Avatar

доц. д-р Жеко Кьосев

Email: jekok swu.bg


доц. д-р Жеко Христов Кьосев, доктор на политическите науки, доцент на ВАК по политическа социология, преподавател в ЮЗУ "Неофит Рилски" от 01.07.1999 г. Научни интереси в областта на българската, френската политическа система и институции. Анализи на политическите доктрини на значими политически личности и политически формирования. Анализи на видове политически избирателни системи.

Публикации

Човекът, който създаде съвременна Франция / Политически портрет на генерал Шарл дьо Гол/,(, 2010) в сп. “Международна политика” кн. първа, Издание на ЮЗУ “Неофит Рилски”, Правно-исторически факултет, с.55 - 73. , “Международна политика” кн. първа 2010: .
Democracy and Low (2009) in Sociology and Low. Cambridge Scholars Publishing , Cambridge Scholars Publishing 2009: .
Раждането на демократичната мисъл в България, (2007) в Социологически хоризонти, Университетско издателство "Неофит Рилски", гр.Благоевград, с.26 - 51. , Социологически хоризонти 2007: .
Специфика на българската авторитарна традиция , Социологически треактории 2005: .
Политическата система на Франция (Трета-Пета Република). : Университетско издателство "Неофит Рилски", гр. Благоевград, 2000
Русия и България: Висяща демокрация. България: Лик, 1997
Политическата доктрина на Генерал Дьо Гол. : Издателство Св. "Георги Победоносец", 1995

Конференции

Българската мечта - позитивната концепция, 11 юни 2019 г., Нов български университет

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Българската политическа мечта
Период
11.06.2019 - 12.06.2019 г.
Организатор
Нов български университет

Социологически траектории

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Специфика на българската авторитарна традиция
Период
07.06.2005 - 08.06.2005 г.
Организатор
Югозападен университет "Неофит Рилски" Правно-исторически факуртет

Ръководени докторанти

Образование, бизнес и държава в тяхното триизмерно взаимодействие

Докторант
Гергина Георгиева Шипочка
Период
03.07.2017 - 08.01.2020 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Футболните агитки в България, екстремизъм, идентификация, принадлежност, разпознаване

Докторант
Петко Данаилов Петков
Период
01.07.2011 - 11.06.2014 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да