Avatar

проф. д.н. Йордан Колев

Email: jordan_kolev swu.bg


Публикации

История на педагогиката (Европейско и българско образование). България: Унив. изд. "Неофит Рилски", 2015 (Съавтор/и: Невена Филипова, Йоанна Цветанова)
История на педагогиката и българското професионално образование. България: Унив. изд. "Неофит Рилски", 2015 (Съавтор/и: Светлана Николаева)
История на Министерството на народно просвещение (1878 - 1944). . България: Унив. изд. "Неофит Рилски" , 2014
Образователната система на Франция. подготовката на социални работници. България: Унив. изд. "Неофит Рилски", 2013 (Съавтор/и: Йоанна Цветанова)
За смисъла на живота в/чрез/за науката 125 години от рождението на Антон Семьонович Макаренко (1888-1939). . България: ГОДИШНИК на Факултет по педагогика: Педагогическата наука. Теория и практика. Книга 1, 2013. Благоевград: Университетско издателство „Неофит Рилски”. , 2013
Интродукция към идеите за всеобщ закон на педагогиката (Предварителни наброски). . България: ГОДИШНИК на Факултет по педагогика: Педагогическата наука. Теория и практика. Книга 1, 2013. Благоевград: Университетско издателство „Неофит Рилски”. , 2013 (Съавтор/и: Педагогически клуб за чудене )
Димитър Дончев – с възхита за българския учител. 100 години от рождението на Димитър Евстатиев Дончев (5.10.1913 – 15.02.1997). , Педагогика. Кн. 8. 2013: .
„Слънцето” на възпитателната система в ТВУ - Ракитово. 85 години от рождението на Ангел Узунов (1928 – 1999). , Педагогика. Кн. 7. 2013: .
Петото колело на държавната колесница , Педагогика, кн. 7. 2012: .
Мечтата за свобода и педагогиката. , Педагогика, кн. 5. 2012: .
Учителят – начинът на живот. 300 години от рождението на Жан-Жак Русо (1712). 250 години „Емил, или за възпитанието” (1762). , Педагогика, кн. 3. 2012: . (Съавтор/и: Маргарита Колева)
Националната оригиналност на българското предучилищно възпитание. 130 години детинска мъдрост. , Педагогика, кн. 1. 2012: .
История на педагогиката. Пътеводител за самоконтрол. . България: Унив. изд. "Неофит Рилски", 2012 (Съавтор/и: Невена Филипова, Валентин Вергилов)
Проф. д. п. н. Александър Маджаров - Първият ректор. Професорът, който забелязваше другия. , УНИВЕРСИТЕТ - КАРИЕРА - УНИВЕРСИТЕТ.Сб. 2012: с. 11 - 15..
Принципи за взаимодействия в образователна среда (Историко-педагогически синтез). , Педагогика, кн. 5, с. 46. 2011: с. 46.
За прехода към училищен живот в историята на педагогическите теории. , Предучилищно възпитание, кн. 5, с. 46. 2011: с. 46.
Жан-Овид Декроли за детето и училището , Начално образование, кн. 2, с. 62. 2011: с. 62.
Виктория Живкова за възпитанието , Начално образование, кн. 1, с. 73 2011: с. 73.
История на педагогиката. Преходът към училищен живот. България: Унив. изд. "Неофит Рилски", 2011

Проекти

(BG051PO001 - 3.3.07-0002 "Студентски практики") Студентски практики

Период на провеждане
10.06.2013 - 30.11.2015 г.
Форма на участие
Водещ функционален експерт
Финансиран от
МОН
Бюджет
4000000,00 лв.

(BG051PO001 - 3.1.09-0012 ) Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшите училища

Период на провеждане
16.05.2013 - 31.12.2014 г.
Форма на участие
координатор
Финансиран от
МОН
Бюджет
170000,00 лв.

( № SRP – A13) Кариерното развитие на кадрите на Югозападен университет "Неофит Рилски"

Период на провеждане
10.01.2011 - 30.12.2011 г.
Форма на участие
Ръководител
Финансиран от
ЮЗУ
Бюджет
10000,00 лв.

