Avatar

доц. д-р Клавдия Камбурова

Email: kamburova swu.bg


Публикации

„Хуморът в рекламата „ , сборник АМТИ 2017: стр 65-72.
„Образи от българските реклами” , сборник АМТИ 2016: 134.144.
„Образы болгарской идентичности в современной телевизионной рекламе „. , Издательство Казанского университета 2015: 458-465.
„Новото усещане за реалност в ерата на дигиталните технологии.” , сб. Изкуството и културата като ресурс за постигането на общество с икономика на знанието. 2015: 70 -81.

Конференции

„Мениджмънт и маркетинг в изкуството”

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Хуморът в рекламата”
Период
18.11.2016 - 18.11.2016 г.
Организатор
АМТИ Пловдив

„Мениджмънт и маркетинг в изкуството”

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Образи от българските реклами”
Период
05.11.2015 - 05.11.2015 г.
Организатор
АМТИ Пловдив

„Традиционна и виртуална култура – опит за конвергенция (сближаване)“.

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Как се променя традиционният монтаж при създаване на аудиовизуални произведения в новата виртуална среда. "
Период
14.05.2015 - 14.05.2015 г.
Организатор
Международен фестивал „Културно наследство“ София –Американски център

Проекти

(RP-C10/17) X Национален фестивал на изкуствата

Период на провеждане
15.09.2017 - 31.10.2017 г.
Форма на участие
съорганизатор
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
13000,00 лв.

(RP-B6/17) Лятна Академия по из изкуствата II

Период на провеждане
10.03.2017 - 10.10.2018 г.
Форма на участие
ръководител
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
5000,00 лв.

(RP-C7/16) IX Национален студентски фестивал на изкуствата

Период на провеждане
23.09.2016 - 29.10.2016 г.
Форма на участие
съорганизатор
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
15000,00 лв.

(RP-C2 /16) Пети симпозиум на изследователска група "Музика и танц в Югоизточна Европа" - Международен съвет за традиционна музика (ICTM)

Период на провеждане
24.03.2016 - 16.05.2016 г.
Форма на участие
участник
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
20000,00 лв.

(RP-B10 /16) Академия по изкуствата

Период на провеждане
14.03.2016 - 30.09.2016 г.
Форма на участие
ръководител
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
8000,00 лв.

(SRP-C21 /15) VIII Национален студентски фестивал на изкуствата

Период на провеждане
02.10.2015 - 29.10.2015 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
18000,00 лв.

(SRP-C5/14) VII Национален студентски фестивал на изкуствата

Период на провеждане
06.10.2014 - 30.10.2015 г.
Форма на участие
участник
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
18000,00 лв.

(BG051PO001-3.1.07 ) „ Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда”

Период на провеждане
15.07.2013 - 28.02.2015 г.
Форма на участие
ръководство на проекта
Финансиран от
Европейски социален фонд ,ЕС, МОН
Бюджет
148549,97 лв.

Ръководени докторанти

"Трансформация на жанровете в киното на 21 век"

Докторант
Биляна Топалова
Период
22.05.2015 - 21.05.2018 г.
Форма на обучение
самостоятелна подготовка
Защитил
Не

Ръководени дипломанти

"С дъх на рози"

Студент
Любомира Касабова
Година
2016
ОКС
бакалавър

"Орифлейм"

Студент
Светлана Йотова
Година
2016
ОКС
бакалавър

" И..това е любов"

Студент
Даниела Балабанска
Година
2016
ОКС
бакалавър

"Още ли бродишДелчев войвода"

Студент
Светлин Миланов
Година
2016
ОКС
бакалавър

"Духове на свободата"

Студент
Силва Величкова
Година
2016
ОКС
магистър

„Под запрещение”

Студент
Диана Петрова Станчева
Година
2015
ОКС
магистър

„Бразилия – нова визия за света”

Студент
Яна Власева
Година
2015
ОКС
магистър

„Епикон”

Студент
Теодор Куцаров
Година
2015
ОКС
бакалавър

„ В памет на Тодор Александров – Старио”

Студент
Величка Иванова Терзиева
Година
2015
ОКС
бакалавър

„Кръв от къртица”

Студент
Емануила Валентинова Живкова
Година
2014
ОКС
бакалавър

“LOVERBOY BG”

Студент
Александър Ангелов Серкизов
Година
2014
ОКС
бакалавър

"Земята на Кръстника"

Студент
Силва Величкова
Година
2014
ОКС
бакалавър

„Апартаментът”.

Студент
Мирослав Христов Теллалов
Година
2013
ОКС
бакалавър

„Югославия - режисираната трагедия”

Студент
Виктор Светославов Поптолев
Година
2013
ОКС
бакалавър

Сдружение "Надежда

Студент
Георги Николов Цеклеов
Година
2013
ОКС
бакалавър

„Алла“

Студент
Иво Тасев
Година
2012
ОКС
магистър

„Извънземният”

Студент
Ивайло Арсов
Година
2012
ОКС
магистър

„Бягство от гробовете”

Студент
Филип Петрески
Година
2012
ОКС
бакалавър

„Нероден Петко”

Студент
Мария Германова
Година
2011
ОКС
бакалавър

„Курортите на Банско”

Студент
Радослав Филонов
Година
2011
ОКС
бакалавър

"Сарма"

Студент
Иво Тасев
Година
2011
ОКС
бакалавър

"Двама"

Студент
Гергана Симеоново
Година
2011
ОКС
бакалавър

"Помните ли?"

Студент
Биляна Топалова
Година
2011
ОКС
бакалавър

"Анастенария"

Студент
Даниел Кръстев
Година
2011
ОКС
бакалавър

"Там вътре"

Студент
Ивайло Арсов
Година
2011
ОКС
бакалавър

"Произведения на изкуството"

Студент
Владимир Чупетрески
Година
2011
ОКС
бакалавър

"Един миг"

Студент
Соня Костова
Година
2011
ОКС
бакалавър

" В сянката на Европа"

Студент
Цветослав Юруков
Година
2011
ОКС
бакалавър

"Куба"

Студент
Надя Георгиева
Година
2011
ОКС
бакалавър

"Пущенка"

Студент
Филип Зашков
Година
2011
ОКС
бакалавър

Рецензии/Становища

Обявен в Държавен вестник брой ...56/24.07.2015 г

Вид
Конкурс за професор
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски
Държава
България
Дата
10.11.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
доц. д-р Цветан Недков