Avatar

гл.ас. д-р Владимир Караджов

Email: karadzhov swu.bg


Гл. ас. д-р Владимир Николов Караджов извършва изследвания и има научни интереси в следните области: Демография, Население, Социална политика, Социална география, Икономическа география, Селища, Миграции на населението, Мобилност, Урбанизация, Регионално развитие, Устойчиво развитие, Туризъм, Транспорт, SWOT анализ, Геополитика, Икономика, Социология, Евроинтеграция, Методика на обучението по география, Педагогика на обучението по география, Практически и теренни учебни практики и др. Член на Съюза на учените в България, Асоциацията на професионалните географи и регионалисти и Българското географско дружество. Член на Global Social Service Workforce Alliance (GSSWA) и на Международния географски съюз (International Geographic Union - IGU) - към Комисията за глобални промени и човешка мобилност (Commission on Global Change and Human Mobility – GLOBILITY).

Публикации

СЪВРЕМЕННИ ДЕПОПУЛАЦИОННИ ПРОЦЕСИ ВЪВ ВИДИНСКА ОБЛАСТ , Списание "Проблеми на географията" към Българска академия на науките 2017: 26-35. (Съавтор/и: Стефан Петров)
„Students’ summer work programs as a way to permanent emigration in the USA“ , Proceedings of “The Sixth International Conference of Faculty of Mathematics & Natural Sciences, South-West University”, (FMNS-2015) 10 – 14.06.2015, Blagoevgrad, BULGARIA 2015: 400-420.
“Influence of household incomes on the students’ summer work programs participation” , Proceedings of “The Sixth International Conference of Faculty of Mathematics & Natural Sciences, South-West University”, (FMNS-2015) 10 – 14.06.2015, Blagoevgrad, BULGARIA 2015: 420-430.
„Миграционни нагласи сред българските студенти през 2015г. Насоки и начини на формиране“ , Сборник на Четвъртата международна научна конференция „Географски науки и образование“, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, 30-31 октомври 2015 г., гр. Шумен, България 2015: 150-160.
„Щрихи за емиграцията в България в периода на пазарно стопанство“ , Сборник на Четвъртата международна научна конференция „Географски науки и образование“, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, 30-31 октомври 2015 г., гр. Шумен, България 2015: 140-150. (Съавтор/и: Мария Шишманова)
“Access to finance for smallholder farmers in South-western Bulgaria and quality of administrative services” , Списание „Economics and management“ , Faculty of economy, SWU „Neofit Rilski“, Blagoevgrad, Bulgaria 2015: 87-96.
“Trends for sustainable development of rural areas in Bulgaria” , Proceedings of the International scientific conference “Contemporary development of European rural areas“, 4-6 September 2014, Zadar, Croatia 2014: 55-65. (Co-author/s: Мария Шишманова)
„Utilization rates of European funding by farmers“ , Proceedings of the International scientific conference “Contemporary development of European rural areas“, 4-6 September 2014, Zadar, Croatia 2014: 60-70.
Mobility Shortages During Financial Crisis. Restrictive effects of income insufficiency , Proceedings of International Scientific Conference FMNS’2013, Blagoevgrad, 06.2013, vol. 7, pp.32-36 2013: 32-36.
Employment and Income Satisfaction of Students Working Abroad , Proceedings of International Scientific Conference FMNS’2013, Blagoevgrad, 06.2013, vol. 7, pp.37-46 2013: 37-46.
Спестявай и учи Студентският живот по време на икономическа криза , Научна конференция по повод 135 години от рождението на чл. кор. Йордан Захариев 2013: 2027.
Influence of The Global Economic Crisis upon The Bulgarian Students Foreign Work Trips , Proceedings of The 3rd International Geography Symposium June 10 – 13, 2013 KEMER / Antalya / TURKEY 2013: 123128.
How often and to which destinations are Bulgarian students travelling in international work journeys? Survey in Municipality of Blagoevgrad , Proceedings of The 3rd International Geography Symposium June 10 – 13, 2013 KEMER / Antalya / TURKEY 2013: 641-644.
Instant Nature in Geography classes at High School , Proceedings of International Scientific Conference FMNS’2011, Blagoevgrad, 06.2011, vol. 2, PP.207-212 HTTP://WWW.FMNS.SWU.BG/FMNS2011_-_VOLUME_2.PDF 2011: 207-212.
The Free School Bus - Helping or Worsening the Problem of Village Depopulation? The Experience of Municipality of Blagoevgrad , Proceedings of International Scientific Conference FMNS’2011, Blagoevgrad, 06.2011, vol. 2, PP.252-258 HTTP://WWW.FMNS.SWU.BG/FMNS2011_-_VOLUME_2.PDF 2011: 252-258.
INFLUENCE OF SECONDARY EDUCATION UPON THE REGIONAL DEVELOPMENT OF MUNICIPALITY OF BLAGOEVGRAD , Proceedings of International Scientific Conference FMNS’2009, Blagoevgrad, 06.2009, vol. 2, pp.412-416 2009: 412-416.

