Avatar

проф. д.н. Лазар Копринаров

Email: koprinarov swu.bg


Публикации

El dolor como acontecimiento existencial y sus modulaciones culturales , Patologias de la existencia. Enfoques antropologicos 2018: 197-211.
Болката като разбулване , списание Философия 2018: 56-70.
Романът и четенето във философията на Хосе Ортега-и-Гасет: ad intra и ad extra , Философски алтернативи 2017: 142-159.
El vestir o el cuerpo como nomada , Corporalidad, Temporalidad, Afectividad. Perspectivas filosófico-antropológicas 2017: 127-151.
„Хосе Ортега-и-Гасет: Играта като себенадмогване и разтоварване от действителността. – в: Философски алтернативи, 2016 №3, с.18-32 , 2016: .
Статия „Евроскептицизмът и теоремата на Томас“. – в Европейската идея – между евроскептицизма и надеждата, Благоевград: Университетско издателство „Неофит Рилски“ , с. 34-46. , 2016: .
„Fronteras movibles: inmigración y conflictos religiosos“. – Sonia Paris Albert e Irene Comins Mingol (eds.), Humanismo global, derecho, religión y género, Sevilla: Estudios Themata 2016, pp.15-23 , – Sonia Paris Albert e Irene Comins Mingol (eds.), Humanismo global, derecho, religión y género, 2016: pp.15-23.
Beitrag zum Kulturpolitischen Diskurs in Bulgarien und uber Bulgarien , Alexandar Alexandrov, Wende und Ubergang. Das Kulturpolitik Bulgariens 1989-2012 2016: 5-10.
Contribution to the Cultural Discourse in Bulgaria and on Bulgaria , Alexandar Alexandrov, Revolution and Transition. Cultural Policy in Bulgaria 1989-2012 2016: 6-10.
„Политиката – „другото“ на философията: Платон, Кант, Ортега”, в: Годишник на катедра „Философски и политически науки“, година V, Университетско издателство „Неофит Рилски“, Благоевград 2015, с. 83 – 96. , 2015: .
Жените в политиката: за и против квотния принцип”. – в: Годишник на катедра „Философски и политически науки“, година V, Университетско издателство „Неофит Рилски“, Благоевград 2015 , 2015: .
Президентската институция в новия латиноамерикански конституционализъм. – в: Studia Iuridico-Historica 2015, IV/4, 73-89. , 2015: .
Изтокът като коректив”, в: Годишник на катедра „Философски и политически науки“, година V, Университетско издателство „Неофит Рилски“, Благоевград 2015, с. 199-207 , 2015: .
„Сепаратизъм в ЕС: Казусът Каталуния”, в: Политологията пред глобалните и националните предизвикателства в началото на XXI век, София: Издателски комплекс УНСС, 2016, с. 245-251 , 2015: .
The religious body and the Islamic dress code , Review of Anthropology and Philosophy of Religions 2014: 41-49.
Как са възможни техниката и историята? , Хосе Ортега-и-Гасет, Фантазиращото животно 2014: 7-19.
Студия „Виртуалното: онтология и антропологическа амбивалентност”. – първа глава в колективна монография „Виртуално и въображаемо”, Велико Търново: „Фабер” 2014, с. 5-21. , 2014: .
Нациите и Европа в „морето на съмненията”. – в: Годишник на катедра „Философски и политически науки”, година III (1)Благоевград: Изд. На ЮЗУ, 2014, с.76-97. , 2014: .
„Как са възможни техниката и историята?” – в: Хосе Ортега-и-Гасет, Фантазиращото животно, София: „Изток-Запад”, 2014, с. 7-19. , 2014: .
Меланжиране на културите. България: София: Изток-Запад, 2013
Mobilis in mobili. Опити върху подвижния човек. България: София: Изток-Запад, 2013
”Origenes y principios de la novela /Ortega, Lukacs, Bajtin , Revista de Occidente, Madrid, 2013, vol.384, p.23-34 2013: p.23-34.
La guerra en la paz: el uniforme militar y los preparativos antropológicos para la guerra , THÉMATA. Revista de Filosofía 2013: 143-151.
Аргументът на свободата. Политическата философия на Ортега-и-Гасет. България: София: Изток-Запад, 2012
Партийното финансиране: двете гледни точки , Политическите науки в УНСС с лице към бизнеса 2011: .
Феноменолог ли е Ортега?( , Философски алтернативи 2011: 32-34.
Социалната философия на Хосе Ортега-и-Гасет. България: Брагоевград: УИ "Неофит Рилски", 2010
Романното в ранната естетика на Хосе Ортега-и-Гасет. , Философски алтернативи 2010: 138-151..
Де-европеизация на глобализацията: последствия за толерантността , сб. Глобализация и толерантност 2010: .135-145.
Жените в политиката: за и против квотния принцип , Съвременната жена – роли и образи 2010: 63-71.
Драмата на подвижните граници , Мобилният човек: културни проекции и перспективи 2010: 29-48.
Начала и бъдеще на романа: Ортега, Лукач, Бахтин” , Семантика, естетика, култура, УИ „Неофит Рилски” 2010: 33-49..
Хосе Ортега-и-Гасет: мълчанието – опакото на езика , Език и свят 2009: 18-37.
Рисковото общество: културни основания и прояви , : Културата на късната модерност 2009: 29-46.
Ролан Барт: Кратката форма, която предпочитам най-много. , Философски алтернативи 2009: 186-191.
Осигурява ли щастие културата? Фройд и Ортега-и-Гасет. , Психоанализата: идеи и последователи 2007: 142 – 160.
Фройд и философията , 2007: .
Culture in Central and Eastern Europe: Institutional and Value Changes. Хърватска: Culturelink, 1997 (Co-author/s: Росица Аркова, Борис Данаилов, Райна Чернева)
Bulgarian Cultural Policy en a State of Transition. Франция: Council of Europe, Strasbourg, 1997 (Co-author/s: Борис Данаилов, Росица Аркова, Анна Серафимова, В. Дамянов и др. )
Либерализмът на Хосе Ортега-и-Гасет. България: София: Multiprinting, 1995
Европеизацията на Европа. Идеята на Хосе Ортега-и-Гасет. България: Институт по културознание, 1994
Estetica. Cuba, La Habana: Editorial Pueblo y Educación, 1990
Estetica. Cuba: Editora Política, 1982

