Avatar

доц. д-р Людмила Танева

Email: lucy_t swu.bg


Публикации

Adaptive testing in electronic equipment manufactoring , списание "Engineering and Educational Technologies, ISSN 2029-9303 2021: . (Co-author/s: Румен Багалев)
New efficient method of approximation of ideal functions with rectangular shapes , International Journal Knowledge, Scientific Papers Vol. 14.3., ISSN 1857-92 2016: 1173-1177. (Co-author/s: Петър Апостолов, Алексей Стефанов, Уляна Паскалева)
Отказоустойчиви компютърни системи ISBN 978-954-00-0089-3. България: Университетско издателство „Неофит Рилски“ ISBN 978-954-00-0089-3, 2016 (Съавтор/и: Нина Синягина, Борислав Юруков, Г. Калпачка, С. Русева, П. Джунев)
Materials for electromagnetic interference shielding , jurnal МATERIAL SCIENCE, issue 3, 2016, ISSN 2367-749X 2016: 25-27. (Co-author/s: Камелия Рускова, А. Лирков)
Non-Invasive Method for Glucose Measurement with MSP430x , Intеrnational Jurnal of Open Problems in Computer Science and Mathematics ISSN 1998-6262 2013: 135-142. (Co-author/s: Валентин Христов, Фирас Ибрахим)
Adaptive mechanism for aggregation with fragments retransmission in high-speed wireless networks , Българско списание за инженерно проектиране 2013: 91-96. (Co-author/s: Валентин Христов)
Исследование адаптивного механизма агрегации с ретрансляцией фрагментов для вьсокоскоростньх беспроводньх сетей , Вестник Кемерского государственного университета 2013: 12-17. (Съавтор/и: Валентин Христов)
Development a System for Treatment and Control of Posttraumatic Stress, based on MCU MSP430F149 , Българско списание за инженерно проектиране, брой 16, октомври 2012: 31-35. (Co-author/s: Валентин Христов)
Компютърни архитектури. България: ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград, 2012
Бърз алгоритъм за разпознаване на нормални и патологични събития в дълги електрокардиографски записи , списание Aerospace Research in Bulgaria 2009: 131-137. (Съавтор/и: С. Танев, П. Трендафилов, П. Генов)
Комбинирано използване на езиците Асемблер и С в обучението с микроконтролери , Електронно списание “Научни изследвания” на Югозападен университет “Н. Рилски” 2007: . (Съавтор/и: Валентин Христов)
Използване на лабораторни модули с микроконтролери за обучение , Електротехника и електроника 2006: 3-10. (Съавтор/и: Рачо Иванов, Валентин Христов)
Ръководство за лабораторни упражнения по микропроцесорна техника. България: ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград, 2006 (Съавтор/и: Валентин Христов)
Микропроцесорна техника. България: ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград, 2004 (Съавтор/и: И. Калчев, В. Христов, В. Въчков)

Конференции

Електроника 2023

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
New method of testing in electronics manufacturing
Период
01.06.2023 - 02.06.2023 г.
Организатор
CEEC
Съавтор(и)
Румен Багалев, Павел Джунев

Electronica 2022

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Common issues affecting the PV systems performance
Период
19.05.2022 - 20.05.2022 г.
Организатор
CEEC
Съавтор(и)
Теодорос Петроглу

ENGINEERING AND EDUCATIONAL TECHNOLOGIES 2021: SYNERGY BETWEEN HIGHER EDUCATION AND BUSINESS IN THE CONTEXT OF THE EUROPEAN GREEN STRATEGY

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
ADAPTIVE TESTING IN ELECTRONICS MANUFACTURING
Период
29.04.2021 - 30.04.2021 г.
Организатор
Kauno technikos kolegija/University of Applied Engineering Sciences and Ministry of Environment of the Republic of Lithuania
Съавтор(и)
Румен Багалев

XXIX Международна научна конференция за млади учени '2020

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
An approach for testing computer memories
Период
24.09.2020 - 25.09.2020 г.
Организатор
ССКБ,ЮЗУ Технически факултет, ФНТС
Съавтор(и)
Румен Багалев

16th International Conference on Tribology

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Experimental Study on the Friction characteristics of cotton fabrics with cloth twill 3/1 before and after finishing
Период
15.05.2019 - 17.05.2019 г.
Организатор
Serbian Tribology Society
Съавтор(и)
Райка Чингова, Умме Капанък

Втора студентска и докторантска научна сесия SDSS-2017

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Управление с PID регулатор
Период
18.05.2017 - 18.05.2017 г.
Организатор
ЮЗУ, Технически факултет
Съавтор(и)
Радослав Анастасов

Втора студентска и докторантска научна сесия SDSS-2017

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Dron - a look to the future from the sky
Период
18.05.2017 - 18.05.2017 г.
Организатор
ЮЗУ, Технически факултет
Съавтор(и)
Виктор Нонов

Tenth International Scientific Conference: The Power of Knowledge

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
New efficient method of approximation of ideal functions with rectangular shapes
Период
07.10.2016 - 09.10.2016 г.
Организатор
Institute of Knowledge Management, Skopje, Macedonia
Съавтор(и)
Петър Апостолов, Алексей Стефанов, Уляна Паскалева