Ръководени докторанти

Предучилищното образование в Испания и България (по метода на Мария Монтесори)

Докторант
Михаела Войнова
Период
13.02.2013 - 13.02.2016 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Развитие на девическото образование в Йемен след Обединението (1991)

Докторант
Асма Ахмед Кашнун
Период
13.02.2012 - 13.02.2016 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Подготовка на социални работници във Франция

Докторант
Йоанна Цветанова
Период
09.02.2010 - 02.07.2012 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Рецензии/Становища

1.2. Педагогика (История на българското образование, образователна политика и законодателство), обявен в ДВ, бр. 88/13.11.2015 г. за нуждите на Софийски университет „Св. Климент Охридски” – Факултет по педагогика

Вид
Конкурс за професор
Университет
Софийски университет
Държава
България
Дата
14.03.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
доц. д-р Емилия Иванова Еничарова, СУ

Дисертационен труд на тема: „Основни тенденции в развитието на университетското образование в Монголия и България след 1990 г.“

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
Софийски университет
Държава
Монголия
Уеб страница
Автор(и)
Туул Селенге

Обявен в Държавен вестник брой 64/05.08.2014 г.

Вид
Конкурс за професор
Университет
СУ „Св. Климент Охридски”
Държава
България
Дата
15.12.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
доц. д-р Нели Людмилова Петрова-Димитрова

Обявен в Държавен вестник брой 54/01.07.2014 г. за нуждите на ЮЗУ

Вид
Конкурс за професор
Университет
Югозападен университет „Неофит Рилски”
Държава
България
Дата
05.12.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
доц. д-р Сашко Кръстев Плачков

Обявен в Държавен вестник брой 54/01.07.2014 г. за нуждите на ЮЗУ

Вид
Конкурс за професор
Университет
Югозападен университет „Неофит Рилски”
Държава
България
Дата
05.12.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
Ангелина Филипова Манова-Мунтова

„Педагогическите възгледи на йезуитите”

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Държава
България
Дата
25.09.2013 г.
Уеб страница
Автор(и)
Дарина Иванова

„Приложение на теорията за множеството интелигентности и ефективност на обучението по английски език в началната степен на българското образование”

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
СУ „Св. Климент Охридски”
Държава
България
Дата
09.07.2013 г.
Уеб страница
Автор(и)
Зарина Юлева Маркова, докторант на самостоятелна подготовка на факултета по класически и нови филологии при Софийски университет „Св. Климент Охридски”

обявен в ДВ, бр. 33/27.04.2012 г. за ЮЗУ „Неофит Рилски” – Факултет по педагогика

Вид
Конкурс за професор
Университет
Югозападен университет „Неофит Рилски”
Държава
България
Дата
19.09.2012 г.
Уеб страница
Автор(и)
доц. д-р Невена Славева Филипова, ЮЗУ

„Подготовката на специализирания възпитател във Франция”

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
Югозападен университет „Неофит Рилски”
Държава
България
Дата
02.07.2012 г.
Уеб страница
Автор(и)
Йоанна Василева Цветанова, редовен докторант на факултета по педагогика при ЮЗУ „Неофит Рилски”

обявен в ДВ, бр. 100/20.12.2011 г. за СУ „Св. Климент Охридски”, Исторически факултет.

Вид
Конкурс за доцент
Университет
СУ „Св. Климент Охридски”
Държава
България
Дата
11.06.2012 г.
Уеб страница
Автор(и)
гл. ас. д-р Георги Якимов Стойчев.

„Дидактическите възгледи на Михаил Герасков (1874-1957)”

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
СУ „Св. Климент Охридски”
Държава
България
Дата
17.05.2012 г.
Уеб страница
Автор(и)
Марияна Иванова Илиева, редовен докторант на факултета по педагогика при СУ „Св. Климент Охридски” с научен ръководител проф. д. п. н. Албена Чавдарова

обявен от в ДВ, бр. 55 от 19 юли 2011 г.

Вид
Конкурс за доцент
Университет
ЮЗУ „Неофит Рилски”
Държава
България
Дата
14.12.2011 г.
Уеб страница
Автор(и)
гл. ас. д-р Красимира Теофилова Марулевска от Югозападен университет, Факултет по педагогика, катедра „Предучилищна и начална училищна педагогика”.

обявен в ДВ, бр. 8/25.01.2011 г. за СУ „Св. Климент Охридски”

Вид
Конкурс за професор
Университет
СУ „Св. Климент Охридски”
Държава
България
Дата
19.05.2011 г.
Уеб страница
Автор(и)
доц. д-р Нели Илиева Бояджиева

обявен от Югозападен университет „Неофит Рилски” в ДВ, бр. 55/19.07.2011 г. .

Вид
Конкурс за доцент
Университет
Югозападен университет „Неофит Рилски”
Държава
България
Дата
01.02.2012 г.
Уеб страница
Автор(и)
гл. ас. д-р Диана Митова

„Продуктивното образование – превенция на девиантното поведение на учениците и отпадането им от училище”.

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ШУ "Епископ Константин Преславски"
Държава
България
Дата
19.10.2011 г.
Уеб страница
Автор(и)
ст. ас. Зейнур Муталиб Чауш