Avatar

проф. д-р Мирослава Кортенска

Email: kortenska swu.bg


Публикации

За създаване на куклена школа в България , сп. "Везни",2020 2020: 116-118.
"Яворов и театърът" , списание "ORbis linguarum" / "Езиков свят"/ 2019: .
"Явороов и театърът" , Сборник на Инститтута за литература - БАН "Между денят и тмата", 140 години от рождението на П.К.Яворов 2018: 286-90.
"Млади" и "стари"или за профила на поколенията-новатори, в начолото и края на 20-ти век , електронно списание "Проблеми на постмодерността" 2018: 42-48.
"Модернизмът на Яворов-реформаторство и мисионерство" , Международен научен сборник "Модернизмът в българската и македонската литература" 2016: 265-284.
"Уроците на проф. Тенев" , списание "Везни", кн. 9, 2016 г. 2016: 65-66 стр..
Свода на словото в България , University of Chester, Words of Journalism 2016: .
Artistul american Robert Wilson in Europa, in Balkani , "Spectactor" 2016: 24-28.
The American Avan-garde Artist Robert Wilson in Europe and the Balkans , "Ars Academica", Скопие, 2016 г.,ISSN1857-9477 2016: 43-51.
"Яворов и театърът". България: "Захарий Стоянов", София, 2015
Civilization Paradox:Bulgaria-Europe , Contextualizing Changes 2015: 421-433.
Яворов като модернист , списание "Наука",кн.6 2015: 12-19 стр..
"Американският аванагардист Роберт Уилсън в Европа и на Балканите" , електронно списание "Проблеми на постмодерността" 2015: .
"Новите/ стари идентичности на Балканите" , сборник "Балкански идентичности" и списание "Прилози" на МАНУ- Скопие 2015: .
"Пътят към Европа или за културната мисия на кръга "Мисъл" , сборник "Пътища и пътеки на европеизма на Балканите" 2014: 281-288.
"Яворов-разширяване на културно-историческото му наследство" , "Сравнителни постижения в славянските езици и литгератури"Киев, Украйна 2014: 177-183.
P.K.Yavorov-Brodering his Cultural and Historal Legalicy , електронно списание "Scientific Researche", ЮЗУ "Н.Рилски" 2014: .
"П.К.Яворов-емблема на българското". България: "Захарий Стоянов", София, 2013
"От другата страна" , TV News 7 2013: .
"Датският принц в края на света" , сп.Световете", кн5, 2013 г. 2013: 29-30 стр..
"Трагедии, които ощастливяват публиката" , списание "EUROPEO", кн.3, 2013 г. 2013: .
"Абсурдите и кулутурата на упадъка" , списание "Световете", кн.3, 2012 г. 2012: от 36 до 40 стр..
"Глас от обещественото мнение". България: "Ентусиаст", 2011
"Криворазбраната модерност" , списание "Световете",кн.1, 2001 г. 2011: 40-43 стр..
"Танцовият театър- новият език на днешната сцена" , "Scientific Reaserch" 2010: .
"Яворов в Народния театър" , Годишник на Народния театър 2010: .
"Другият Вапцаров" , книга "Вълната ,която бучи" 2009: 8.
"Пъзелът Леон Даниел". България: "Захарий Стоянов", София, 2009
"Врата към Европа" , БНР, програма "Христо Ботев" 2009: .
"Култура на упадъка" , списание "Везни", кн.6, 2009 г. 2009: 96-102 стр..
"Културната мисия на кръга "Мисъл". България: "Емас", 2008
"Да създадеш театър". България: "Дамян Яков", 2008 (Съавтор/и: Стефан Кортенски)
70 години Врачански театър , Исторически музей- Враца, Драматичен театър- Враца 2008: .
"Пенчо Славейков в Народния театър" , сп. "Везни",кн.3/4 2008: .
"Пътят към Европа", на български и английски език , Годишник на Съюза на учените- Благоевград 2008: .
"Пространството на режисьора в нешния български театър" , Сборник на международния фестивал " Сцена на кръктопът" в Пловдив 2008: 25 до 32 стр..
"Уроците на Гройс" , сп."Везни", кн.3, 2008 г. 2008: 108-131 стр..
"За Йован Чирилов и най-големия балкански фестивал на театъра БИТЕФ" , сп. Мост",кн.4, 2007 г. 2007: 44 до 56 стр..
"Едно лице-много роли в живота и в изкуството, портерт на проф. Венцеслав Кисьов" , сп.Везни",кн.7 2007: 65-70 стр..
"Културен компас". България: "Д-р Иван Богоров", 2006
"Новата берлинска стена между поколенията в театъра" , електронно издание на Международната асоциация на театралните критици, Лондон 2006: .
"Фестивалът като лакмус" , списание "ЛИК", бр.12, 2006 г. 2006: .
Документален филм "Възстановителна репетиция". България: БНТ, 2005
"Приказки за възрастни" , списание "ЛИК",бр.11, 2005 г. 2005: .
"Театралната критика-четвъртата власт на сцената" , сп."Везни", кн.3, 2004 г. 2004: 24-32 стр..
"Глобализация или балканизация" , Balkan Theatre Sphere, сборник на английски език 2003: 139-143.
"Вечно живият театър" в 2 тома. България: издателство "Захарий Стоянов", 2002 (Съавтор/и: съсътавител и автор на предгора)
"Посредниците" антология на балаканаските интелектуалци. България: "Балканика", 2002
"Балканска сцена". България: "Труд", 2002
"La vertical culturelle". България: Pigmalion, 2000
"The Cultural Vertical". България: Pigmalion, 2000
Документален филм "Отместеното поколение". България: БНТ, 2000
"Културен вертикал", на македонски език , списание "СУМ", Македония 2000: 96-126 стр..
Еуженио Барба- театърът на извънредната изразителност" , сп. "Съвремнник",кн.2, 2000 г. 2000: 451-460 стр..
"Die Vertikal der kultur". България: Pigmalion, 1999
"Културен вертикал". България: "Епсилон", 1998
"Българският театър по време на българската демокрация" , списание "Театър", бр.8/9, 1992 г. 1992: .
"Портерт на един конкурент- телевизонната драма и театър" , списание "театър",бр.11/12, 1992 г. 1992: .
"За поетиката на театъра" , сп."Пламък",кн.6 1989 г. 1989: .
"Театралната критика на д-р Кръстьо Кръстев" , сп."Театър", кн.12, 1988 г. 1988: .
"Кръгат "Мисъл" и формирането на българската естетическа култура" , списание "Проблеми на изкуството", кн.1, 1987 г. 1987: .
Портертет на актирсата Пламена Гетова , сп."Театър", кн.10, 1983 г. 1983: .
Портерт на режисьора Иван Добчев , сп."Театъра",бр.6, 1978 г. 1978: .
"Поетичността на "откровеният театър"- за "Бяла приказка" на Валери Петров" , списание "Пламък", бр.19, 1974г. 1976: .

