Avatar

ас. Мария Младенова

Email: m.kamenichka swu.bg


Публикации

Билингвизмът в ранна детска възраст – предимства и недостатъци , Интеркултурализъм и билингвизъм 2020: .
Тhe century of the child , Общество и образование в XXI веке: опыт, традиции, перспективы (Седьмые Лозинские чтения) 2020: . (Съавтор/и: Доц. д-р Траян Попкочев)
Intensive methods used in English language learning in the primary school , Scientific Conference THE TEACHER OF THE FUTURE 2020: .
INTERACTIVE METHODS IN INFORMATION TECHNOLOGY AND COMPUTER MODELING TRAINING , KNOWLEDGE - International Journal 2020: 433-438. (Co-author/s: Радослава Топалска)
Application of interactive teaching methods in english language classes , KNOWLEDGE-International Journal 2020: 379-384. (Co-author/s: Радослава Топалска)
HAYASTAN–A LAND OF ANCIENT CULTURE A BRIEF LOOK AT THE NEW TIME CULTURE, EDUCATION, LINGUISTICS (1800–1917) , KNOWLEDGE - International Journal 2018: 843-847.
Формиране на комуникативните умения по английски език в началните класове , Сборник научни трудове от XXVI Международна конференция за млади учени 2017г. 2017: .
Английският език като елемент на интеграция на имигрантите и бежанците в Европа , Факултетът по педагогика и Философски факултет към Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград 2016: .

Конференции

"Европейската идея - между евроскептицизма и надеждата"

Вид
Локална
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Английският език като елемент на интеграцията на имигрантите и бежанците в Европа
Период
10.05.2016 - 10.05.2016 г.
Организатор
Факултетът по педагогика и Философски факултет към Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград