Avatar

доц. д-р Кремка Станкова

Email: kremka swu.bg


Публикации

Спортна дейност психо-диагностична насоченост , сп. Спорт и наука 2014: . (Съавтор/и: Б. Калпачки)
Конгнитивна обработка на информация от спортуващи , НСА прес -София 2013: .
Нравствено възпитание на изявените деца в условията на спортната дейност , сп. Спорт и наука 2012: 194-197.
Емоционална лабилност и точност на преценката при спортисти , сп. Спорт и наука 2012: 261-268. (Съавтор/и: С. Стоянова, Е. Деливерска)
Педагогически принципи в методиката на рехабилитация при сърдечна недостатъчност , сп. Спорт и наука 2012: 404-407. (Съавтор/и: А. Байрактарова)

Конференции

Личност,Мотивация,Спорт

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Когнитивна обработка на информация от спортуващи
Период
16.11.2012 - 17.11.2012 г.
Организатор
НСА "Васил Левски" -катедра психология,педагогика, и социология
Съавтор(и)
Станислава Стоянова

Development of education in the 21 century

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Sport as a factor in the personaly socialization
Период
02.11.2012 - 04.11.2012 г.
Организатор
Alexander Xuvani University
Съавтор(и)
Stanislava Stoqnova, Daniela Tomova

Проекти

(BG051P0001-3.1.07-0064) Бизнес иновационни подходи за създаване и актуализация на учебни програми за обучение на студенти по "Социални дейности", "Логопедия" ,"Кинезитерапия" и "Спорт" в съответствие с потребностите на пазара на труда

Период на провеждане
28.05.2013 - 31.12.2014 г.
Форма на участие
експерт
Финансиран от
Оперативна програма "Развитие на човешки ресурси",съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС
Бюджет
282000,00 лв.

Ръководени дипломанти

Ниво на мотивация и самочувствие при спортуващи и не спортуващи ученици

Студент
Соня Благова
Година
2015
ОКС
магистър

Футболна агресия и социални взаимодействия във футбола

Студент
Благой Костурков
Година
2011
ОКС
магистър

Проучване на социалния фактор влияещ върху мнението и отношението на учениците към заниманията с физическо възпитание и спорт

Студент
Мария Николова
Година
2011
ОКС
магистър

Психологични особености и взаимодействие при конфликтни ситуации в хандбалната игра

Студент
Любима Ласкова
Година
2011
ОКС
магистър

Роля на учебната мотивация по физическо възпитание за формиране общия мотивационен фонд на учениците

Студент
Мариана Бадинска
Година
2011
ОКС
магистър

Рецензии/Становища

Методика за начално обучение по тенис в условията на висше училище (учебна дисциплина - спорт)

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
15.05.2012 г.
Уеб страница
Автор(и)
Димитър Томов

Гимнастика - поява и развитие

Вид
Монография
Издател
ЮЗУ -"Неофит Рилски"
Държава
България
Година
2014
Уеб страница
Автор(и)
Сергей Радоев

Спортът и студентите

Вид
Монография
Издател
ЮЗУ -"Неофит Рилски"
Държава
България
Година
2013
Уеб страница
Автор(и)
Стоян иванов

Поддържаща гимнастика

Вид
Книга
Издател
ЮЗУ -"Неофит Рилски"
Държава
България
Година
2012
Уеб страница
Автор(и)
Сергей Радоев