Конференции

Арт-медиите в етнокултурните комуникации като признаци на глобализацията

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Глобализация и балканизация
Период
30.10.2019 - 01.11.2019 г.
Организатор
Казански федерален университет- Русия

Превъпрътителката Адриана Будевска

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Будевска и началото на националния ни театър
Период
02.04.2019 - 02.04.2019 г.
Организатор
Регионален исторически музей- Добрич, Къщата на София

Изкуствата- сблъсък и континуитет

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"Млади" и "стари" или за различията мужду поколенията в началото и края на 20-ти век
Период
30.01.2018 - 01.02.2018 г.
Организатор
СУ "Климент Охридски",катедра "Теория на литературата" и БАН, Институт за литература

140 години от рождението на Яворов- "Между денят и тмата"

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"Яворов и театърът"
Период
11.01.2018 - 12.01.2018 г.
Организатор
Институт за литература БАН

Съвремнни предизвикателства на театралността

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Авангардистът Роберт Уйлсън на Балканите и в Европа
Период
05.11.2016 - 05.11.2016 г.
Организатор
Университет "Св.св.Кирил и Методи"-Скопие

150 години от рожедението на Пенчо Славейков

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Славейков и театърът
Период
16.05.2016 - 17.05.2016 г.
Организатор
Институ за литература БАН, Столична община, ЮНЕСКО

"Престъпленията срещу човечеството и тяхното отражение в 21 век"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Стихотворението "Арменци"на Яворов- поетическа емблема на модерната цивилизованост"
Период
05.06.2015 - 06.06.2015 г.
Организатор
БАН

"Д-р Кръстев и духът на модернизма"

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"Д-р Кърстев и естетиката на насладата"
Период
04.06.2015 - 12.06.2015 г.
Организатор
СУ "Климент Охридски"

"Културна идентичност и устойчивост"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"Новите-стари идентичности на Балканите"
Период
25.11.2014 - 27.11.2014 г.
Организатор
Македонска академия на науките и изкуствата

"Хуманитарните науки днес"

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"Културната мисия на Яворов- драми, критика, театрална дейност"
Период
15.11.2014 - 16.11.2014 г.
Организатор
Съюз на учените в България

