Avatar

ас. д-р Любка Атанасова

Email: liubka_81 swu.bg


Публикации

Valeology and health education , Сб. Международная научно-практическая конференция «Шамовские чтения» 2023: 236 – 240.
Възможности, които предлага STEM в обучението по природни науки в прогимназиален и гимназиален етап на образование , Сб. от Международна научна конференция „Образование без граници – реалности и перспективи“ 2021: 239 - 245.
Приятели на природата , Споделени педагогически практики в преподаването на природни науки 2019: 77-81.
Комплексно-интегративният подход в извънкласната възпитателна дейност , Педагогически опити 2018: 14-22.
Клуб Екология , Педагогически опити 2017: 20-26.
Стимулиране и развитие на интереса към природните науки чрез извънкласни дейности , Експериментът - основа на образованието по физика 2017: 129-135.
Complex – integrative approach in extracurricular educational activities , Общество и образование в XXI веке: опыт, традиции, перспективы 2017: 214-220.
Possibilities for environmental learning of account , KNOWLEDGE – International Journal 2017: 755-761.
Клуб Экология , Эколого-географические аспекты природопользования, рекреации, туризма 2017: 206-208.
Роля на извънкласните дейности за екологично възпитание , Лаборатория за наука 2015: 282-288.
Екологични проблеми и устойчиво развитие , Училището – желана територия на ученика 2013: 58-61. (Съавтор/и: Ирена Георгиева)

Конференции

Образователни технологии 2023

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
EXPLORING VALUES, ATTITUDES AND SKILLS THROUGH AN ENVIRONMENTALLY FOCUSED EXTRA-CURRICULAR ACTIVITY
Период
23.06.2023 - 24.06.2023 г.
Организатор
Технически Университет – София

ХV МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ШАМОВСКИЕ ЧТЕНИЯ».

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Valeology and health education - a comparative analysis
Период
21.01.2023 - 25.01.2023 г.
Организатор
НШУОС

Образование и съвременни предизвикателства

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Възпитателни елементи в детските телевизионни канали
Период
24.06.2022 - 25.06.2022 г.
Организатор
Тракийски университет - Педагогически факултет

„Образование без граници – реалности и перспективи“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Възможности, които предлага STEM в обучението по природни науки в прогимназиален и гимназиален етап на образование
Период
26.11.2021 - 27.11.2021 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски"

СПОДЕЛЕНИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПРАКТИКИ В ПРЕПОДАВАНЕТО НА ПРИРОДНИ НАУКИ

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Приятели на природата
Период
22.03.2019 - 23.03.2019 г.
Организатор
51 СУ „Елисавета Багряна“

ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ, РЕКРЕАЦИИ, ТУРИЗМА

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Клуб Экология
Период
08.11.2017 - 09.11.2017 г.
Организатор
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования „Курганский государственный университет“

XIV-TH INTERNATIONAL CONFERENCE – THE POWER OF KNOWLEDGE

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Possibilities for environmental learning of account
Период
29.09.2017 - 01.10.2017 г.
Организатор
Institute of knowledge management

СЕДЬМЫЕ ЛОЗИНСКИЕ ЧТЕНИЯ – „ОБЩЕСТВО И ОБРАЗОВАНИЕ В XXI ВЕКЕ: ОПЫТ, ТРАДИЦИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Complex-integrative approach in extracurricular educational activities
Период
24.04.2017 - 28.04.2017 г.
Организатор
Министерство образования и науки Российской Федерации, „Псковский государственный университет“, ЮЗУ „Неофит Рилски“

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА НАУКА

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Комплексно–интегративният подход в извънкласната възпитателна дейност
Период
20.04.2017 - 20.04.2017 г.
Организатор
ЮЗУ „Неофит Рилски“

45 -та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Стимулиране и развиване на интереса към природните науки чрез извънкласни дейности
Период
06.04.2017 - 09.04.2017 г.
Организатор
Съюз на физиците в България, МОН

ПЕТА ГОДИШНА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ГЛОБАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Детска работилница за чистота
Период
14.01.2017 - 15.01.2017 г.
Организатор
Българска платформа за международно развитие

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА НАУКА

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Клуб Екология
Период
12.05.2016 - 12.05.2016 г.
Организатор
ЮЗУ „Неофит Рилски“

ВТОРИ НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР – ИЗВЪНКЛАСНИТЕ И ИЗВЪНУЧИЛИЩНИТЕ ДЕЙНОСТИ – ЗА УСТОЙЧИВО КАЧЕСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Клуб Екология
Период
01.09.2015 - 05.09.2015 г.
Организатор
СБУ, Фондация „Устойчиво развитие на България“, СОК „Камчия“

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА НАУКА

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Ролята на извънкласните дейности за екологично възпитание
Период
30.04.2015 - 30.04.2015 г.
Организатор
ЮЗУ „Неофит Рилски“

Проекти

(КП-06-ПМ 70/BG-175467353-2022-03-0055) Изследване на възможности за изграждане на методически инструментариум за приложение на съвременни образователни и информационни технологии в преподаването

Период на провеждане
13.12.2022 - 13.12.2024 г.
Форма на участие
Член на екип
Финансиран от
Фонд Научни изследвания
Бюджет
27584,07 лв.

Ръководени дипломанти

Актуални проблеми на здравното възпитание в начална училищна възраст

Студент
Мариела Пунева
Година
2023
ОКС
бакалавър

Екологично възпитание в семейството

Студент
Ани Симеонова
Година
2023
ОКС
бакалавър

Рецензии/Становища

Работата по тематичен лексикон (Еколексикон) в обучението по „Човекът и природата“ в IV клас

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
21.07.2022 г.
Уеб страница
Автор(и)
Лилия Цветкова

„Иновационното училище“ във България през 21 век като институционален образователен модел за робота с надарени деца“

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
23.02.2021 г.
Уеб страница
Автор(и)
Милена Найденова

Ролята на семейството във възпитанието на детето в начална училищна възраст и формиране на личността му

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
17.02.2021 г.
Уеб страница
Автор(и)
Веселина Филчева