Конференции

Изток - Запад: философски и политически измерения

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Бурката: западният поглед
Период
30.10.2015 - 30.10.2015 г.
Организатор
ЮЗУ, ФПН

„Imago Templi”

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
с доклад на тема „En torno a la espacialidad de los templos cristianos y musulmanes”;
Период
22.06.2015 - 24.06.2015 г.
Организатор
Seminario Internacional Tres Culturas Tres religiones

One hundred years of inheriting: the First World War Phenomenon

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Lived and Dead of the Great War
Период
30.10.2014 - 31.10.2014 г.
Организатор
SWU Blagoevgrad

XI CONGRESO INTERNACIONAL DE ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
FRONTERAS MOVIBLES: INMIGRACIÓN Y CONFLICTOS RELIGIOSOS
Период
14.05.2014 - 16.05.2014 г.
Организатор
Sociedad Hispanica de Antropologia Filosofica

Закъснели и /не/успешни национализми, регионализми и сепаратизми

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Испания - нация или нация от нации
Период
13.12.2013 - 13.12.2013 г.
Организатор
Философски факултет

XI Congreso de la Asociación Española de Ciencia Política y de la Administración

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
LAS NACIONES Y EUROPA EN ¨EL MAR DE DUDAS¨(examen de algunas ideas políticas de José Ortega y Gasset)
Период
18.09.2013 - 20.09.2013 г.
Организатор
AECPAP

XXIII World Congress of Philosophy

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
THE RELIGIOUS BODY AND THE ISLAMIC DRESS CODE
Период
04.08.2013 - 10.08.2013 г.
Организатор
the International Federation of Philosophical Societies

X CONGRESO INTERNACIONAL DE ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA GUERRA Y PAZ: PERSPECTIVAS FILOSÓFICAS

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
La guerra en la paz: el uniforme militar y los preparativos antropológicos para la guerra
Период
26.06.2012 - 28.06.2012 г.
Организатор
Asociacion Hispanica de Filosofia Antropologica

Congreso Internacional Ortega y Gasset. Nuevas lecturas, nuevas perspectivas

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Ortega y su estetica de la novela
Период
15.11.2011 - 18.11.2011 г.
Организатор
Centro de estudios orteguiamos y Universidad Complutense de Madrid

X CONGRESO de la Asociación Española de Ciencia Política y de la Administración ¨Politica en la red

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Las desproporciones demográficas: implicaciones para la seguridad internacional
Период
07.09.2011 - 09.09.2011 г.
Организатор
Asociación Española de Ciencia Política y de la Administración

IX CONGRESO INTERNACIONAL DE ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
El cuerpo comunicativo. José Ortega y Gasset: sobre el lenguaje como gesticulación
Период
14.09.2010 - 17.09.2010 г.
Организатор
Sociedad hispanica de Filosofia antropologica

Проекти

(SRP-B7-15) Дисперсии на западните и източните модели за единствио

Период на провеждане
01.01.2015 - 31.12.2015 г.
Форма на участие
член на изследователския колектив
Финансиран от
ЮЗУ
Бюджет
7000,00 лв.