Конференции

Seventh International Conference of FMNS (FMNS-2017) Modern Trends in Science

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Съвременни депопулационни процеси във Видинска област
Период
14.06.2017 - 18.06.2017 г.
Организатор
Faculty of Mathematics and Natural Sciences at South-West University “Neofit Rilski”, Blagoevgrad, BULGARIA.

“PhD Student Scientific Session of the FMNS - 2016”, 15.06.2016, Faculty of Mathematics & Natural Sciences, SWU”Neofit Rilski”, Blagoevgrad, Bulgaria

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"Students' brigades - benefits, opportunities and disadvantages"
Период
15.06.2016 - 15.06.2016 г.
Организатор
South-West University, Faculty of Mathematics & Natural Sciences
Съавтор(и)
Мария Шишманова, Елена Каращранова

Четвърта международна научна конференция „Географски науки и образование“, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, 30-31 октомври 2015 г., гр. Шумен, България

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Миграционни нагласи сред българските студенти през 2015г. Насоки и начини на формиране“
Период
30.10.2015 - 31.10.2015 г.
Организатор
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

Четвърта международна научна конференция „Географски науки и образование“, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, 30-31 октомври 2015 г., гр. Шумен, България

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Щрихи за емиграцията в България в периода на пазарно стопанство“
Период
30.10.2015 - 31.10.2015 г.
Организатор
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“
Съавтор(и)
Мария Шишманова

The Sixth International Conference of Faculty of Mathematics & Natural Sciences, South-West University”, (FMNS-2015) 10 – 14.06.2015, Blagoevgrad, BULGARIA

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Students’ summer work programs as a way to permanent emigration in the USA“,
Период
10.06.2015 - 14.06.2015 г.
Организатор
South-West University, Faculty of Mathematics & Natural Sciences

The Sixth International Conference of Faculty of Mathematics & Natural Sciences, South-West University”, (FMNS-2015) 10 – 14.06.2015, Blagoevgrad, BULGARIA

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
“Influence of household incomes on the students’ summer work programs participation”
Период
10.06.2015 - 14.06.2015 г.
Организатор
South-West University, Faculty of Mathematics & Natural Sciences

International Tourist Forum „SPA and Wine"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
“Spa and wellness tourism in tackling with seasonality of tourism services in South-Western Bulgaria”
Период
16.10.2014 - 20.10.2014 г.
Организатор
Faculty of Economics, SWU „Neofit Rilski“

International scientific conference “Contemporary development of European rural areas“, 4-6 September 2014, Zadar, Croatia

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
“Trends for sustainable development of rural areas in Bulgaria”
Период
04.09.2014 - 06.09.2014 г.
Организатор
Department of Geography, University of Zadar, Croatia Department of Geography, Faculty of Arts, University of Ljubljana, Slovenia Department of Geography, Faculty of Science and Education, University of Mostar, Bosnia & Herzegovina
Съавтор(и)
Мария Шишманова

International scientific conference “Contemporary development of European rural areas“, 4-6 September 2014, Zadar, Croatia

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Utilization rates of European funding by farmers“
Период
04.09.2014 - 06.09.2014 г.
Организатор
Department of Geography, University of Zadar, Croatia Department of Geography, Faculty of Arts, University of Ljubljana, Slovenia Department of Geography, Faculty of Science and Education, University of Mostar, Bosnia & Herzegovina

The Fifth International Conference of FMNS” (FMNS-2013) 12 – 16.06.2013, Blagoevgrad, BULGARIA

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Mobility Shortages During Financial Crisis“
Период
12.06.2013 - 16.06.2013 г.
Организатор
South-West University, Faculty of Mathematics & Natural Sciences

