Avatar

доц. д-р Мария Анастасова

Email: m.anastasova swu.bg


Публикации

From Stephen King’s Jake Epping to Fyodor Dostoevsky’s Rodion Raskolnikov: How Good Intentions Could Lead to the Apocalypse , in esse: English Studies in Albania 2024: 6-15. (Co-author/s: Павел Филипов)
Captain Ahab and Jack Torrance in Their Darkness and Madness , Езиков свят 2023: 156-160.
Stephen King: New Reflections and Refreactions. България: Университетско издателств "Н. Рилски", 2022
ТРУДНОСТИ ПРИ РЕДАКТИРАНЕТО НА АНГЛИЙСКИЯ ПРЕВОД НА НАУЧНИ РЕЗЮМЕТА И СТАТИИ , Езиков свят 2021: 91-95. (Съавтор/и: Дафина Костадинова)
The Suspense of Horror and the Horror of Suspense. United Kingdom: Cambridge Scholars Publishing, 2019
Чудовището от хотелската стая , Визуални изследвания 2019: 80 -84.
International Academic Forum Bulgarian Studies Abroad, Philology at Home , Opera Slavica 2019: 73-76. (Co-author/s: Биляна Тодорова, Бойка Илиева)
Room 237 as a Gradually Developed Suspense Motif in Stanley Kubrick’s “The Shining” , Езиков свят 2016: 60 -67.
The Hedge Animals as a Suspense Motif in Stephen King’s “The Shining” , Езиков свят 2015: 61 -66.
The Fall of the House of Jack: the Ruin of Man in Stephen King’s “The Shining” , Crossing Boundaries in Cultures and Communication - Journal of the Department of Foreign Languages 2014: 88 – 92.
Pre-Translation , Analyses – Gergana Apostolova (Ed.) 2012: 168-178.
Translation of Catholic Lexis from English into Bulgarian in the Context of a Novel by Oscar Wilde , Съпоставително езикознание / Contrastive Linguistics 2012: 38-46.
The Importance of the ‘Symbiosis’ between Language and Culture in Translation , The Language – a Phenomenon without Frontiers, Fifth International Conference 2008: 373-376.
Буквалността в превода , Превод и културен трансфер. Сборник в чест на доц. Анна Лилова 2007: 136-140.
Literal Translation and Style. Some Problems That May Occur in the Process of English-Bulgarian Translation , Годишник на Филологическия факултет 2006: 304-308.
Bestsellers - Literature for the People , Виена, Австрия 2006: .
Translation Practice for Undergraduates of English and American Studies. България: Университетско издателств "Н. Рилски", 2006 (Co-author/s: Гергана Апостолова, Ели Бояджиева)

Конференции

ФИЛОСОФСКИ И ЛИТЕРАТУРНИ ДИСКУРСИ ПО ПРОБЛЕМА ЗА ОТЧУЖДЕНИЕТО И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА СЪВРЕМЕННОСТТА - шеста кръгла маса в рамките на проекта "Промяна, Криза, Език - разграничаване на ежедневните от научните дискурси по COVID темата"

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Духовоте от машината
Период
29.05.2023 - 29.05.2023 г.
Организатор
Философски факултет, ЮЗУ "Неофит Рилски"

АКТУАЛНОСТ НА ТЕМАТА: УТОПИИ И АНТИУТОПИИ – пета кръгла маса, организирана в рамките на проект „Промяна, Криза, Език – разграничаване на ежедневните от научните дискурси по COVID темата“ към ФНИ на МОН

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Да пожертваш Кенеди, за да спасиш Америка
Период
24.04.2023 - 24.04.2023 г.
Организатор
Философски факултет, ЮЗУ "Неофит Рилски"

Филологията – традиция и предизвикателства в новата реалност

Вид
Международна
Участие
Постер
Заглавие на статия/доклад
Редакция на научни текстове - лингвистични проблеми и профисионални предизвикателства през призмата на студенти филолози
Период
07.10.2021 - 09.10.2021 г.
Организатор
Филологически факултет, ЮЗУ "Неофит Рилски"
Съавтор(и)
Дафина Костадинова

Бъдещето на българската научна периодика – общности, дебати, международно присъствие

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Трудности при редактирането на английския превод на резюмета към научни статии
Период
27.10.2020 - 27.10.2020 г.
Организатор
Филологически факултет, ЮЗУ "Неофит Рилски"
Съавтор(и)
Дафина Костадинова

Фентъзи, хорър и… изкуствен интелект

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Идеята за злото място в разказа „Пропадането на дома на Ашър“ на Едгар Алан По и в романа „Сиянието“ на Стивън Кинг
Период
05.12.2019 - 05.12.2019 г.
Организатор
Философски факултет, ЮЗУ "Неофит Рилски"

Визуални изследвания

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Чудовището от хотелската стая
Период
26.10.2018 - 27.10.2018 г.
Организатор
ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"

Crossing Boundaries in Culture and Communication

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
The Fall of the House of Jack: The Ruin of Man in Stephen King’s “The Shining”
Период
08.05.2015 - 09.05.2015 г.
Организатор
Romanian-American University in Bucharest

Memory and Truth

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Integrating a Foreign Culture in Translated Literature
Период
28.10.2009 - 31.10.2009 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски"; BSBS

Езикът - феномен без граници

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
The Importance of the ‘Symbiosis’ between Language and Culture in Translation
Период
12.06.2008 - 14.06.2008 г.
Организатор
Медицински университет - Варна

Ex-centric Narratives: Identity and Multivocality in Anglo-American Cultures

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Cultural Transfer of Identity by Means of Translation. Translating Oscar Wilde in Bulgarian
Период
15.03.2007 - 18.03.2007 г.
Организатор
Aristotle University of Thessaloniki

Innovations and Reproductions in Cultures

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Bestsellers - Literature for the People
Период
07.12.2005 - 10.12.2005 г.
Организатор
INST

Превод и културен трансфер

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Буквалността в превода
Период
22.10.2005 - 23.10.2005 г.
Организатор
СУ "Климент Охридски"

Проекти

((RP-C1/23) ) „Национални филологически четения за студенти и докторанти „Югозападен университет 2023“

Период на провеждане
04.04.2023 - 30.11.2023 г.
Форма на участие
Изпълнител на дейности, редактор
Финансиран от
Югозападен университет „Неофит Рилски“
Бюджет
2200,00 лв.

