Avatar

ас. д-р Любка Атанасова

Email: liubka_81 swu.bg


Публикации

Възможности, които предлага STEM в обучението по природни науки в прогимназиален и гимназиален етап на образование , Сб. от Международна научна конференция „Образование без граници – реалности и перспективи“ (под печат) 2021: .
Приятели на природата , Споделени педагогически практики в преподаването на природни науки 2019: 77-81.
Комплексно-интегративният подход в извънкласната възпитателна дейност , Педагогически опити 2018: 14-22.
Клуб Екология , Педагогически опити 2017: 20-26.
Стимулиране и развитие на интереса към природните науки чрез извънкласни дейности , Експериментът - основа на образованието по физика 2017: 129-135.
Complex – integrative approach in extracurricular educational activities , Общество и образование в XXI веке: опыт, традиции, перспективы 2017: 214-220.
Possibilities for environmental learning of account , KNOWLEDGE – International Journal 2017: 755-761.
Клуб Экология , Эколого-географические аспекты природопользования, рекреации, туризма 2017: 206-208.
Роля на извънкласните дейности за екологично възпитание , Лаборатория за наука 2015: 282-288.
Екологични проблеми и устойчиво развитие , Училището – желана територия на ученика 2013: 58-61. (Съавтор/и: Ирена Георгиева)

Конференции

„Образование без граници – реалности и перспективи“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Възможности, които предлага STEM в обучението по природни науки в прогимназиален и гимназиален етап на образование
Период
26.11.2021 - 27.11.2021 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски"

СПОДЕЛЕНИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПРАКТИКИ В ПРЕПОДАВАНЕТО НА ПРИРОДНИ НАУКИ

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Приятели на природата
Период
22.03.2019 - 23.03.2019 г.
Организатор
51 СУ „Елисавета Багряна“

ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ, РЕКРЕАЦИИ, ТУРИЗМА

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Клуб Экология
Период
08.11.2017 - 09.11.2017 г.
Организатор
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования „Курганский государственный университет“

XIV-TH INTERNATIONAL CONFERENCE – THE POWER OF KNOWLEDGE

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Possibilities for environmental learning of account
Период
29.09.2017 - 01.10.2017 г.
Организатор
Institute of knowledge management

СЕДЬМЫЕ ЛОЗИНСКИЕ ЧТЕНИЯ – „ОБЩЕСТВО И ОБРАЗОВАНИЕ В XXI ВЕКЕ: ОПЫТ, ТРАДИЦИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Complex-integrative approach in extracurricular educational activities
Период
24.04.2017 - 28.04.2017 г.
Организатор
Министерство образования и науки Российской Федерации, „Псковский государственный университет“, ЮЗУ „Неофит Рилски“

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА НАУКА

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Комплексно–интегративният подход в извънкласната възпитателна дейност
Период
20.04.2017 - 20.04.2017 г.
Организатор
ЮЗУ „Неофит Рилски“

45 -та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Стимулиране и развиване на интереса към природните науки чрез извънкласни дейности
Период
06.04.2017 - 09.04.2017 г.
Организатор
Съюз на физиците в България, МОН

ПЕТА ГОДИШНА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ГЛОБАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Детска работилница за чистота
Период
14.01.2017 - 15.01.2017 г.
Организатор
Българска платформа за международно развитие

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА НАУКА

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Клуб Екология
Период
12.05.2016 - 12.05.2016 г.
Организатор
ЮЗУ „Неофит Рилски“

ВТОРИ НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР – ИЗВЪНКЛАСНИТЕ И ИЗВЪНУЧИЛИЩНИТЕ ДЕЙНОСТИ – ЗА УСТОЙЧИВО КАЧЕСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Клуб Екология
Период
01.09.2015 - 05.09.2015 г.
Организатор
СБУ, Фондация „Устойчиво развитие на България“, СОК „Камчия“

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА НАУКА

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Ролята на извънкласните дейности за екологично възпитание
Период
30.04.2015 - 30.04.2015 г.
Организатор
ЮЗУ „Неофит Рилски“

Рецензии/Становища

„Иновационното училище“ в България през 21 век като институционален образователен модел за робота с надарени деца

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
23.03.2021 г.
Уеб страница
Автор(и)
Милена Найденова

Ролята на семейството във възпитанието на детето в начална училищна възраст и формиране на личността му

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
17.02.2021 г.
Уеб страница
Автор(и)
Веселина Филчева