Avatar

гл.ас. д-р Крум Иванов

Email: krum-ivanov swu.bg


Крум Иванов е роден през 1979г. в Благоевград. През 2004г. завършва специалност „Филмово и телевизионно операторство“. Работи като телевизионен оператор в Българска национална телевизия. Автор на множество телевизионни предания, документални филми, музикални клипове. През 2016г. защитава докторска дисертация в професионално направление Театрално и филмово изкуство /Кинознание, киноизкуство и телевизия/, под научното ръководството на проф. Павел Милков. От 2009г. преподава във Факултет по изкуствата при Югозападен университет „Неофит Рилски“ гр. Благоевград. Участва в национални и международни научни проекти и конференции. Има интереси в областта на възприятието, динамиката на обемите и техните отношения в пространството. Предмет на научните му проучвания и изследвания са психологическото въздействие на кадъра върху зрителя.

Публикации

Композиция на кадъра - характеристики и елементи. : Югозападен университет "Неофит Рилски", 2022
Между греха и наказанието , Между греха и наказанието 2022: .
Сътворението в образи , Сътворението в образи 2022: .
Християнски храмове от Югозападна България , Християнски храмове от Югозападна България 2022: .
От аналогово към цифрово кино – автоматизираните взаимоотношения човек-камера-реалност. Дигиталните изкуства между прецизирането и революцията.“ , ISBN 978-954-680-938-4 2022: .
Специфики на операторската работа при заснемане на аудио визуални материали в планински условия. : Югозападен университет "Неофит Рилски", 2022
Документалните филми и пътеписи на туристическа тематика през погледа на модерната аудио-визуална култура (документални филми и пътеписи за Парк Рила) , ISBN 978-619-90533 2022: .
„КОМПОЗИЦИЯ И СЕТИВНО ПОЗНАНИЕ. ВЪЗПРИЯТИЕ: СЪЩНОСТ И ОСОБЕНОСТИ“. : Югозападен университет "Неофит Рилски", 2016
„Операторското майсторство и новите техники на заснемане, като обединително звено между традиционната и виртуална култура” , „Традиционна и виртуална култура – опит за конвергенция (сближаване)“. 2014: .

Конференции

The Fifth International Symposium of ICTM Study Group on Music and Dance in Southeastern Europe

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
документален филм и фотографии
Период
02.05.2016 - 08.05.2016 г.
Организатор
South-West University „Neofit Rilski”, Blagoevgrad

„Традиционна и виртуална култура – опит за конвергенция (сближаване)“.

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
1. „ОПЕРАТОРСКОТО МАЙСТОРСТВО И НОВИТЕ ТЕХНИКИ НА ЗАСНЕМАНЕ, КАТО ОБЕДИНИТЕЛНО ЗВЕНО МЕЖДУ ТРАДИЦИОННАТА И ВИРТУАЛНАТА КУЛТУРА.“
Период
14.05.2015 - 14.05.2015 г.
Организатор
Международен фестивал „Културно наследство“ София –Американски център

Проекти

(RP-C7/16) IX Национален студентски фестивал на изкуствата

Период на провеждане
09.12.2022 - 09.12.2022 г.
Форма на участие
експерт
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
13000,00 лв.

(RP-B6/17) Лятна Академия по из изкуствата II

Период на провеждане
09.12.2022 - 30.10.2018 г.
Форма на участие
експерт
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
5000,00 лв.

"Integrating Bulgaria-Greece cross-border significance historical and archeological assets into one sustainable thematic tourist destination"

Период на провеждане
09.12.2022 - 09.12.2022 г.
Форма на участие
експерт
Финансиран от
Европейска програма за териториално сътрудничество „Гърция-България 2014-2020 г.”
Бюджет
2575565,63 лв.

„Нашата Европа

Период на провеждане
01.01.2021 - 31.12.2022 г.
Форма на участие
експерт
Финансиран от
Европейския парламент
Бюджет
10000000,00 лв.

(BG05M2OP001-2.013-0001 ) „Студентски практики – фаза 2

Период на провеждане
01.01.2021 - 31.12.2022 г.
Форма на участие
експерт
Финансиран от
МОН
Бюджет
1,00 лв.