The Fifth International Conference of FMNS” (FMNS-2013) 12 – 16.06.2013

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Employment and Income Satisfaction of Abroad Working Students“
Период
12.06.2013 - 16.06.2013 г.
Организатор
South-West University, Faculty of Mathematics & Natural Sciences

The 3-rd International Geography Symposium GeoMed

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Influence of The Global Economic Crisis upon the Bulgarian students foreign work trips“
Период
10.06.2013 - 13.06.2013 г.
Организатор
GeoMed, Antalia, Turkey

The 3-rd International Geography Symposium GeoMed

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„How often and to which destinations are Bulgarian students travelling in international work journeys?“
Период
10.06.2013 - 13.06.2013 г.
Организатор
GeoMed, Antalia, Turkey

Научна конференция по повод 135 години от рождението на чл. кор. Йордан Захариев

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Спестявай и учи! Студентският живот по време на криза“(„Save and study! Students’ life during financial crisis“)
Период
07.06.2013 - 07.06.2013 г.
Организатор
Географско дружество - гр. Кюстендил

Fourth International Scientific Conference, South-West University, Faculty of Mathematics & Natural Sciences, 08 - 11.06.2011, Blagoevgrad, BULGARIA

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
“Instant Nature in the Geography Classes at High School”
Период
08.06.2011 - 11.06.2013 г.
Организатор
South-West University, Faculty of Mathematics & Natural Sciences

Fourth International Scientific Conference, South-West University, Faculty of Mathematics & Natural Sciences, 08 - 11.06.2011, Blagoevgrad, BULGARIA

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
The Free School Bus – Helping or Worsening the Problem of Village Depopulation
Период
08.06.2011 - 11.06.2011 г.
Организатор
South-West University, Faculty of Mathematics & Natural Sciences

Third International Scientific Conference, South-West University, Faculty of Mathematics & Natural Sciences, Blagoevgrad, Bulgaria 3 – 7 June, 2009

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
“Influence of Secondary Education Upon the Regional Development of Municipality Blagoevgrad.”
Период
03.06.2009 - 07.06.2009 г.
Организатор
South-West University, Faculty of Mathematics & Natural Sciences

Проекти

(Reg. No: 1890) “Reinforcing Protected Areas Capacity through an Innovative Methodology for Sustainability – BIO2CARE"

Период на провеждане
20.10.2017 - 20.10.2019 г.
Форма на участие
експерт
Финансиран от
финансиран по програмата за Европейско териториално сътрудничество INTERREG V-A „Greece – Bulgaria 2014-2020“
Бюджет
2186222,00 лв.

(BG05M20P001 - 2.002-0001 ) „Студентски практики – Фаза 1”

Период на провеждане
01.01.2016 - 29.11.2018 г.
Форма на участие
академичен наставник
Финансиран от
финансиран от ОП НОИР
Бюджет
37000000,00 лв.

(SRP-B3/15) „Приложение на теоретично-експериментални методи за анализ и на комплексни геоекологични изследвания за устойчиво развитие в областта на природните науки”

Период на провеждане
01.01.2015 - 31.12.2016 г.
Форма на участие
член на колектива
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски" - гр. Благоевград
Бюджет
9000,00 лв.

(SRP C4/14) „Рискови ситуации в екологията и социално-икономическото развитие”

Период на провеждане
01.01.2014 - 31.12.2015 г.
Форма на участие
член на колектива
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски" - гр. Благоевград
Бюджет
9000,00 лв.

(SRP B3/14) „Математически и емпирични методи и подходи в химичните изследвания и в опазването на околната среда“

Период на провеждане
01.01.2014 - 31.12.2015 г.
Форма на участие
член на колектива
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски" - гр. Благоевград
Бюджет
9000,00 лв.

(SRP-B4/13) „Моделиране на биологична и екологична активност с помощта на химични и математични методи “

Период на провеждане
01.01.2013 - 31.12.2014 г.
Форма на участие
член на колектива
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски" - гр. Благоевград
Бюджет
9000,00 лв.

(2011–1–DE2-GRU13) JIP „Jokes, Idioms, Proverbs” – (2011–1–DE2-GRU13) Grundtvig Project

Период на провеждане
01.01.2010 - 31.12.2012 г.
Форма на участие
член на колектива
Финансиран от
Eusopean Comission, EU
Бюджет
4000000,00 лв.