Avatar

проф. д-р Йоана Спасова-Дикова

Email: joanasd swu.bg


Професор д-р Йоана Спасова-Дикова работи в областта на историята и теорията на театъра, актьорското изкуство, актьорските тренингови системи, сценичната реч, европейския театрален модернизъм, театралната антропология, семиотиката, иконографията, театралните публики, перформативните изкуства и новите технологии, документалния театър, театралния мениджмънт, иновативните подходи в обучението. Носител е на две награди „Икар“ на САБ за критически текст. Има редица публикации в енциклопедии, в реферирани и специализирани сборници и периодични издания у нас и в чужбина. Спасова е редактор и преводач. Лектор е в множество университети.

Публикации

Stage Incarnations of Totalitarian Mytologems in the Bulgarian Theatre , Études balkaniques. Mirabilia: Time. Spaces. Myths 2022: 159-180.
Teatro como remedio espiritual contra el COVID-19. El caso de Bulgaria , Revista ADE - Teatro 2022: 118-121.
The Venting Power of a Generation of Bulgarian Comedy Stars , Art Readings 2021. New Art Module. Personalia 2022: 87-95.
Предизвикателствата на културния плурализъм. Изследване за Екзотичния друг в новото българско кино , Балканистичен форум 2022: 320-325.
The Theatre and City. On The Europeanization and Modernization of the Bulgarian Culture. , Cities in the Balkans. Spaces, Faces, Memories 2021: 221-235.
The Theatre Touring Abroad as a Discovery of New Horizons. , Изкуствоведски четения 2020. Модул Ново изкуство: Пътешествия 2021: 75-86.
150 години хуманитаристика в БАН , Списание на БАН 2021: 65-74.
Актьорската игра в първите постановки на български пиеси между двете световни войни , Проблеми на изкуството 2021: 41-48.
Изследвания в Българска академия на науките в областта на перформативните изкуства през ХХI век (в светлината на Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО, 2003 г.). , Нематериално културно наследство. Актуални проблеми 2021: 41-51.
Пандемични държавни културни политики в България 2020-2021 в областта на изпълнителските изкуства. Тенденции и перспективи , Български фолклор 2021: 19-34.
Театърът и градът. По пътя на моделнизация и европеизация на българската култура. , Градът на Балканите. Пространства, образи, памет 2021: 697-714.
Актьорът и паметта.. Андрей Чапразов (1920-1999). По случай 100 години от рождението на актьора. България: Институт за изследване на изкуствата., 2020
The Challenges for Live Performance Arts in the Digital Era and New Digimodern Art Hybrids , Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage 2020: 139-148.
Българският XX век в изкуствата и културата. България: Институт за изследване на изкуствата., 2019
Transdisciplinarity and the New Ways for Preservation and Investigation of the Cultural and Historical Heritage , Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage 2019: 89-99.
Performing Mask Arts in the Globalizing World in the East and the West: Similarities and Diferences , Art Readings 2018 2019: 100-108.
.. The “Death” of the Live Arts in the Digital Era? , Art Readings 2017 2018: 90-102.
Мелпомена зад желязната завеса.. България: Камеа, 2015
История на българския театър. Т. ІV. Българският театър между двете световни войни. България: Институт за изследване на изкуствата., 2011
За две актьорски съзвездия. България: Камеа, 2004

Проекти

(619642-EPP-1-2020-1-BG-EPPJMO-MODULE EMPATH) European Modernism in Performance Arts and Theories. Figures, Processes. Practices in the 20th Century

Период на провеждане
09.10.2020 - 10.10.2023 г.
Форма на участие
координатор на проекта
Финансиран от
European Comission
Бюджет
35000,00 лв.

(ДФНИ К02/9 ) Българският ХХ век в изкуствата и културата

Период на провеждане
12.12.2014 - 12.12.2019 г.
Форма на участие
Ръководител на проекта
Финансиран от
Фонд "Научни изследвания"
Бюджет
220000,00 лв.