Avatar

гл.ас. д-р Крум Иванов

Email: krum-ivanov swu.bg


Конференции

The Fifth International Symposium of ICTM Study Group on Music and Dance in Southeastern Europe

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
документален филм и фотографии
Период
02.05.2016 - 08.05.2016 г.
Организатор
South-West University „Neofit Rilski”, Blagoevgrad

„Традиционна и виртуална култура – опит за конвергенция (сближаване)“.

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
1. „ОПЕРАТОРСКОТО МАЙСТОРСТВО И НОВИТЕ ТЕХНИКИ НА ЗАСНЕМАНЕ, КАТО ОБЕДИНИТЕЛНО ЗВЕНО МЕЖДУ ТРАДИЦИОННАТА И ВИРТУАЛНАТА КУЛТУРА.“
Период
14.05.2015 - 14.05.2015 г.
Организатор
Международен фестивал „Културно наследство“ София –Американски център