Contextualizing Changes and NEW Identitys in Eastern Europe

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Civilization Paradox:Bulgaria-Europe
Период
24.10.2014 - 26.10.2014 г.
Организатор
БАН, Институт по етнология и Полска академия на науките, Институт по етнология

"Славистиката и българистиката днес"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
П.К.Явороов- разширяване на културно-историческото му наследство"
Период
22.10.2014 - 24.10.2014 г.
Организатор
Факултет "Славянски филологии"- ЮЗУ

"Дигитална култура, медии и образование"

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Образованието, медиите и културата- определящи за съвременния профил на обществото ни
Период
12.10.2012 - 13.10.2012 г.
Организатор
ЮЗУ "Н.Рилски"

"Образованието и медиите"

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"Положителният образ на образованието в медиите"
Период
16.03.2012 - 17.03.2012 г.
Организатор
Фондация "Фридрих Еберт", София

"Науката, образованието и изкуството през 21 век"

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"Танцовият театър- съвременният език на сцената+
Период
09.09.2010 - 10.09.2010 г.
Организатор
Съюз на учените в България, клон Благоевград

Майски четения "Дни на науката 2010"

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"Пътят към Европа или за културната мисия на кръга "Мисъл"
Период
21.05.2010 - 22.05.2010 г.
Организатор
Съюз на учените в България, клон Велико Търново

"Религията и културата- като неразривна връзка между народите"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"Ролята на културата в трансформацията на обществото"
Период
06.05.2010 - 08.05.2010 г.
Организатор
Министрество на културата на РМакедония

"Културата на 21 век"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"Културният облик на Балканите"
Период
24.10.2008 - 27.10.2008 г.
Организатор
Институт по история на изкуствата, Париж, Франция

"Науката, образованието и изкуството през 21 век"

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"Пътят към Европа"
Период
26.09.2008 - 27.09.2008 г.
Организатор
Съюз на учените в България, клон Благоевград

"За връзката на поколенията в театъра"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Новата Берлинска стена между поколенията
Период
12.10.2006 - 15.10.2006 г.
Организатор
Световна асоциация на театралните критици, Лондон

"Идеята за театър, образованието и културата в контекста на днешните Балкани"

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Съвремените Балкани-културен контекст
Период
10.05.2001 - 12.05.2001 г.
Организатор
ЮЗУ "Н.Рилски"-Благоевград

"Слово, изкуство, мир"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"Глобализация и балканизация"
Период
05.05.2000 - 08.05.2000 г.
Организатор
Аристотелос университет - Солун, Община - Солун, Гърция

"Изтъкнати лектори"

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"Отместеното поколение в българския театър"
Период
17.04.2000 - 18.04.2000 г.
Организатор
Американски университет- Благоевград

Проекти

(RP-C6118) Творческа работилница "Разкажи за Яворов"

Период на провеждане
10.04.2018 - 30.11.2018 г.
Форма на участие
Ръководител проект
Финансиран от
ЮЗУ
Бюджет
2000,00 лв.

(№ 17Д139) "Непознатият Яворов", сценарий за документален филм

Период на провеждане
26.03.2018 - 26.03.2019 г.
Форма на участие
автор на сценария
Финансиран от
Национален филмов център, Министерство на културата
Бюджет
6000,00 лв.

(SRP-C17/15) Творческа работилница "Нови посоки"

Период на провеждане
26.02.2015 - 01.12.2015 г.
Форма на участие
Ръководител проект
Финансиран от
ЮЗУ "Н.Рилски"- Благоевград,по наредба 9
Бюджет
3600,00 лв.

(BG051POO1-3.1.07-0028/ДО1-4162/27.06.2013 ) "Актуализиране на учебните програми въвъ висшето образование, в съотватствие с пазара на труда"

Период на провеждане
07.01.2013 - 27.12.2015 г.
Форма на участие
експерт
Финансиран от
Оперативна програма " Развитие на човешките ресурси" на МОН
Бюджет
10000,00 лв.

"Европейска алея на културата", София, 2011г.

Период на провеждане
30.07.2011 - 31.07.2011 г.
Форма на участие
ръководител на проект
Финансиран от
Столична община, програма "Европа"
Бюджет
18000,00 лв.

(ВУ-ОХН-1010/07) "Пътят към Европа"

Период на провеждане
16.10.2007 - 16.10.2010 г.
Форма на участие
Ръководител на проекта
Финансиран от
Фонд "Научни изселдавния"
Бюджет
60000,00 лв.

Ръководени докторанти

"Актьорът-личност и роли"

Докторант
Веселин Мезеклиев
Период
16.12.2014 - 16.12.2017 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да