(RP-A1/23) СЪЗДАВАНЕ НА ВИРТУАЛНА РЕАЛНОСТ ЗА КОНФЕРЕНТЕН ПРЕВОД, БИОФИЙДБЕК НА ПРЕВОДАЧА И ЕЗИКОВА ПРОДУКЦИЯ В СТРЕСОВИ СИТУАЦИИ

Период на провеждане
01.03.2023 - 01.12.2023 г.
Форма на участие
Помощник организатор
Финансиран от
Югозападен университет „Неофит Рилски“
Бюджет
10000,00 лв.

(RP-C1/22) НАЦИОНАЛНИ ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ЧЕТЕНИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ „ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ 2022“

Период на провеждане
01.04.2022 - 30.10.2022 г.
Форма на участие
Изпълнител на дейности, редактор
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски". гр.Благоевград
Бюджет
2200,00 лв.

(RP-A1/22) КОНФЕРЕНТНИЯТ ПРЕВОД ОТ НЕРВНОЛИНГВИСТИЧНА ПЕРСПЕКТИВА: НЕВРОФИЗИОЛОГИЧЕН СТАТУС НА ПРЕВОДАЧА И КАЧЕСТВО НА ЕЗИКОВАТА ПРОДУКЦИЯ В ПРОЦЕСА НА РАБОТА

Период на провеждане
01.03.2022 - 31.12.2022 г.
Форма на участие
Помощник организатор
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
29344,00 лв.

(КП-06-П60/1) Промяна, Криза, Език - разграничаване на ежедневните от научните дискурси по COVID темата

Период на провеждане
16.11.2021 - 16.11.2023 г.
Форма на участие
Участник в изпълнението на дейностите по работния пакет
Финансиран от
Фонд "Научни изследвания" към МОН
Бюджет
20000,00 лв.

(BG05M2OP001-2.016-0018 ) „МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната екосистема“

Период на провеждане
22.07.2021 - 31.12.2023 г.
Форма на участие
Експерт
Финансиран от
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове
Бюджет
4997818,00 лв.

(RP-A3121) ПОДХОДИ И ТЕХНИКИ ПРИ СИМУЛТАНЕН И КОНСЕКУТИВЕН ПРЕВОД НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ТЕКСТОВЕ ОТ/НА АНГЛИЙСКИ И БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ВИДОВЕТЕ ГРЕШКИ, ДОПУСКАНИ В ПРЕВОДАЧЕСКИЯ ПРОЦЕС

Период на провеждане
22.03.2021 - 01.12.2021 г.
Форма на участие
Помощник организатор
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски". гр.Благоевград
Бюджет
58767,00 лв.

(RP-C1/21) Национални филологически четения за студенти и докторанти "Югозападен университет" 2021

Период на провеждане
17.03.2021 - 30.11.2021 г.
Форма на участие
Редактор
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски". гр.Благоевград
Бюджет
2200,00 лв.

(КП-06-НП1-16) Езиков свят

Период на провеждане
28.09.2020 - 30.04.2021 г.
Форма на участие
Редактор
Финансиран от
ФНИ
Бюджет
6090,00 лв.

(RP-B3/20) Изграждане и развитие на научен потенциал в областта на филологическото познание

Период на провеждане
13.03.2020 - 13.05.2021 г.
Форма на участие
Координация, кореспонденция, редактиране преди печат
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
5500,00 лв.

(Кп-06-НП/65) Езиков свят

Период на провеждане
13.12.2018 - 13.12.2019 г.
Форма на участие
Редактор
Финансиран от
ФНИ
Бюджет
2800,00 лв.

(BG05M2OP001-2.002-0001) Студентски практики

Период на провеждане
01.01.2018 - 30.09.2020 г.
Форма на участие
Академичен наставник
Финансиран от
ОП НОИР
Бюджет
504600000,00 лв.

(НП 06/20 - 2017) Езиков свят

Период на провеждане
22.12.2017 - 22.12.2018 г.
Форма на участие
Редактор
Финансиран от
ФНИ
Бюджет
60000,00 лв.

(BG05M2OP001-2.002-0001) Студентски практики

Период на провеждане
26.09.2016 - 30.09.2020 г.
Форма на участие
Академичен наставник
Финансиран от
ОП НОИР
Бюджет
504600000,00 лв.

Ръководени дипломанти

LINGUISTIC MEANS OF EXPRESSING MEDIA BIAS IN 2020 US PRESIDENTIAL ELECTIONS COVERAGE

Студент
Стефка Форд
Година
2021
ОКС
бакалавър

Свръхестественото в романите "Зеленият път" и "Кери" на Стивън Кинг

Студент
Димитър Иванов
Година
2018
ОКС
магистър

Трансформацията на протагониста в антагонист в романа "Гробище за домашни любимци на Стивън Кинг"

Студент
Мануела Костадинова
Година
2018
ОКС
бакалавър

Лексикални предизвикателства при превода на "Великият Гетсби" на Ф. С. Фицджералд

Студент
Таня Табутова
Година
2017
ОКС
магистър