
Период
15.11.2018 - 17.11.2018 г.
Организатор
ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ ФИЛОСОФСКО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА „ТЕОЛОГИЯ“

Рецензии/Становища

Формиране на нравствени качества чрез обучението по религия

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
18.07.2023 г.
Уеб страница
Автор(и)
Станислава Георгиева