Първа студентска и докторантска научна сесия 2016г. SDSS-2016

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Изследване свойствата на някои материали за защита от електромагнитни лъчения
Период
19.05.2016 - 20.05.2016 г.
Организатор
ЮЗУ, Технически факултет
Съавтор(и)
Камелия Рускова, Юсуф Юсуф, Александър Лирков

Първа студентска и докторантска научна сесия SDSS-2016

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Пост процесиране и анализ на нуждата от верификация на NC-код при управлението на CNC машини
Период
19.05.2016 - 20.05.2016 г.
Организатор
ЮЗУ, Технически факултет
Съавтор(и)
Росен Йорданов

Първа студентска и докторантска научна сесия SDSS-2016

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Развитие и приложение на АРМ процесори
Период
19.05.2016 - 20.05.2016 г.
Организатор
ЮЗУ, Технически факултет
Съавтор(и)
Антон Сивчев, Ангелина Сивчева

International Scientific Conference UNITECH 2014

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Design ot Fault-Tolerant Circuits with Hardware Redundancy
Период
21.11.2014 - 22.11.2014 г.
Организатор
Технически университет - Габрово
Съавтор(и)
Нина Синягина, Г. Калпачка

Mathematics and Natural Sciences FMNS 2013

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Microprocessor System for Non-Invasive Measurement of Blood Glucose
Период
12.06.2013 - 16.06.2013 г.
Организатор
ПМФ, ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград
Съавтор(и)
А. Даскалова

ELECTRONICA 2012

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Изследване на възможностите за намаляване на неравномерността на мрежовия трафик
Период
14.06.2012 - 15.06.2012 г.
Организатор
СЕЕС, ФНТС, ТУ-София
Съавтор(и)
Валентин Христов, Асен Вулжев

Mathematics and Natural Sciences FMNS’2011

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Investigation of Internet delays
Период
08.06.2011 - 11.06.2011 г.
Организатор
ПМФ, ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград
Съавтор(и)
Валентин Христов, С. Щраков

Mathematics and Natural Sciences FMNS’2011

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Testing in electronics manufacturing
Период
06.06.2011 - 11.06.2011 г.
Организатор
ПМФ, ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград
Съавтор(и)
Румен Багалев

ELECTRONICA 2010

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Аудио/видео предавател, работещ в метровия телевизионен обхват
Период
27.05.2010 - 28.05.2010 г.
Организатор
СЕЕС, ФНТС, ТУ-София
Съавтор(и)
К. Н. Славков, К. К. Славков

Осма национална младежка научно-практическа сесия

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Алтернативен метод за отстраняване на дефекти от фотоленти
Период
10.05.2010 - 11.05.2010 г.
Организатор
СЕЕС, ФНТС, ТУ-София
Съавтор(и)
Р. Витанов

SENS’2009

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Неинвазивен времеви метод за измерване на артериялно кръвно налягане при всеки сърдечен цикъл
Период
02.11.2009 - 04.11.2009 г.
Организатор
ИКИ-БАН, БАД
Съавтор(и)
С. Танев, П. Трендафилов, П. Генов

CEMA’09

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Intelligent Module for Data Exchange using CAN Interface
Период
08.10.2009 - 10.10.2009 г.
Организатор
ТУ-София

Mathematics and Natural Sciences FMNS’2009

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Contactless System for a Temperature Measurement
Период
03.06.2009 - 07.06.2009 г.
Организатор
ПМФ, ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград

Mathematics and Natural Sciences FMNS’2009

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
About new software and hardware tools in the education of “Semiconductor Devices"
Период
03.06.2009 - 07.06.2009 г.
Организатор
ПМФ, ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград
Съавтор(и)
Б. Башева

Елекроника’2008

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Генератор на комплексни сигнали
Период
29.05.2008 - 30.05.2008 г.
Организатор
СЕЕС, ФНТС
Съавтор(и)
Р. Витанов

Автоматика и информатика’06

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Използване на микроконтролери в обучението по "Полупроводникови прибори"
Период
03.10.2006 - 06.10.2006 г.
Организатор
САИ
Съавтор(и)
Б. Башева

ELEKTRONIKA’2006

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Лабораторен модул на базата на PIC16F877
Период
01.06.2006 - 02.06.2006 г.
Организатор
СЕЕС, ФНТС
Съавтор(и)
Ивайло Шопов

ELECTRONICS ET2005

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Експерименти с модул Таймер на MSP430F149 (TI) за целите на обучението
Период
21.09.2005 - 23.09.2005 г.
Организатор
ФЕТТ, ТУ-София

Mathematics and Natural Sciences FMNS2005

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Разработване на развойна система с микроконтролер MSP430F149 за целите на обучението
Период
08.06.2005 - 11.06.2005 г.
Организатор
ПМФ, ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград

