Avatar

ас. Елица Кирилова

Email: elitsa.kirilova abv.bg


Публикации

„Човекът и машината в областта на превода“ , Сборник с доклади от Националните филологически четения за студенти и докторанти „Благоевград 2019“ 2019: 17-22.
Компютърният превод от началото до наши дни (теоретичен преглед) , 22 и 23 юни 2017 г. XXVI международна научна конференция за млади учени ‘2017, сборник научни трудове 2017: 158-163.

Конференции

Национални филологически четения за студенти и докторанти „Югозападен университет 2023 година“

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Постредактирането в контекста на съвременния превод
Период
11.05.2023 - 11.05.2023 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски", гр. Благоевград

Паисиеви четения 2022

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Постредактиране или посткомпютърен превод
Период
10.11.2022 - 11.11.2022 г.
Организатор
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Национални филологически четения за студенти и докторанти „Югозападен университет 2019 година“

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Човекът и машината в областта на превода“
Период
10.05.2019 - 10.05.2019 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски", гр. Благоевград

XXVI Международна научна конференция за млади учени

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Компютърният превод от началото до наши дни (теоретичен преглед)“
Период
22.06.2017 - 23.06.2017 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски", гр. Благоевград

Национални филологически четения за студенти и докторанти “Югозападен университет 2017 ”

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Особености на словореда в българския и английския език, имащи значение за качеството на превода“
Период
11.05.2017 - 11.05.2017 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски", гр. Благоевград