(RP-C2/20) „Знание на фокус“

Период на провеждане
01.01.2020 - 30.11.2020 г.
Форма на участие
експерт
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
10000000,00 лв.

(RP-B6/17) Лятна Академия по из изкуствата II

Период на провеждане
18.03.2019 - 30.10.2019 г.
Форма на участие
експерт
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
5500,00 лв.

(ННП-КИННПОР) Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“

Период на провеждане
01.01.2018 - 31.12.2021 г.
Форма на участие
експерт
Финансиран от
МОН
Бюджет
4000000,00 лв.

(MIS CODE 1871) „Проучване и насърчаване на социалното предприемачество в граничната област“, Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ, Гърция – България

Период на провеждане
01.01.2018 - 31.12.2019 г.
Форма на участие
експерт
Финансиран от
Европейска програма за териториално сътрудничество
Бюджет
2575565,63 лв.

(В.29С.08) "Integrating Bulgaria-Greece cross-border significance historical and archeological assets into one sustainable thematic tourist destination"

Период на провеждане
02.10.2017 - 02.10.2019 г.
Форма на участие
експерт
Финансиран от
Европейска програма за териториално сътрудничество
Бюджет
1113056,12 лв.

(RP-C10/17) X Национален фестивал на изкуствата

Период на провеждане
15.09.2017 - 30.10.2017 г.
Форма на участие
експерт
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
13000,00 лв.

Ръководени дипломанти

филм „Вяра”

Студент
Васил Иванов
Година
2021
ОКС
бакалавър

„СЪДБАТА ОБИЧА СМЕЛИТЕ“

Студент
КРИСТИАН ВЕНЕЛИНОВ СПАСОВ
Година
2020
ОКС
бакалавър

"Обрат за секунди "

Студент
Мирослав Цонев
Година
2020
ОКС
бакалавър

Документалният филм “Пим Пам и Голямата ябълка”

Студент
АНГЕЛ ВЕНЕЛИНОВ СПАСОВ
Година
2020
ОКС
бакалавър

филм „По образ божий”.

Студент
ДАНИЕЛ ДРАГАНОВ
Година
2020
ОКС
бакалавър

Рецензии/Становища

"Възникване на операторската професия, развитие и управление на съвременните медии в условие на пандемия"

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ „ Неофит Рилски „ град Благоеврад
Държава
България
Дата
20.10.2020 г.
Уеб страница
Автор(и)
Валентин Николов

"КОДОВЕТЕ

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ „ Неофит Рилски „ град Благоеврад
Държава
България
Дата
18.09.2019 г.
Уеб страница
Автор(и)
Валентин Николов

" Любовен апартамент "

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ „ Неофит Рилски „ град Благоеврад
Държава
България
Дата
02.10.2018 г.
Уеб страница
Автор(и)
Мартин Петков

„Тревненската църква „Св.Архангел Михаил”

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ „ Неофит Рилски „ град Благоеврад
Държава
България
Дата
26.06.2018 г.
Уеб страница
Автор(и)
Емил Пецов

„Доброславци – Очарователно откритие“

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ „ Неофит Рилски „ град Благоеврад
Държава
България
Дата
20.02.2018 г.
Уеб страница
Автор(и)
Петя Деянова

Филм “Гривната”

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ „ Неофит Рилски „ град Благоеврад
Държава
България
Дата
16.02.2017 г.
Уеб страница
Автор(и)
Мартин Стоянович

„Театърът Там“

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ „ Неофит Рилски „ град Благоеврад
Държава
България
Дата
16.02.2017 г.
Уеб страница
Автор(и)
Надежда Цонева

"Предателят"

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ „ Неофит Рилски „ град Благоеврад
Държава
България
Дата
17.09.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
АХМЕД ДЖУНИН

„Постъпки”

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ „ Неофит Рилски „ град Благоеврад
Държава
България
Дата
17.09.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

„Божи дар“

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ „ Неофит Рилски „ град Благоеврад
Държава
България
Дата
03.07.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
ПЕТЪР ПЕТРОВ