ELECTRONICS ET2004

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Проблемно-ориентиран подход в обучението по инженерни дисциплини
Период
22.09.2004 - 24.09.2004 г.
Организатор
ФЕТТ, ТУ-София
Съавтор(и)
Мила Нейкова

ELECTRONICS ET2003

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Обучение с микроконтролери на базата на 68HC908GP32
Период
24.09.2003 - 26.09.2003 г.
Организатор
ФЕТТ, ТУ-София
Съавтор(и)
Валентин Христов

Юбилейна научна сесия 2002

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Система от датчици за регистриране на физиологични сигнали
Период
25.04.2002 - 26.04.2002 г.
Организатор
ВНВМУ "Н. Й. Вапцаров"
Съавтор(и)
П. Генов, П. Трендафилов

Перспективи в развитието на авиационната техника и въоръжение

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Информационна система за обмен на потоци от данни Bluetooth
Период
28.11.2000 - 28.11.2000 г.
Организатор
ВА

Проекти

(BG05M2OP001-2.016-0005 ) "Модернизация на Югозападен университет Неофит Рилски"

Период на провеждане
13.12.2021 - 31.12.2022 г.
Форма на участие
участник
Финансиран от
ЕС
Бюджет
50000,00 лв.

(BG 051PO001-3.3.07-0002) СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ

Период на провеждане
15.04.2021 - 30.06.2022 г.
Форма на участие
академичен наставник
Финансиран от
ЕСФ
Бюджет
200000,00 лв.

(BG 051PO001-3.3.07-0002) Студентски практики

Период на провеждане
07.10.2013 - 31.03.2014 г.
Форма на участие
Академичен наставник
Финансиран от
ЕСФ
Бюджет
200000,00 лв.

(155-10) Проект: Разработване на интелигентна пешеходна пътека със светлинна сигнализация

Период на провеждане
03.04.2012 - 30.10.2012 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
ЕКО България, Фонд "Обади се, като стигнеш"
Бюджет
25000,00 лв.

Ръководени докторанти

НАДЕЖДНОСТ И УСТОЙЧИВОСТ НА ФОТОВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ

Докторант
ТЕОДОРОС АНЕСТИС ПЕТРОГЛУ
Период
02.06.2021 - 01.06.2024 г.
Форма на обучение
самостоятелна подготовка
Защитил
Не

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИ ТЕСТОВЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО И НАДЕЖДНОСТТА НА ЕЛЕКТРОННА АПАРАТУРА

Докторант
Румен Петров Багалев
Период
16.01.2020 - 16.01.2024 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Изследване на интеграцията на системи за мониторинг на машини с цифрово програмно управление

Докторант
Росен Спасов Йорданов
Период
01.02.2017 - 01.02.2018 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Ръководени дипломанти

Гласово управление на безмоторен самолет по интернет

Студент
Виктор Нонов
Година
2017
ОКС
магистър

Изследване на бързодействието на алгоритми върху процесор и CUDA процесор

Студент
Анатоли Соколов
Година
2017
ОКС
магистър

Система за контрол на достъпа

Студент
Виктор Кашайков
Година
2017
ОКС
бакалавър

Web-базирана система за провеждане на тестове

Студент
Силвия Иванова Димитрова
Година
2016
ОКС
магистър

IP phones - technical and economical aspects ot their implementation

Студент
Georgios Paulou Girgolas
Година
2016
ОКС
магистър

Създаване на динамичен уеб сайт за филтрация и цифрова обработка на изображения

Студент
Георги Синадинов
Година
2015
ОКС
магистър

Облачни услуги, модели и архитектура на облачната система, предимства на облачния компютинг, модели на реализация, GreenCloud, SAP HANA

Студент
Боби Кузманов
Година
2015
ОКС
магистър

РАЗРАБОТВАНЕ НА УЧЕБЕН WEB САЙТ

Студент
Ивета Альошева Иванова
Година
2015
ОКС
магистър

РАЗРАБОТВАНЕ НА WEB САЙТ на електронен магазин

Студент
Симеон Брашненков
Година
2015
ОКС
магистър

Създаване на TETRA мрежа

Студент
Илонка Христова
Година
2015
ОКС
магистър

Рецензии/Становища

Проект: Рискови ситуации в екологията и социално-икономическото развитие SRP-C4/14

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ
Държава
България
Дата
10.11.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
проф. Шишкова, ПМФ, ЮЗУ

Вградени микрокомпютърни системи

Вид
Учебник
Издател
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Година
2017
Уеб страница
Автор(и)
Антон Стоилов

Обявен в Държавен вестник брой ДВ бр. 61 от 5.08.2016г.

Вид
Конкурс за доцент
Университет
ЮЗУ
Държава
България
Дата
02.12.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
Антон Стоилов

Миникомпютърна изчислителна система

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
17.02.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
Ани Артаваджовна Хачатрян

Изследване на производителността на системните шини на съвременните компютърни системи

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
22.06.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Венцислав Петров

Асемблиране на CNC фреза

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
09.09.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
Росен Спасов Йорданов

Изграждане на облачна инфраструктура като услуга с помощта на Microsoft Hyper-V

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
28.06.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
Иван Христов Ждрапански