Avatar

проф. д-р Йоана Спасова-Дикова

Email: joanasd swu.bg


Професор д-р Йоана Спасова-Дикова работи в областта на историята и теорията на театъра, актьорското изкуство, актьорските тренингови системи, сценичната реч, европейския театрален модернизъм, театралната антропология, семиотиката, иконографията, театралните публики, перформативните изкуства и новите технологии, документалния театър, театралния мениджмънт, иновативните подходи в обучението. Носител е на две награди „Икар“ на САБ за критически текст. Има редица публикации в енциклопедии, в реферирани и специализирани сборници и периодични издания у нас и в чужбина. Спасова е редактор и преводач. Лектор е в множество университети.

Публикации

Актьорът и паметта.. Андрей Чапразов (1920-1999). По случай 100 години от рождението на актьора. България: Институт за изследване на изкуствата., 2020
The Challenges for Live Performance Arts in the Digital Era and New Digimodern Art Hybrids , Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage 2020: 139-148.
Българският XX век в изкуствата и културата. България: Институт за изследване на изкуствата., 2019
Transdisciplinarity and the New Ways for Preservation and Investigation of the Cultural and Historical Heritage , Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage 2019: 89-99.
Performing Mask Arts in the Globalizing World in the East and the West: Similarities and Diferences , Art Readings 2018 2019: 100-108.
.. The “Death” of the Live Arts in the Digital Era? , Art Readings 2017 2018: 90-102.
Мелпомена зад желязната завеса.. България: Камеа, 2015
История на българския театър. Т. ІV. Българският театър между двете световни войни. България: Институт за изследване на изкуствата., 2011
За две актьорски съзвездия. България: Камеа, 2004

Проекти

(619642-EPP-1-2020-1-BG-EPPJMO-MODULE EMPATH) European Modernism in Performance Arts and Theories. Figures, Processes. Practices in the 20th Century

Период на провеждане
09.10.2020 - 10.10.2023 г.
Форма на участие
координатор на проекта
Финансиран от
European Comission
Бюджет
35000,00 лв.

(ДФНИ К02/9 ) Българският ХХ век в изкуствата и културата

Период на провеждане
12.12.2014 - 12.12.2019 г.
Форма на участие
Ръководител на проекта
Финансиран от
Фонд "Научни изследвания"
Бюджет
220000,00 лв.