Avatar

доц. д-р Чавдар Коцев

Email: kotsevsport swu.bg


Публикации

Структурно-функционални отношения между компонентите на бързината и издръжливостта при 14-16- годишни състезателки по хокей на трева. , Межд. научна конференция „Физическо възпитание, спорт и кинезитерапия“ 2016: .
Speed-strength profile of 14-16 year old field hockey competitors , Research in Kinesiology 2 2015: 170-175.
Tests for special game speed and endurance in field hockey. , Journal of Physical Education and Sport 16 Supplement issue (1) 2015: 610-615.
Характеристика и управление на натоварването в уроците по физическо възпитание , сп. Образование, бр. 3 2014: .
Диагностика на компоненти на издръжливостта на 14-16 годишни състезателки по хокей на трева , сп. Спорт и наука, бр. 6 2014: . (Съавтор/и: Георгиева, В., Томова, Д. )
Модел на системата от фактори, определящи учебната работоспособност на учениците , сп. Образование, бр. 1 2012: 3-13.
Управление на учебната работоспособност на учениците в условията на училището , сп. Образование, бр. 6 2012: 14-20.
Методика за кинематичен контрол на параметрите на спринтовото бягане , сп. Спорт и наука, бр. 5 2012: 14-20.
Сравнителна оценка на максимален тест до отказ и Astrsnd-Rhyming за определяне на VO2max , сп. Спорт и наука, бр. 5 2012: . (Съавтор/и: В. Жечев, Пенчева Н., Цветков В., Кокова М., Манчев А. )
Сравнителна оценка на максимален тест до отказ и Astrsnd-Rhyming за определяне на VO2max , сп. Спорт и наука, бр. 5 2012: . (Съавтор/и: Манчев, А. Мавревски Р., Пенчева Н., Миланов П., )
Проблеми на подбора на студенти за специалността „Педагогика на обучението по физическо възпитание” в ЮЗУ „Н. Рилски”- Благоевград , сп. Образование, бр. 2 2011: 40-46.
Лека атлетика. България: ЮЗУ, 2010
Относно същността, структурата и управлението на физическото натоварване в училищното физическо възпитание , сп. Спорт и наука 2010: 94-103.

Проекти

ИЗСЛЕДВАНЕ НА КОРЕЛАЦИИ МЕЖДУ СИЛАТА НА ФЛЕКСОРИТЕ И ЕКСТЕНЗОРИТЕ НА ТАЗОБЕДРЕНА И КОЛЯННА СТАВА И ТОЧНОСТТА НА СТРЕЛБАТА И ПОДАВАНЕТО ПРИ ФУТБОЛИСТИ /СТУДЕНТИ/

Период на провеждане
01.01.2012 - 31.12.2012 г.
Форма на участие
член на колектива
Финансиран от
ЮЗУ
Бюджет
20000,00 лв.

Ръководени докторанти

ПАРАМЕТРИ НА АЕРОБНИЯ КАПАЦИТЕТ И НОРМИРАНЕ НА НАТОВАРВАНЕТО ЗА БЕГОВА ИЗДЪРЖЛИВОСТ НА СТУДЕНТИ”

Докторант
Антон Георгиев Манчев
Период
26.03.2013 - 25.03.2013 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Структура и оценяване на бързината и издръжливостта при състезателки по хокей на трев

Докторант
Вероника Любенова Георгиева
Период
25.02.2013 - 25.02.2016 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Ръководени дипломанти

ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ СКОРОСТНО-СИЛОВИТЕ КОМПОНЕНТИ НА БЪРЗИНАТА ПРИ МЛАДИ СПРИНТЬОРИ

Студент
Анита Петрова
Година
2017
ОКС
магистър

ФОРМИРАНЕ НА СПОРТНО-ДВИГАТЕЛЕН ОПИТ НА УЧЕНИЦИ ЗА САМОСТОЯТЕЛНО РАЗГРЯВАНЕ С ЛЕКОАТЛЕТИЧЕСКИ ХАРАКТЕР

Студент
Янко Димитров Руменов
Година
2014
ОКС
магистър

ЗАВИСИМОСТ НА ТОЧНОСТТА НА СТРЕЛБАТА ОТ ХАРАКТЕРА НА РАЗГРЯВАНЕТО И КАЧЕСТВОТО СИЛА ПРИ БАСКЕТБОЛИСТИ

Студент
Петър Ангелов Станков
Година
2013
ОКС
бакалавър

ЗАВИСИМОСТ МЕЖДУ СИЛА НА ФЛЕКСОРИ И ЕКСТЕНЗОРИ НА ТАЗОБЕДРЕНАТА СТАВА И ТОЧНОСТ НА ПРАВИЯ УДАР ПРИ ФУТБОЛИСТИ

Студент
Асен Кирилов Асенов
Година
2013
ОКС
магистър