(SRP-B7/14) Екзистенциални и политически основания на модерността

Период на провеждане
01.01.2014 - 31.12.2014 г.
Форма на участие
член на изследователския колектив
Финансиран от
ЮЗУ
Бюджет
7000,00 лв.

(SRP-B6/13) Виртуалното и фантастичното

Период на провеждане
01.01.2013 - 31.12.2013 г.
Форма на участие
ръководител на изследователския колектив
Финансиран от
ЮЗУ
Бюджет
7000,00 лв.

(SRP-B7/12) Философски, духовни и граждански измерения на човешкото битие

Период на провеждане
01.01.2012 - 31.12.2012 г.
Форма на участие
член на изследователския колектив
Финансиран от
ЮЗУ
Бюджет
7000,00 лв.

(............) Границите - философски и политически интерпретации

Период на провеждане
01.01.2011 - 31.12.2011 г.
Форма на участие
ръководител на изследователския колектив
Финансиран от
ЮЗУ
Бюджет
7000,00 лв.

(................) Актуални проблеми на хуманитаристиката и обществознанието

Период на провеждане
01.01.2010 - 31.12.2010 г.
Форма на участие
член на изследователския колектив
Финансиран от
ЮЗУ
Бюджет
7000,00 лв.

Ръководени докторанти

Естествен подбор и цивилизация

Докторант
Константинос Димитриос Марицас
Период
02.02.2017 - 01.02.2020 г.
Форма на обучение
самостоятелна подготовка
Защитил
Не

Информационната политика на ЕС в контекста на устойчивото развитие на общността

Докторант
Елица Ненкова Димова
Период
17.04.2015 - 16.04.2018 г.
Форма на обучение
самостоятелна подготовка
Защитил
Да

Миграционни политики на Европейския съюз - проблеми и перспективи

Докторант
Виктория Ботева Лазарова
Период
14.01.2015 - 13.01.2018 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Човешката участ в глобализационния процес

Докторант
Татяна Петкова Василева
Период
04.06.2012 - 07.03.2013 г.
Форма на обучение
самостоятелна подготовка
Защитил
Да

Рецензии/Становища

„Гастон Башлар и психоаналитичната традиция”

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
Софийски университет
Държава
България
Дата
22.04.2014 г.
Автор(и)
Поля Станчева Търколева

бр. 62 на Държавен вестник от 12.08.2011

Вид
Конкурс за професор
Университет
БАН, Институт за изследване на обществата и знанието
Държава
България
Дата
10.01.2013 г.
Автор(и)
доц. дфн Нонка Богомилова Тодорова

“Митът в онтологична перспектива

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
Институт за изследване на обществата и знанието
Държава
България
Дата
24.09.2012 г.
Автор(и)
Галин Пенев Пенев

„Към историята на хуманитаристиката от втората половина на ХХ век: българският принос за развитието на структурализма и постструктурализма (Цветан Тодоров и Юлия Кръстева)”

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
БАН, Институт за изследване на обществата и знанието
Държава
България
Дата
10.04.2012 г.
Автор(и)
Петя Николова Тодорова

Нов поглед към историята на политическите учения

Вид
Книга
Издател
МОН, сп. Философия, 2015, №4, с.460-463
Държава
България
Година
2015
Автор(и)
Борис Манов

„Микрологични аспекти на субекта в една етика на желанието. Естетизации и микро-идеологизации”.

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
Софийски университет
Държава
България
Дата
05.10.2014 г.
Автор(и)
Петър Христов Горанов

- Копринаров, Л. „Обикновени хора“ от Милан Ристович – една „малка историографска провокация“,

Вид
Книга
Издател
МОН, сп. История, 2014, №1, с. 87 – 89
Държава
България
Година
2014
Уеб страница
Автор(и)
Милан Ристович

Обявен в Държавен вестник брой ДВ, бр. 8 от 25.01.2011 г.

Вид
Конкурс за професор
Университет
Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Държава
България
Дата
01.09.2011 г.
Автор(и)
доц. дфн Димитър Иванов Тафков